Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zondagsschool Het Mosterdzaadje

Dankbaar aan de HEERE mochten we kerstfeest vieren, het oude jaar afsluiten en een nieuw jaar beginnen. Aanstaande zondag D.V. 14 januari om 14:00 hopen we weer te starten met zondagsschool op de 7 locaties: Farelschool, Ichthuskerk, Maranathacentrum, Oranjeschool, Pniëlkerk, Rutgersschool en Triumfatorkerk. Misschien denkt u, hé ik mis afdeling Rehobothschool. Dat klopt, want vanaf zondag hoopt deze afdeling te starten in het Maranathacentrum. Ouders en kinderen van betreffende afdeling zijn hiervan al op de hoogte gebracht.

We vinden het weer fijn om met de kinderen bezig te zijn rondom Gods Woord. De geliefde psalmen en geestelijke liederen aan te leren, welke ze hun leven lang mogen meedragen. Dat het Hosanna mag klinken ook uit hun monden; dan, thuis of zomaar op straat. Tot lof en eer aan onze Zaligmaker Jezus Christus, de Zoon van David. Want uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen heeft God Zijn lof toebereid.

We hopen alle kinderen opnieuw te ontmoeten en natuurlijk veel nieuwe kinderen te begroeten. Komt u ze brengen?

En bid u met ons mee om Gods zegen over dit mooie werk in Zijn gemeente.

Hartelijk groet,
Meesters en juffen

 

Afdelingen Zondagsschool

Farelschool, Oranjeschool, Ichthuskerk, Ds R.P.A. Rutgerschool, Triumfatorkerk, Pnielkerk en Rehobothschool.
Klik hier voor meer informatie.

Voor verder info kunt u contact met de Zondagsschool opnemen via het secretariaat:

Boerslaan 3 2221TL, Katwijk
Tel: 06-45378736

Schoolplaten Bijbelse geschiedenissen

De zondagsschool heeft enige tijd geleden een serie schoolplaten aangekocht met voorstellingen van bekende bijbelse geschiedenissen. Deze zijn in eerste instantie bedoeld als illustratie materiaal bij de vertellingen, daarom hebben we deze platen gedigitaliseerd. Door deze digitalisering kunnen we de platen nu ook beschikbaar stellen aan een breder publiek. We hebben de platen onderverdeeld in drie groepen: Oude Testament, Nieuwe Testament en Overigen. Wilt u deze platen eens bekijken of downloaden, dan vindt u hieronder de links:

 

Navigatie

Zondagsschool

Galaten 5:22-23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter