Home / Contact
Agenda / Nieuws

College van Kerkrentmeesters

De kerkelijke goederen en fondsen van de gemeente worden beheerd door het college van kerkrentmeesters. Naar de bepalingen van de kerkorde is het college van kerkrentmeesters belast met de dagelijkse zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voorzover niet van diaconale aard.

Samenstelling college

Vanuit elke wijkgemeente nemen (maximaal) vier kerkrentmeesters zitting in het (centrale) college. Hierdoor bestaat het College van Kerkrentmeesters dus uit 32 ouderling-kerkrentmeesters. Zij nemen daarnaast ook zitting in 1 of meerdere van de volgende commissies die onder beheer van het College van Kerkrentmeesters vallen:
1. Financiële zaken
2. Personele zaken
3. Bouwzaken
4. Verhuur en exploitatie
5. Orgelzaken
6. Website / automatisering/ Kerkradio
7. Kerkbode
8. Begraafplaatsen
9. Geldwerving/Actiedag

Dagelijks Bestuur Kerkrentmeesters

Naast het College van Kerkrentmeesters is er ook Dagelijks Bestuur (DB) van de kerkrentmeesterij die de dagelijkse gang van zaken bestuurt en de vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters voorbereid. Dit DB bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: J. Berkheij (Maranatha)
2e voorzitter: W. Barnhoorn (Sion)
Secretaris: H.C. van der Plas (Morgenster)
2e secretaris: IJ. van Rijn (de Noord)
Penningmeester: A. Ouwehand (Ichthus)
2e penningmeester: C.J. van der Plas (Andreas)
Lid: K. van der Meij (Immanuël)
Lid: L. van Duijn (Rehoboth)

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter