Home / Contact
Agenda / Nieuws

De Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee bestaat uit 8 wijken. Iedere wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad die verantwoordelijk is voor al het werk in de wijk en voor de kerkdiensten die voor de wijkgemeente op het rooster staan.

Samen vormen ze Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee en veel werk binnen de gemeente wordt dan ook samen aangepakt, onder leiding van de algemene kerkenraad waarin leden van alle wijken zitting hebben. Ook is er een centrale diaconie en kerkrentmeesterij.

De Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeenten binnen een bepaald gebied worden samengebracht in een classis. De Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee is onderdeel van de classis Zuid-Holland-Noord.

Wat geloven we?

De gemeente wil denken en geloven vanuit de Bijbel, het Woord van God. De gereformeerde belijdenisgeschriften (De Heidelbergsche Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) verwoorden verder ook ons geloof.

Dit geloof geeft ons troost door het kennen van de Heere Jezus in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

Welkom

We heten u hartelijk welkom in de diensten. Elke zondag worden er twee diensten gehouden in de Oude kerk, de Nieuwe kerk, de Ichthuskerk, de Pniëlkerk en het Maranathacentrum.

Er valt veel over onze gemeente te vertellen. Veel informatie over de wijkgemeenten, maar bijvoorbeeld ook over de rijke historie van de gemeente vindt u op deze website. Wilt u liever kennismaken in een persoonlijk gesprek? U bent van harte welkom! Schroom niet om een afspraak te maken met een van de predikanten.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter