Home / Contact
Agenda / Nieuws
welkom bij

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Kerkdiensten

Donderdag 1 oktober

Ichthuskerk

Vandaag geen dienst...

Maranathacentrum

Vandaag geen dienst...

Nieuwe Kerk

19:30 ds. J. Geene PniëlBekijk livestream

Oude Kerk

Vandaag geen dienst...

Pniëlkerk

Vandaag geen dienst...

Het Anker

Vandaag geen dienst...

Liturgie downloaden

Dienst terugluisteren

Kerkdienst nabestellen

Wat we geloven

Leven en geloven vanuit de Bijbel.

De gemeente wil leven en geloven vanuit de Bijbel, het Woord van God. De gereformeerde belijdenisgeschriften (De Heidelbergsche Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) verwoorden verder ook ons geloof. Dit geloof geeft ons troost door het kennen van de Heere Jezus in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

Lees verder

Collectebonnen bestellen

Kerkbode 'Om de Oude kerk'

Zaalverhuur

Begraafplaats

Uitgelicht

Laatste nieuws

Lees verder

Bezinningsuur 1 oktober 2020

30 september 2020
Lees verder

Heilig Avondmaal uitgesteld

29 september 2020
Lees verder

Nieuws Begraafplaatsen

17 september 2020
Lees verder

Zondagsschool “Het Mosterdzaadje”

17 september 2020
Lees verder

Catechisaties weer van start, meld je nu aan!

16 september 2020
Lees verder

Gebruiksplannen van de kerken

10 september 2020
Meer nieuws
Weekmeditatie - nr.39

God is goed

Eén van Katwijks zonen, prof. dr. Jan Hoek, is vorige week met emeritaat gegaan. Meer dan een halve eeuw geleden begon hij als jongste zondagschoolmeester op de Rutgersschool onder de befaamde Gerrit Vooijs en werd na zijn studie predikant en professor in de theologie. En nu heeft hij alweer afscheid genomen als hoogleraar systematische theologie met een afscheidscollege over de goedheid van God. Een veel bestreden en betwijfeld onderwerp. ‘Als God goed is, waarom dan al dat kwaad?’ Toch twijfelt Jan Hoek er niet aan en baseert zich op de Schrift zelf, waar staat dat God genadig en barmhartig is, al ervaren gelovigen dat niet altijd zo, lees de Psalmen maar. We moeten echter niet in de valkuil trappen dat alleen het goede van God komt, want God bemoeit Zich wel degelijk met onze wereld en neemt het kwaad volstrekt serieus. De kruisiging van Christus maakt duidelijk dat God ‘juist goed is omdat Hij heilig en rechtvaardig is, omdat Hij wreker en rechter is’.Niet het kwaad en het onrecht hebben het laatste woord, maar Hij alleen.In Christus verslaat God het kwaad en kan zo nooit gezien worden als oorsprong van het kwaad. Het goede kwam eerst en is eeuwig, het kwaad is pas daarna in de wereld gekomen en is van tijdelijke aard, stelt Jan Hoek. Een kernachtige samenvatting van de Bijbel! Ja, God is goed! Een prachtig slotakkoord van onze oud-Katwijker, zijn leven lang leraar en dienaar van het Woord.

Lees verder
Vacant
Galaten 2:19-20

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter