Home / Contact
Agenda / Nieuws

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Je moet ieder stukje van je theologie vertalen in de volkstaal. Dit kost erg veel moeite en betekent dat je in een halfuur erg weinig kunt zeggen, maar het is van wezenlijk belang. Ook je eigen gedachten bewijs je er een grote dienst mee. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat je gedachten, als je die niet in ongeschoolde taal kunt vertalen, warrig zijn. De kracht om te vertalen is de test of je je eigen betekenis werkelijk begrepen hebt.

- C.S. Lewis over zijn toespraken op de nationale radio, geciteerd in A.E. McGrath, C.S. Lewis. Excentriek genie, onwillige profeet (Heerenveen: Groen, 2013), p. 243

Vanuit pastorie Zeezicht. Op de interkerkelijke gebedsbijeenkomst van vorige week dinsdag hoefde ik nu eens niet, pontificaal in het midden, op de hoge kansel van de Nieuwe Kerk te staan om van Godswege een goed woord te spreken. Ik mocht achterin, in het verborgene, plaatsnemen op het rechterhoekje van de orgelbank als tweede registrant bij Anton Sip. Dat was voorwaar een kostelijk plekje! Het enige wat ik hoefde te doen was luisteren en gehoorzamen. Als de organist zegt: ’72!’, dan moet ik register 72 uittrekken. Volgen zonder vragen dus. Het meest spectaculaire register van het Van den Heuvel-orgel is wel register nr. 97, de 32-voets ‘contrebombarde’ (de naam alleen al!) Als dat register openstaat, voel je die lage klanken door je hele lichaam ronken. Ik ben als een blij jongetje weer naar huis gegaan.

Afgelopen zondagmiddag weer eens de voorgeschreven afstand van de Sabbatsreis (gebaseerd op Numeri 35:5) met voeten getreden… Ik was gevraagd om in Barneveld voor te gaan in twee diensten achter elkaar, eentje om 16:45 en eentje om 19:00 uur. Ik had wel eerder gepreekt in de Oude Kerk aldaar en herinner me dat ik dat gebouw toen indrukwekkend groot vond. Maar na een ochtend in de Nieuwe Kerk van Katwijk vallen eigenlijk alle hervormde kathedralen in het niet.

De eerste dienst was met een gezang, de tweede dienst zonder een gezang. Naar Katwijkse begrippen was ik dus eerst confessioneel en toen een Bonder! Het kan verkeren. Voor de prediking maakte het trouwens geen enkel verschil. En zo hoort het ook.

Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en ‘de gasten’, uw

Door: dr. G. van Zanden
Filippenzen 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter