Home / Contact
Agenda / Nieuws

Herderloos, niet stuurloos

 

Ja, het valt na meer dan zeven jaar niet mee ineens herderloos te zijn. Zeker niet na een dominee als ds. Wijnhorst, die bepaald niet stilzat en alles onder controle had. Om al zijn activiteiten als kerkenraad over te nemen, u begrijpt, dat wordt een hele toer. Maar we gaan ons best doen. Hieronder kunt u daar al iets over lezen. We hebben nog niet alles op de rit, maar het begin is er. Sion is dan wel herderloos, Katwijk gelukkig nog niet. En we zijn zeker niet Herderloos. Na zeven jaar grazige weiden leidt Hij ons nu misschien langs stille wateren. Ook goed, we weten het niet, maar we leggen het in Zijn handen, biddend dat de vacature kort mag duren. Laat Hij Intussen voor ons als kerkenraad het roer maar in handen nemen om onze wijkgemeente veilig door deze periode heen te loodsen.

Door: Live orgelmuziek
Romeinen 7:6

We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter