Home / Contact
Agenda / Nieuws

Vermist of niet opgeladen?

Onvoorstelbaar, de ravage die de overstromingen in Limburg hebben aangericht. Veel erger nog in Duitsland en België, waar vele doden zijn te betreuren. We lezen er verslagen over in de krant, interviews met mensen die het aan den lijve hebben ondervonden, familie of buren hebben verloren of dagenlang in spanning hebben gezeten omdat een oude vader of moeder vermist was. Later bleken ze gewoon boven in hun eigen huis te zitten, dagenlang niet gegeten. Ze waren volkomen onbereikbaar en konden zelf niemand bellen. Ze hadden wel een mobieltje, maar dat lag in de kast en was niet opgeladen. Ouderen zijn niet zo goed met moderne techniek en er ook niet zo mee bezig. Toen de nood aan de man kwam konden ze er niets meer mee, want ook de stroom was uitgevallen.

Met ons geloof gaat het ook wel eens als met die mobieltjes. We zeggen het wel te hebben, maar we doen er niet iedere dag wat mee. We vergeten de oplader, de Bijbel, of lezen hem gedachteloos. In coronatijd konden we ook niet altijd naar de kerk en zo kon de batterij ongemerkt leegraken. Als er dan ineens iets ernstigs gebeurt, blijkt het geloof geen opgeladen batterij die verbinding maakt met God en met elkaar als een reddende levenslijn. Nee, dan blijkt alle verbinding verbroken, waardoor we op onszelf worden teruggeworpen. We voelen ons vermist, in de steek gelaten. Wie geven we dan de schuld? Geloof hoort rust en geborgenheid te geven, maar dan kan het ineens omslaan in vragen en verwijten. Meestal beginnen we dan niet bij onszelf. Soms krijgt God nog de schuld.

Dat is zonde, want bij de Here onze God valt de stroom nooit uit! Hij zal er ook de stekker niet uit trekken, maar wij vergeten die erin te steken! Elke dag opladen is van levensbelang. Voor een goede verbinding met God en met elkaar. Corona heeft ons geleerd hoe het is als dat wegvalt. Geloof is geen bezit dat je rustig een poosje in de kast kunt leggen, maar geloof is een levende persoonlijke relatie die dagelijks voeding nodig heeft.

“Lees je Bijbel, bid elke dag’, een versje van de kleuterschool, maar het blijft een leven lang actueel! Zo raken we God en elkaar niet kwijt en blijken velen die op onze lijst van vermisten stonden toch niet vermist. Dan mogen we elkaar weer zien en horen. Ook na corona. Ook weer in een volle kerk. Wat zien we daar naar uit! Vergeet intussen uw oplader niet. Dag aan dag…!

Hans ten Hove

Door: Vacant
Marcus 8:35-36

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter