Home / Contact
Agenda / Nieuws

Examen

Misschien hebt u ooit een examen afgelegd en hebt u het diploma op zak. Wie geslaagd is hoeft dat examen nooit meer over te doen. Geslaagd is geslaagd! Met uitzondering van het….heilig avondmaal! Voor elke Avondmaalsbediening moeten we (weer) door een examen heen! Je moet jezelf beproeven, onderzoeken, examineren voordat je bij God gast aan tafel mag/kan zijn.

Voor alle duidelijkheid: dat examen, dat zelfonderzoek heeft niet de bedoeling om ons van het deelnemen van het avondmaal af te houden, maar het heeft juist de bedoeling om je naar de tafel toe te leiden!! Vgl. 1 Korinthe 11: 28 laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij eten van het brood en drinken van de drinkbeker…..

Er staat dus niet: laat ieder zichzelf beproeven en wegblijven, maar laat ieder zichzelf beproeven en eten en drinken! Waarom is dat examen vooraf nodig? Zonder zelfonderzoek heeft het avondmaal niet die uitwerking, die stichting en die bemoediging die je hoopt te krijgen!! Een gezegende avondmaalsviering toegewenst!

Door: ds. F. Wijnhorst
Filippenzen 1:21

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter