Home / Contact
Agenda / Nieuws

Nieuws dat blijdschap brengt

Het woord ‘evangelie’ kennen we allemaal als ‘blijde boodschap’. Voor ons hoort het bij de Bijbel en bij ons geloof. Toch is dat niet altijd zo geweest. Tim Keller, de bekende dominee uit New York, schrijft daarover in zijn boek ‘Kruistocht – Het leven van koning Jezus’. In de tijd van Marcus, de eerste evangelieschrijver, was ‘evangelie’ een gangbaar woord, maar het had geen religieuze betekenis. Het betekent gewoon ‘nieuws dat blijdschap brengt’. Het werd wel gebruikt voor echt gróót nieuws. Nieuws van historische betekenis en van grote betekenis voor ieder persoonlijk. Zo bestaat er een oude Romeinse inscriptie uit de tijd van Jezus en Marcus. De eerste woorden zijn: ‘Begin van het evangelie van Caesar Augustus’. Het gaat over de geboorte en de kroning van deze Romeinse keizer. Historische feiten. Het kon ook over een overwinning gaan. Als er een grote overwinning bij een veldslag behaald was, werden er herauten (of evangelisten) naar de steden gestuurd om het goede nieuws te verkondigen: “We hebben voor u gestreden, we hebben gewonnen, en nu zijn jullie niet langer slaaf, jullie zijn vrij!”

U ziet, de stap naar de christelijke boodschap is klein. Het Evangelie is ook zulk goed nieuws. Dit onderscheidt het christendom van andere religies. Die bieden nooit meer dan goede raad, het christendom is goed nieuws. Bij andere religies moet je dit doen en dat laten om toegang tot God te verdienen. Maar het Evangelie zegt: “Dit is wat er in de geschiedenis gedaan is. Zo leefde Jezus en zo stierf Hij om de toegang tot God voor jou te verdienen.” Het is compleet anders. Het is vreugdevol nieuws. Het geeft je niet het gevoel dat je nog van alles moet, maar juist het gevoel dat alle lasten van je afvallen. Dat er iets groots voor je gedaan is, dat je geen slaaf meer bent. Dan gaat het niet om een veldslag aan het oorlogsfront, maar om de slag om je hart. De wereld, de duivel, je eigen verlangens waarvan je zelf weet dat die niet deugen. En dan hoor je ineens het verlossende woord als van een heraut, hét Evangelie: Dit alles heeft Hij overwonnen! Zo wil God zich met jou verbinden. Niet op grond van wat jij gedaan hebt, maar wat Jezus voor jou gedaan heeft! Daarom heet het Evangelie: nieuws dat blijdschap brengt!

Heugelijke tijding,

bron van hartverblijding,

Evangeliewoord!

Woord van God gegeven,

Woord van eeuwig leven,

Zalig die u hoort!

Een hartelijke groet van uw kerkenraad,

Hans ten Hove

Door: Vacant
Johannes 14:6

Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter