Home / Contact
Agenda / Nieuws

Juridische disclaimer

De volgende termen en condities zijn van toepassing op de site van de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee. Door het bezoeken van de site accepteert u onderstaande termen en condities.

Aansprakelijkheid

Deze website wordt u aangeboden door de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt aangeboden, kan niet gegarandeerd worden dat deze informatie juist, volledig en actueel is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Evenmin is de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website. Het is mogelijk om via links toegang te krijgen tot andere websites. Voor de inhoud van deze sites is de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee niet verantwoordelijk.

De informatie op de site wordt regelmatig gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Mocht u op deze site een pagina of document tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste informatie bevat, of heeft u andere opmerkingen over de site stuurt u dan s.v.p. een e-mail.

Privacy

Deze website kunt u anoniem bezoeken. Er worden slechts gegevens geregistreert die iets zeggen over het succes van de site, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers en de populairste pagina's. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de site te kunnen verbeteren. De persoonlijke gegevens die u op de site invult of die ons per e-mail bereiken, worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de door u gevraagde. Uw gegevens worden niet, zonder uw toestemming, aan derden verstrekt.

Copyright

Deze website bevat veel onderdelen (teksten, grafisch materiaal en logo's) waarop intellectuele eigendomsrechten van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee en derden rusten. Dergelijk materiaal mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gemeente of van deze derden, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter