Home / Contact
Agenda / Nieuws

Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) van onze Hervormde Gemeente bestaat uit 30 leden. Uit alle tien (10) de wijkkerkenraden komen drie (3) afgevaardigden. Ook zijn alle ambten in de vergadering vertegenwoordigd. (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen)
Naast de 30 afgevaardigden uit de wijken zijn er ook boventallige leden in de Algemene Kerkenraad aanwezig. In 2022 zijn dat de preses en scriba. Zij zijn bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht.

In deze vergadering worden o.a. de algemene belangen van onze Hervormde Gemeente besproken. Te denken valt aan de begrotingen en jaarrekeningen van de kerkvoogdij en van de diaconie, collecterooster, preekrooster, etc.

Preses AK: 
Ouderling J. van der Plas

Moderamen

Op dit moment bestaat het moderamen uit de volgende personen:

  • Ds. D.M. Heikoop, 1e assessor, waarnemend preses 
  • Dr. P. Veerman, 2e assessor
  • Ouderling J. van der Plas, preses
  • Ouderling J. Kuijt, scriba
  • Ouderling Kerkrentmeester C.J. van der Plas, lid
  • Diaken G. Klok, lid

Groot Moderamen

In Hervormd Katwijk kennen wij ook het Groot-Moderamen. In dit college zit van elke wijkkerkenraad één afgevaardigde. Dit college bereidt de Algemene Kerkenraadvergadering voor.
Deze vergadering is samengesteld uit het Moderamen aangevuld met een ambtsdrager uit de wijken die geen afvaardiging in het Moderamen hebben. 

Postadres

Post voor de AK kan naar de scriba:
Dhr. J. Kuijt
Pr. Bernhardlaan 111
2224 VE Katwijk ZH
Tel: 06 422 74 273
E-mail: Scriba_AK_HGKatwijk@xs4all.nl

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter