Home / Contact
Agenda / Nieuws

Prohles is een stichting voor Protestants-Christelijk en Hervormd basisonderwijs, gesitueerd in Katwijk. Vanuit ons geloof in Jezus Christus als de Zoon van God, hechten we waarde en belang aan een Christelijke leer- en leefomgeving, waarbinnen voor alle kinderen ruimte is om in balans met zichzelf en de ander te zijn.

Die balans wordt onder andere gevonden in een nieuwsgierige houding naar elkaar en naar de omgeving. Die nieuwsgierige levenshouding willen we juist verbinden met die Christelijke levensovertuiging. Vanuit een veilige omgeving willen we samen met de kinderen antwoorden zoeken op de belangrijke levensvragen. Kinderen van onze scholen groeien op in een wereld die steeds meer globaliseert. Deze ontwikkeling biedt de uitdaging om de wereld te ontdekken en onder handbereik te hebben. In onze scholen werken daarom personeelsleden die vanuit hun Christelijke geloofsovertuiging op reis gaan met de kinderen en op zoek gaan naar antwoorden.

Voor meer informatie, zie de website van Prohles: www.prohles.nl

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter