Home / Contact
Agenda / Nieuws

Meditaties

2024
Vanuit hotel Zonneheuvel (Beek)

Vanuit hotel Zonneheuvel (Beek). Mijn vakantie is ook begonnen. Tenminste, ik ga eerst mee als kok op Elimkamp dus de eerste week...

Vanuit huize Lijdweg en gelezen

Vanuit huize Lijdweg. Nu ik het stokje mag overnemen tijdens het verlof van onze dominee Van Zanden zal ik dan ook geen verslag...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Hard lopen is niet alles; veel hangt er af van de weg, die wij kiezen; een versnelde gang over heuvelen en dalen zal geen...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Jezus is de Heer. Om deze belijdenis werden de eerste christenen voor de leeuwen geworpen en om deze belijdenis zullen de...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Bezondere kerkgang (aflevering 6/6)   Durft et rustig te besteke, - wat...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Bezondere kerkgang (aflevering 5/6)   ‘Jae’, zaet Gijs, ‘dat ken wel...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Bezondere kerkgang (aflevering 4/6) In het aerste dat ém opvalt dat is Niessies...

Boswandeling

Boswandeling   ‘Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand dat u...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Bezondere kerkgang (aflevering 3/6) Bolle Rienus die ‘etrauwd is mit een...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Bezondere kerkgang (aflevering 2/6) Verlòòpe maendag ging de koster ...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Hierbij het begin van een Katwijks gedicht dat ik onlangs in mijn brievenbus vond. Voor een vreemdeling als ik zitten er...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Bid dat je dominee God vreest en geen mensen. Bid dat hij zo bezet is met de liefde tot God, dat hij bereid is om met het...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Er stond een man aan de zee, die er op die grijze dag haast net zo grijs uitzag als de zee zelf. Er stond ook een strenge wind...

Gelezen en vanuit de pastorie Zeezicht

Gelezen. Ik moest nog denken aan een opmerking, die ik die middag nog gelezen had bij Ds. Rustige over het graf van Gods kinderen...

Gelezen en vanuit de pastorie Zeezicht

Gelezen. De wereld is als Absaloms muilezel; in tijd van nood laat zij degenen, die op haar rijden, aan de boom hangen en loopt...

Gelezen en vanuit de pastorie Zeezicht

Gelezen. Apeldoorn was de drukste tijd van mijn leven, enkele jaren had ik de zorg over 2.300 leden, Deventer incluis. In de jaren...

Gelezen en uit de pastorie

Gelezen. Zeker geeft God ons soms op deze aarde enige rust, maar alleen om met vernieuwde krachten des te opgewekter de strijd aan...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Laten wij daarom wanneer ons verschillende gevechten drongen, en veelvuldige beproevingen, waardoor wij zeer gemakkelijk...

Gelezen en uit de pastorie

Gelezen. Je kunt beter met God in de woestijn zitten, dan zonder God in een land dat vloeit van melk en honing. - G...

Gelezen en uit de pastorie

Gelezen. Een kind van God heeft twee duidelijke kenmerken. Hij kan herkend worden aan zijn innerlijke strijd - en aan zijn...

Gelezen en uit de pastorie

Gelezen. De Heere heeft geen sierplanten in Zijn tuin, maar vruchtbomen, geen renteniers maar frontsoldaten. G. Boer...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Je wordt christen als je ontdekt dat de God van de Bijbel echt bestaat, echt beslag op je leven legt. Dan is Hij meer dan...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Voor de duivel is geen gaatje te klein om daardoor binnen te dringen. - J. Calvijn in een preek over Genesis...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Het geloven begint niet met het verkrijgen van bijzondere gevoelens, al heeft niemand de Heilige Geest de wet voor te...

2023
Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. God is niet tevreden, dat wij met iets minder tevreden zijn, dan Hij ons belooft. - K.A. Dächsel in zijn...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Ook in het geestelijke leven kan Christus alleen koning worden als wij koning-af zijn en onze heerschappij ten einde...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Het moeilijkste boek, dat ge ooit zult lezen, is uw eigen hart. - Ch.H. Spurgeon, Pastorale adviezen

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Denk erom, geliefden, de duivel is een godgeleerde van zesduizend jaar oud hoor. Hij weet precies elke tekst in Gods...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. God is satan altijd een eeuwigheids-seconde voor. - A. Hoogerland, Simson de Nazireër Gods

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Elke avond, als wij in de spiegel kijken, zien wij een zondaar en moeten wij belijden: “Wij zijn allen als een...

Gehoord en vanuit pastorie Zeezicht

Gehoord. Het zal een wonder wezen als een mens God gaat bedanken omdat hij zijn zin niet krijgt. - ds W.C...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Maar laten wij het voorbeeld van David navolgen, die ook al was hij met grote deugden gesierd, zich toch niet geschaamd...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. 7 november 1963, Hierden. Giften. Van de Jagersvereniging heeft de kerk een gift ontvangen van f50,-. Het verheugt ons...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Van een grote en lelijke vlek op een doorgaande weg hebben we niet zo’n afkeer als wanneer die vlek door een goddeloos en afgunstig...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Donderdagavond sprak ik in Katwijk aan Zee. Ik zal er niet veel van zeggen. Ik heb dat al vaker gedaan. (…) Ik was...

Kijkcijfers en de kerk

Kijkcijfers en de kerk Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.&rsquo...

Gelezen en Tot slot

Gelezen. De kerk is de plaats waar Christus met zondaren wil samenwonen. Wie de kerk prijst, verheerlijkt Christus; wie de kerk...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Skrijver, Auwe - (zn.) vroegere auteur van prekenboek of Schriftverklaring die behoorde tot de Nadere...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Degenen die het meest volmaakt zijn weten veel beter wat hun ontbreekt dan degenen die daar niets van bezitten. David was...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

 

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Bij Gideon moesten de kruiken gebroken worden, opdat de fakkels openbaar zouden komen. Zo breekt de Heere onze kruik...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. We kunnen aangaande de duivelen twee vergissingen maken, die echter beide even ernstig zijn. De ene is niet aan ze te...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Hier [nl. in de gemeenschap met Christus] vinden ze balsem voor hun zieke ziel; licht dat hun duisternis doet opklaren...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Of hebben jullie dat ook niet, moeders in ons midden, dat er een kleintje langs uw voeten loopt de hele morgen en maar...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw, ik ben mijzelve moede en ik ben het zoeken moe naar...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Dezelfde kracht die het brood bezit bij het voeden van onze lichamen tot onderhoud van dit tegenwoordige leven, bezit ook...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. God heeft mij nooit in de steek gelaten, hoewel ik Hem vele malen schandelijk verlaten heb. Hij gaf het mij op Zijn tijd...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. De kerk is deftig geworden en vergeten dat zij ‘een kind van de achterbuurten van Jeruzalem, Corinthe en...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. De jaloezie was jong, ze dampte nog, en de liefde schuifelde onwennig langs het eerste...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Ieder kind Gods is een nietshebbende bezitter. - A.J. Wijnmalen, Wonderen van genade. Overdenkingen

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. [De kerk] mag al zijn wat de wereld geroepen is te zijn. Geen school - ook al heeft de kerk iets van een school...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Met het kerkbezoek [in Klazienaveen, Drenthe] op zondag viel ’t eerst ook niet zo mee. Er kwamen er zo’n 20...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Blijf hier wat bij staan [bij het lijden van Christus], laat uw liefde gaande worden door het erkennen van Zijn liefde...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Er is geen schrijver van de evangeliën die beweert dat Jezus het graf inging als een man en eruit kwam als een...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Ja ik zeg zelfs ook dat het allerminst te verwonderen is als wij terwijl alles goed en voorspoedig gaat, dikwijls geen...

Vreemde praat

Vreemde praat ‘Uw spraak maakt u openbaar.’ (Mattheüs 26:73) Bekakte...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. De doop is een krachtig hulpmiddel voor ouders. De doop vindt plaats in een eredienst met beloften, omringd door vrienden...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Jeugd is mooi maar komt te vroeg. - Imme Dros, Griekse Mythen (Amsterdam: Polak & Van Gennep, 2006...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. We hebben allemaal de neiging om onze wijsheid, onze kunde, onze eerlijkheid en onze macht te overdrijven. Als christenen...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Zie ik eerst op Christus, en dan op mezelf, ach, dan acht ik het niet mogelijk. Maar zie ik eerst op mezelf en dan op...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Zonde loopt vaak als een rode draad door families heen. We zien zwakke plekken bij onze ouders en grootouders die ook bij...

Hardlopers zijn doodlopers

Hardlopers zijn doodlopers ‘Want de oefening van het lichaam is van weinig nut.’ (1 Timotheüs...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. [Cabaretier Wim] Kan zei: ‘Waarom mag er ineen kerk eigenlijk niet gelachen worden? De lach is een der rijkste en...

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Men zegt wel eens: Van de liefde kunt ge niet eten. Maar ik eet wel van de liefde. Van de liefde kan uw schoorsteen niet...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. De Heilige Geest is als een duif, maar het eerste wat Hij doet, is van zonde overtuigen. - R.M. McCheyne...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. ‘Het anker moet niet in de diepte van het scheepje, maar in de diepte van de zee geworpen worden.’ ...

2022
Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. De engelen hebben het Kerstlied volmaakt gezongen. Niet alleen wat de woorden betreft, maar ook ten aanzien van de...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Midden onder ons

Midden onder ons   ‘Ik zal in uw midden wandelen.’ (Leviticus 26:12a) ...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Johannes [de Doper] kan nergens meer bij. Wat is Gods Woord toch eerlijk. Ook geloofshelden kunnen, met alles wat er in...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. [De weg van de kerk] is echt wel een moeilijke weg, een andere weg, anders dan wij gedacht hadden. Wij denken wel, en...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Zeg niet, ik zoek Christus, maar kan Hem niet vinden. Dat is niet waar. Het is Christus Die u zoekt en niet u...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. De mist hangt dreigend, nat en kil Al om het schip dat langzaam vaart, ...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen (in dit geval eigenlijk: gehoord) ‘Geld maakt niet gelukkig. Het stelt je wel in staat om op een...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Alles was mij te veel. Hier kom ik weer tot rust,   ...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Het is ook veelzeggend dat JHWH [= de Heere] steeds minder een rol speelt in de verhalen [in het Bijbelboek Richteren]...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Hier [in Richteren 2:3b, ‘… hun goden zullen u tot een valstrik zijn’] wordt heel duidelijk wat...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Als er na alle vragen over de toekomst, ten slotte op de man af gevraagd wordt: hoe functioneert in uw leven wat er staat...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Jakob is tot dan toe altijd een sterke en sluwe man geweest. Maar daarna slaat deze Man Jakob op zijn heupgewricht...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Emst, 8 september 1962. Op de tafels in het lokaal zijn nieuwe asbakken geplaatst. Vooral tot de jeugd komen wij...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Jarenlang had Teunis van der Plas er [in onze Oude Kerk] de Wet gelezen. De overlevering verhaalt dat hij bij elk gebod...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. [Christus] getuigde: ‘De vossen hebben holen (en dat is het ongedierte) en de vogelen des hemels hebben nesten...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. ‘En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. ‘Avondmaalslied’ Wij hebben de dood omhanden, wij liggen onder...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Gewis, o zondaar, het zien op Christus zal u helpen te geloven. Gij moet niet eerst geloven en dan naar Christus gaan...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. De meeste christenen kennen de kinderdoop. Daarbij is het tijdstip van de doop voor de verschillende religies...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Je bent niet in staat om te geloven zonder hulp van buitenaf, zonder tussenkomst van God, zonder dat Jezus naar je...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Een collega - altijd op pad - vroeg op een avond zijn vrouw waar de kat toch was. ‘Ik heb haar al een paar dagen...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Vader, Zoon en Heil’ge Geest; O, bereid ons voor dat feest Om...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Je moet ieder stukje van je theologie vertalen in de volkstaal. Dit kost erg veel moeite en betekent dat je in een...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Mijn troost is, dat er voor mij op aarde geen troost is. - Thérèse de Lisieux, geciteerd door...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Denk aan de vele teleurstellingen en moeilijkheden die ons treffen. Kijk daar eens nauwkeuriger naar, en u zult zien dat...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. [Dr. Abraham] Kuyper herinnerde zich zijn stille verlangen bij zijn aantreden in [zijn eerste gemeente] Beesd ‘dat...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Vorige week sprak ik in Katwijk aan Zee, en het is misschien wel de meest bijzondere spreekbeurt van deze winter voor mij...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Maar Rika onderwijzen viel zelfs voor [ds G.H.] Kersten niet mee, want ze was niet vlug van begrip en – toen in...

Vanuit pastorie Zeezicht en tenslotte

Vanuit pastorie Zeezicht. Nu geen inbreng van ds. Van Zanden zelf. Het zicht vanuit de pastorie is nu stukken minder. De dominee...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Schatboek psalmboek. Het is niet alleen een boekje dat ons ons leven lang vergezelt. Het is ook een boekje dat ons...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Op een zaterdagmiddag zag ik een duif in de kerk vliegen. Dat beest nam steeds een zo hoog mogelijke positie in, zodat ik...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. In de Protestantse Kerk gebeurt erg veel met het oog op het publiek. Is er dan geen gemeente die over Jezus wil horen...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Groot zijt Gij, Heer, en ten zeerste lovenswaardig! Groot is uw macht en uw wijsheid heeft geen getal! En loven wil u een...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. ‘De lof der deugdzame huisvrouw’ (Spreuken 31:10-31)   ...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Het idee dat iemand zijn of haar leven op orde moet brengen om Gods aanwezigheid te verdienen, heeft niets met het...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Het is mij niet genoeg, de zoute zee te peilen; Ik wens daarbij ook...

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Waarom hecht de kerk aan academisch geschoolde voorgangers? Kijken we naar de bronnen van het gereformeerd protestantisme, dan speelt zeker...

Woord van dank

De sprekers van afgelopen zondag danken we hartelijk voor hun goede woorden, de kosters voor hun goede zorgen, de broeders kerkenraad voor hun...

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter