Home / Contact
Agenda / Nieuws

Meditaties

2021
Gekozen einde

In de Weekendkrant van afgelopen week las ik een advertentie van een uitvaartverzorger uit de regio. Erboven stond Gekozen einde...

Liefde voor Israël bekoeld?

Afgelopen zondag was het Israëlzondag, in onze kerk lang niet overal vanzelfsprekend meer, hier en daar wint de sympathie voor de Palestijnen...

Rust vinden in een onrustige wereld

We horen steeds meer dat mensen het niet meer trekken, de langdurige ongemakken door corona, het gevoel dat het nooit meer overgaat, veel verwijten...

De Psalmen als apotheek

Hoe begin je een wijkbericht, waarin we tot driemaal toe moeten stilstaan bij het overlijden van een gemeentelid? Twee broeders die hun vrouw...

Vakantieverlangens naar thuis

Vakantie is heerlijk, even los van alle dagelijkse beslommeringen. Velen trekken erop uit, maar ze nemen zichzelf mee. Met alle eigen aardigheden...

Lente in de kerk

We raken al gewend aan de sombere verhalen over de kerk. Velen haken af, kerken sluiten, kortom: kommer en kwel. Verhelderend is het dan om het...

Vermist of niet opgeladen?

Onvoorstelbaar, de ravage die de overstromingen in Limburg hebben aangericht. Veel erger nog in Duitsland en België, waar vele doden zijn te...

Nieuws dat blijdschap brengt

Het woord ‘evangelie’ kennen we allemaal als ‘blijde boodschap’. Voor ons hoort het bij de Bijbel en bij ons geloof. Toch...

Gedicht

  Dit is Mijn lied van hoop begonnen bij je doop waar Ik het heb beloofd ...

AMEN

Achter Hem aan Met goede moed ...

Vreugde, dankbaarheid en de leiding van Gods Geest

Mooi is het om te ervaren hoe gemeenteleden meeleven met de gang van zaken in de wijkgemeente. Een kaart met een vreugdevol en dankbaar bericht van...

De Geest spreekt alle talen, ook in Katwijk

Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest. Mensen uit vele windstreken hoorden de apostelen ineens in hun eigen taal spreken. Hét...

Ik vertrek…om elke dag bij u te zijn

De Hemelvaart van Jezus is een scharnierpunt in het Evangelie. Lukas eindigt er zijn evangelie mee en zijn tweede boek Handelingen begint hij...

Zie Hem verschijnen

De bekendste veertigdagentijd is die vóór Pasen, maar daarna zijn er weer veertig dagen tot Hemelvaart. Ik ken nogal wat mensen, vaak...

Vrijheid in verbondenheid

Koningsdag hebben we net gevierd en 4 en 5 mei komen eraan. Dagen van gedenken en vieren. Allereerst de verjaardag van onze koning Willem...

De kerk bij u thuis

Vorige week was het de Week van het Kerkblad. Ik wist niet dat zoiets bestond. Een jury bekroont het Kerkblad van het Jaar. Een week lang was er...

Alles anders

Wat kan het in het leven anders lopen dan je gedacht had. Niet alleen in Katwijk is alles anders, maar momenteel in het hele land en in de hele...

Pasen na een jaar corona

Na een jaar corona kunnen we ons voelen als die drie vrouwen, de twee Maria’s en Salomé, die vroeg in de morgen op weg gingen naar het...

Geen aardse macht

De verkiezingen zijn weer achter de rug en als christenen kunnen we teleurgesteld zijn over de uitslag. Het christelijk smaldeel in ons parlement...

Meer dan Jona is hier!

Naar het hart van de zee’, een bijzonder boekje. Een waargebeurd verhaal over de wonderlijke redding van een Zeeuwse visser uit...

Hij voor ons, eenzaam en verlaten

Wereldwijd is Pasen het belangrijkste christelijke feest, bij ons in het Westen krijgt Kerst meer aandacht. Met de Adventsgedachte en de gezellige...

Preken voor lege banken én een hele schare

We zijn het helaas al helemaal gewend om de zondagse diensten via het scherm te volgen. Soms komt er nog even een beeld van de lege kerk voorbij...

Wit als sneeuw, witter dan sneeuw

Wat een prachtige witte wereld was het vorige week toen er plotseling een laag ongerepte sneeuw neergestreken was. De aarde leek met de mantel der...

DIchterbij de Herder

Huisbezoeken doen we niet, maar via de telefoon houden we als kerkenraad contact met onze wijkbewoners. Gelukkig slaan de meesten zich er met of...

Samen zingen, eeuwig zingen

Opvallend was de uitkomst van een groot landelijk onderzoek onder tweeduizend leden van de kerken die aan de Actie Kerkbalans meedoen. De vraag...

Wind van leer

De zorgen om corona zijn groot, met name door de Britse variant van het virus. Gelukkig zijn de vaccinaties begonnen, al ging dat niet zonder het...

Open Bijbel bij gesloten kerk

  Op advies van de overheid heeft de Algemene Kerkenraad besloten in volledige lockdown te gaan wat betreft de kerkdiensten, ook...

Zes januari: het Epifanie-feest (Driekoningen)

Op de dag dat deze kerkbode bij u in de bus valt, 6 januari, werd in de eerste drie eeuwen van de christelijke kerk het feest van de Epifanie...

2020
Lukas schildert het Kind Jezus en Zijn moeder

Hier zien we Maria met haar kind Jezus op schoot die zich laat schilderen door Lukas.

Wereldwijd advent

In ‘Petrus’, het kwartaalblad van de PKN, staat altijd een artikel, waarin twee vissers van mensen, dominees met een toepasselijke...

Sta stil bij Gods wil

Afgelopen zondag was de laatste zondag van het kerkelijk jaar, een soort oudjaar, waarop alle broeders en zusters die ons het afgelopen jaar...

Het leger van de Heer

Zo’n gebedssamenkomst samen met onze zusterkerken, zoals vorige week woensdag, beleggen we niet zomaar. Dan is er iets ernstigs aan de hand...

Medicijn van de bovenste plank

  Twee kerkbodes terug ontwaarde dominee Jongeneel een dokter tussen de dominees en dat deed hem denken aan een anekdote van ds...

Niet verdragen, maar klagen én bidden

  Met het oog op de gebedsbijeenkomst van aanstaande woensdagavond is het goed na te denken hoe we als christenen tegen de uitbraak...

Koninklijke knieval

  Uniek was het. Nooit eerder voorgekomen. Onze koning en koningin die voor het oog van heel het volk hun spijt betuigden dat ze ons...

Groei in een lege kerk

  Wonderlijke dienst was dat zondagavond. In een bijna lege Nieuwe Kerk legden 13 nieuwe leden openbare belijdenis van hun geloof...

Kerk in coronatijd

Het was me het weekje wel. Na een paar weken versoepeling, mogen er nu ineens niet meer dan 30 mensen naar de kerk. Op hoge toon werd...

Mondkapjes

Vorige week kwam ik een oudere mevrouw tegen op de Voorstraat. Ze kwam net uit de supermarkt en was haar mondkapje aan het opbergen. Twee woorden...

God is goed

Eén van Katwijks zonen, prof. dr. Jan Hoek, is vorige week met emeritaat gegaan. Meer dan een halve eeuw geleden begon hij als jongste...

Herderloos, niet stuurloos

  Ja, het valt na meer dan zeven jaar niet mee ineens herderloos te zijn. Zeker niet na een dominee als ds. Wijnhorst, die bepaald...

Afscheid

Afscheidsavond.  Wat was het een fijne afscheidsavond afgelopen donderdagavond in de Oude Kerk. Dank voor uw opkomst! Dank...

Windmolenpark

De meeste Katukkers moeten er niet aan denken. Dat er een windmolenpark in zee komt. Dat is toch geen gezicht!! Dat de horizon getekend wordt door...

(Weder - ) Geboortekaartje

Geboortekaartjes. Hele lieve, vertederende aankondigingen van nieuw leven. Hier een strikje, daar een wiegje, voorop een beertje, binnenin een...

Toeristenmarkt

  Toeristenmarkt! Gezellig. Bij iedere kraam weer iets anders. Opvallend hoe sommige kraampjes niemand lijken te trekken. Waarom...

Bidden rond het beroepingswerk

  Wat wordt er door gemeenteleden gebeden als een predikant een beroep heeft. Ik moest bij die vraag weer denken aan het prachtige...

Stenen in het moeras

Kent u het verhaal van die man die op zijn voetreis door het leven met een zwaar pak op zijn rug in een diep en dreigend moeras was terechtgekomen...

Tips voor een ‘bloeiend’ gebedsleven

  Afgelopen zondagavond zijn we begonnen met de behandeling van het ‘Onze Vader’.  Ik las bij de voorbereiding een...

Recreatieteam

  Ik weet niet of het deze zomer door kan gaan: recreatieteams op de campings. Normaal gesproken worden jong en oud...

Pro Deo

In de Bijbel staat: wij hebben een voorspraak bij de Vader! (1 Johannes 2: 10. Een voorspraak…dat is iemand, die een goed woordje voor je...

Verzamelpunt

  ‘Ingeval van nood dient u zich naar het aangegeven verzamelpunt te begeven’. Op het schip zie je overal die bordjes...

Dit is maar tijdelijk!

Ik reed onlangs op een weg die ze aan het renoveren waren. Ik moest – vanzelf – m’n snelheid aanpassen. Langs de...

De megafoon

Nog niet zo heel lang geleden hoorden we president Obama in spierballentaal roepen: Yes, we can!! (ja, Wij kunnen het! ). Ook de...

Naderende voetstappen van Jezus

Een gemeentelid herinnerde me aan een preek over ‘de hemelse paardenrace’ die ik 10 november hield n.a.v.  Openbaring 6: 1 &ndash...

Kameel

Voor hem ligt een lange reis door een droge, hete woestijn. Maar hij weet het: ik kan door die woestijn heenkomen. Het is mogelijk. Maar dan wel op...

Examen

Misschien hebt u ooit een examen afgelegd en hebt u het diploma op zak. Wie geslaagd is hoeft dat examen nooit meer over te doen. Geslaagd is...

Aan het strand

Een wandeling langs het strand. Gezellig. En…geestelijk leerzaam. Langs de vloedlijn ligt van alles wat aangespoed is. Veel ervan is afval...

Godsdienstoefening

Vroeger werden erediensten ook wel godsdienstoefeningen genoemd. Je zou dat kunnen vergelijken met de repetities van een koor. Maandenlang komen ze...

Route

  Leuk ding, zo navigatiesysteem in de auto. Zou je een heleboel lessen uit kunnen leren voor je geloof. In ieder...

Spruitjes

Kleine kooltjes met die typisch – eigen geur. De één krijgt er trek van, de ander een weeïg gevoel en heeft op de voorhand...

De gewoonste zaak.....

De gewoonste zaak van de wereld. Dat zeggen we als iedereen het doet en iedereen het gewoon vindt. Zo doen we nu eenmaal, ze denken we en dus...

Snuiten

Mooi hè, dat kaarslicht? Echt sfeervol. Tot het lontje te lang wordt. Dan gaat de kaars walmen. Zwarte rook, fijn voor uw witte plafond. Je...

Zorgen

We kennen in het kerkblad de rubriekjes ‘onze zieken’, we kennen de rubriekjes ‘overleden’. De zorg en het verdriet rondom...

Kom ga met ons en doe als wij!

De psalmist is blij als anderen hem zo aansporen om naar het huis van God te gaan. Hij is dan ook een ‘meelevende’ gelovige. Maar...

2019
Wegwijzer of Gids?

  De Joodse Schriftgeleerden maakten de wijzen uit het oosten wegwijs. Ze kenden de Bijbel op hun duimpje. Ze wezen de weg naar...

Je slaagt als je zakt

Aan elke avondmaalsviering gaat steeds weer een examen vooraf. Je moet jezelf beproeven voordat je als gast bij God aan tafel mag. Voor alle...

In verwachting

Wat een blij bericht was het! Gezinsuitbreiding. Nieuw leven. Je ziet er nog niets van, maar je weet: het groeit in de verborgenheid tot een klein...

Gedeelde smart is halve smart

  De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden. Zo lees je dat nogal eens in een rouwadvertentie. Soms overvalt je dat. Vooral als...

Dirigent

   Wat een baan! je pakt een stokje en je zwaait er wat mee heen en weer en ineens beginnen...

De Bijbel en ons mobieltje

(Deze keer een stukje wat ik kreeg aangeboden, ik geef het graag – ter overweging – aan u/jou door). Stel je eens voor wat er zou...

Dank God in alles.

'Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus voor u' 1 Thessalonicenzen 5:18 Dank God in...

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter