Home / Contact
Agenda / Nieuws

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Skrijver, Auwe - (zn.) vroegere auteur van prekenboek of Schriftverklaring die behoorde tot de Nadere Reformatie. De Nadere Reformatie was een beweging die ontstond als reactie op de zogeheten leerheiligheid, na de nationale Synode van Dordrecht van 1618 tot 1619. Voorbeeld: Smijtegelt, Ae Braekel en Van der Groe benne Auwe Skrijvers.

- Leendert de Vink & Jaap van der Marel, Katwijks Woordenboek. Derde, herziene en vermeerderde druk (Leiden: Primavera, 2023), p. 212.

Uit de pastorie. Afgelopen woensdagmiddag had ik mijn Doktorvater en een mede-promovendus te gast voor een geïmproviseerde studiemiddag. Toen we door de Secr. Varkevisserstraat liepen, golfde uit een van de woningen de klanken van Eiland Urk ons tegemoet, het koor waarvan ik, tot anderhalf jaar geleden, deel uitmaakte. Dat was een aangename opwarmer voor komende zaterdagavond, op de drempel dus van het winterwerk. Dan hopen mijn vrouw en ik naar Urk te gaan voor het jubileumconcert van Eiland Urk. Ze bestaan twintig jaar en het bestuur haalt mij, als oud paard, nog eens van stal om het concert te openen en te sluiten. Kan ik mijn Urker pak weer eens aantrekken en uit volle borst zingen. ‘Ik kijk als de avondschemering daalt…’

Nu nog een laatste weekje stilte voor de storm. Straks beginnen de catechisaties, Bijbelkringen en dergelijke weer. Met een mengeling van een zeker ongeduldig verlangen en een vrezen-met-grote-vreze zit ik er al een tijdje tegenaan te kijken. Dat ‘winterwerk’ is heel intensief, vooral op de maandagavond. Maar het is ook heel leuk. En belangrijk!

Voor catechisanten en catecheet is het te hopen dat de groepen iets kleiner zijn dan vorig jaar – al hoop ik dat we als catechiserende predikanten beschaamd zullen staan vanwege een onverwacht heilbegerige Katwijkse jeugd. We zullen zien. Onze afscheidnemende broeder Sander Heemskerk is bereid om me ’s avonds een beetje bij te blijven staan en daar ben ik hem alvast zeer erkentelijk voor.

Een hartelijke groet, ook namens mijn echtvriendin en de gasten,

Door: dr. G. van Zanden
Galaten 5:22-23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter