Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zondagsschool “Het Mosterdzaadje

Ook de zondagsschool is stil komen te liggen door het Corona-virus.
Wij als leiding missen de kinderen en vinden het jammer dat wij, juist in deze moeilijke tijden hen niet kunnen vertellen van de Grote Trooster.

Het is afgelopen maand biddag geweest, altijd een goede gelegenheid om aan de kinderen te vragen; Waar kunnen we voor bidden? In gedachten zien we de vingers omhoog gaan en horen we de antwoorden;  
Voor de mensen die ziek zijn. 
Voor de mensen die in de ziekenhuizen werken. 
Voor de mensen die verdrietig zijn omdat er iemand gestorven is. 
Voor de mensen die geen werk meer hebben. 
Voor de regering. 

Heel goed jongens, allemaal heel belangrijk. 
Maar zullen we vooral ook blijven bidden om de Heilige Geest, dat de Heere God ook in deze moeilijke tijd bij ons blijft en ook in de harten van andere mensen mag gaan wonen en werken, dat zij ook mogen merken dat Hij de Grote Trooster is! Dat ze de woorden van dit lied mee mogen gaan zingen;  

Ik Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Als bestuur van de zondagsschool hopen en bidden wij dat de kinderen juist nu blijven horen en leren van de Heere Jezus. 

Wij doen een beroep op u als ouders om, nu we allemaal noodgedwongen vaker thuis zijn, deze tijd te benutten om samen na te denken over wat alles wat er om ons heen gebeurt. Wat betekent het allemaal als we geloven dat God alle dingen regeert?

Wij willen u graag verwijzen naar een aantal verantwoorde websites waar voldoende handleidingen, ideeën, materialen en filmpjes staan om hier invulling aan te geven. 

www.hervormdezondagsscholen.nl

www.driestar-hogeschool.nl/driestarjournaal Elke dag een nieuwe Bijbelvertelling. 

www.cgkrijnsburg.nl klik op de startpagina op zondagsschool online.

www.abcvanhetgeloof.nl

www.bijbelsopvoeden.nl 

Hartelijke groet namens het bestuur en alle medewerkers van de zondagsschool

Navigatie

Zondagsschool

Jakobus 5:10-11

Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter