Home / Contact
Agenda / Nieuws

Wat is diaconie?

Diaconie komt van het Griekse woord ‘diakonos’ (helper of dienaar) en duidt op de hulp die gemeenteleden elkaar in de christelijke gemeente geven. Het diaconaat in de gemeente is centraal georganiseerd. De diakenen afkomstig uit elk van de 8 wijken doen gezamelijk het diaconale werk in de gemeente.

Wilt u in contact komen met de diaconie voor financiele hulp kunt u op de pagina Algemeen / stille armoede zien bij welke diaken u terecht kan.

Giften Diaconie

Wanneer u een gift wilt overmaken naar de Diaconie kunt u dit doen op het volgende rekeningnummer:
NL06 RABO 0331 8017 36
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Katwijk an Zee

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter