Home / Contact
Agenda / Nieuws

Haspadie staat voor hand- en spandiensten. De Haspadie Kerkelijke Gemeenten Katwijk is een vrijwilligersorganisatie:

  • die probeert iedereen die om het hand zit en echt hulp nodig heeft, daadwerkelijk te helpen.
  • die werkt met vrijwillig(st)ers afkomstig uit verschillende kerkelijke gemeenten van Katwijk.
  • die om praktische redenen onder de Centrale Diaconie van de Hervormde Gemeente van Katwijk valt.
  • waarvan de hulp tijdelijk en doorgaans gratis is.

Haspadie Thuiszorg

De vrijwillig(st)ers van deze afdeling verlenen  allerlei hand- en spandiensten in de thuissituatie. Ook is het mogelijk dat regelmatig een bezoekje wordt gebracht. Dit gebeurt veelal bij ouderen, zieken en gehandicapten; soms ter ontlasting van de mantelzorger(s). Vrijwilligers klaren eenvoudige klusjes, als u daar niemand voor weet te vragen. 

Afdeling Haspadie Thuiszorg

06-51068515

Haspadie Terminale Thuiszorg

De vrijwilligsters van deze afdeling verlenen aanvullende of vervangende hulp en zorg aan mensen die in hun terminale, dus laatste levensfase zijn gekomen: de bedoeling is het sterven in eigen woonomgeving mogelijk te maken. Het gaat hierbij om

  • Verzorgende taken: verschonen, helpen met eten en drinken en waken bij de stervende.
  • Begeleidende taken: luisteren, meeleven, aanwezig zijn voor zowel patiënt als familie, voorlezen op verzoek e.d.

Afdeling Haspadie Terminale Thuiszorg

06-53239992

Haspadie Dagopvangactiviteiten

Deze afdeling startte twee inloophuizen, waar iedereen die daar behoefte aan heeft, welkom is voor een bakje en gezelligheid.

  • Inloophuis De Ankerplaats aan de Voorstraat 74 is iedere dinsdag- en donderdagmorgen geopend van 10.00 uur – 11.45 uur.
  • Inloophuis De Ontmoeting bij de Pniëlkerk is iedere dinsdag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur- 11.45 uur.

Één keer in de maand wordt er in beide inloophuizen om 12.00 uur 'soep met een broodje' geserveerd voor 1 euro.
Er zijn ook vrijwilligsters van deze afdeling actief bij de dagopvangactiviteiten in de Klipper, de Kotter en de Bomschuit van huize Salem. Drie huiskamerprojecten voor ouderen. Anderen wandelen met de dagopvangbezoekers van Verpleeghuis Overduin.

Afdeling Haspadie Dagopvangactiviteiten

071-4075275 / 071-4033898

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website: www.haspadiekgk.nl 

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter