Home / Contact
Agenda / Nieuws

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. God is satan altijd een eeuwigheids-seconde voor.

- A. Hoogerland, Simson de Nazireër Gods (Barneveld: Koster, 1986), p. 142

Uit de pastorie. Tijdens de voorbereiding op de kerkdiensten heb ik afgelopen vrijdag en zaterdag met een schuin oog gekeken naar de livestream van de synodevergadering van de Protestantse Kerk. Samen met vier (!) andere kijkers zag ik hoe de vergadering geopend werd met een liturgische viering. Het was een heel spektakel. Dominees en domina’s in witte gewaden met stola’s in duizend kleuren en een zilveren kruis om de hals, zingen in absolute noodgang en in allerlei talen, een preek over gemeenschap-zijn, gebeden met gebedsintentiekaarten en een gezongen kyrierefrein, een collecte die voor de helft voor Israël was en voor de helft voor de Palestijnen, en daarna een Avondmaalsbediening waarin de wereldvrede centraal stond.

Enige gevoelens van vervreemding kon ik niet onderdrukken. Mijn geloofsbeleving staat daar toch wel erg ver van af… Maar misschien mogen de confessionelen, evangelischen en GB’ers de volgende keer de synode wel openen. Met gedragen Psalmgezang en liederen uit de bundel van 1938, of iets opwekkends uit de Opwekkingsbundel. Met een spannende en confronterende preek over dat het oordeel bij het huis Gods begint, en waarin wordt aangedrongen op bekering en geloof omdat er helaas niemand zo onbekeerlijk is als een ambtsdrager.

Aan de andere kant: we mogen blij wezen dat er een synode is. En dat er binnen ons kerkverband een hele breedte te vinden is aan geloofsbelevingen. Het zou een ramp voor de kerk wezen als iedereen hetzelfde zou zijn als ik. Maar de Heere Jezus moet natuurlijk wel in het middelpunt komen staan. En blijven staan. Anders gaat het goed fout!

Mooi was ook het gebed voor de synodes van de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de Hersteld Hervormde Kerk. En we bidden dat alle beraadslagingen Gods zegen mogen wegdragen.

Verder uit de pastorie niets nieuws. Mijn vrouw brengt bijna dagelijks wel een bezoek aan school, huisarts, apotheek of ziekenhuis. Vanwege oorontstekingen, onderzoeken, adviesgesprekken, oudergesprekken. Die schat verdient een pluim.

Een hartelijke groet van uw

Door: dr. G. van Zanden
Jesaja 2:4-5

Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter