Home / Contact
Agenda / Nieuws

College van Kerkrentmeesters

De kerkelijke goederen en fondsen van de gemeente worden beheerd door het college van kerkrentmeesters. Naar de bepalingen van de kerkorde is het college van kerkrentmeesters belast met de dagelijkse zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voorzover niet van diaconale aard.

Samenstelling college

Vanuit elke wijkgemeente nemen (maximaal) drie kerkrentmeesters zitting in het (centrale) college. Hierdoor bestaat het College van Kerkrentmeesters dus uit 30 ouderling-kerkrentmeesters. Zij nemen daarnaast ook zitting in 1 of meerdere van de volgende commissies die onder beheer van het College van Kerkrentmeesters vallen:
1. Financiële zaken
2. Personele zaken
3. Bouwzaken
4. Verhuur en exploitatie
5. Orgelzaken
6. Kerkradio
7. Website / automatisering
8. Kerkbode
9. Begraafplaatsen
10. Actiedag
11. Geldwerving 

DB Kerkrentmeesters

Naast het College van Kerkrentmeesters is er ook Dagelijks Bestuur (DB) van de kerkrentmeesterij die de dagelijkse gang van zaken bestuurt en de vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters voorbereid. Dit DB bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: J. Berkheij (Maranatha)
2e voorzitter: J.H. Kuijt (Immanuël)
Secretaris: H.C. van der Plas (Morgenster)
Penningmeester: A. Ouwehand (Ichthus)
2-de penningmeester: C.J. van der Plas (Andreas)
Lid: IJ. van Rijn (de Noord)

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter