Home / Contact
Agenda / Nieuws

De Commissie Kerk en Israël is door de Algemene Kerkenraad ingesteld met als taak om de gemeente bewust te houden van haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

De commissie roept voorgangers op om in prediking aandacht te besteden aan Gods weg met het volk Israël en het volk Israël in gebed te gedenken. Ook organiseert zij thema-avonden en andere activiteiten om kennis over het Jodendom te bevorderen en de bezinning op onze relatie met het Joodse volk gaande te houden. Zo zijn afgelopen tijd o.a. de rabbijnen Binyomin Jacobs en Shimon Evers komen spreken, seminars over het Jodendom georganiseerd en ‘Bagage wandelingen’ door Joods Leiden gehouden. Bijzondere momenten, zoals de jaarlijkse Israëlzondag, een jubileumjaar van de staat Israël en de herdenking van de Kristalnacht, worden onder de aandacht gebracht en ook wordt aandacht gevraagd voor het werk van het Centrum voor Israëlstudies, Christenen voor Israël en de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden.

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met de secretaris:

De heer G. van der Plas

Gasthuishof 46

2225 GP Katwijk aan Zee

e-mail: tek.gvanderplas@gmail.com

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter