Home / Contact
Agenda / Nieuws

Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) van onze Hervormde Gemeente bestaat uit 24 leden. Uit alle acht (8) de wijkkerkenraden komen drie (3) afgevaardigden. Ook zijn alle ambten in de vergadering vertegenwoordigd. (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen)
Naast de 24 afgevaardigden uit de wijken zijn er ook boventallige leden in de Algemene Kerkenraad aanwezig. In 2023 zijn dat de preses en scriba. Zij zijn bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht.

In deze vergadering worden o.a. de algemene belangen van onze Hervormde Gemeente besproken. Te denken valt aan de begrotingen en jaarrekeningen van de kerkvoogdij en van de diaconie, collecterooster, preekrooster, etc.

Preses AK: 
Ouderling J. van der Plas

Moderamen

Op dit moment bestaat het moderamen uit de volgende personen:

  • Ouderling J. van der Plas, preses
  • Ouderling J. Kuijt, scriba
  • Ds. J.S. Heutink, 1e assessor, waarnemend preses
  • Ds. W.J. Westland, 2e assessor
  • Ouderling Kerkrentmeester J. van Beelen, lid
  • Diaken G. Klok, lid

Postadres

Post voor de AK kan naar de scriba:
Dhr. J. Kuijt
Pr. Bernhardlaan 111
2224 VE Katwijk ZH
Tel: 06 422 74 273
E-mail: scriba.ak@hervormdkatwijk.nl

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter