Home / Contact
Agenda / Nieuws

ONE

Dat is het Engelse woordje voor één. Maar het is ook de afkorting van Omzien Naar Elkaar. Als we ons in de gemeente in Christus één voelen, dan kijken we naar elkaar om. In zorgelijke en verdrietige, maar ook in vreugdevolle omstandigheden mogen we met elkaar mee leven. Dat kan door een bezoekje, een telefoontje, een kaartje, een mailtje. Een kleine moeite. Toch?

Huisbezoek

De wijkgemeente Sion is onderverdeeld in secties, die elk onder de pastorale verantwoordelijkheid van één van de ouderlingen vallen. De ouderlingen proberen om, samen met een bezoekbroeder, met zekere regelmaat op bezoek te komen. Zit u of jij ergens mee, schroom dan niet de sectie – ouderling te bellen.

Diaconaal huisbezoek

Ook de diakenen doen bezoekwerk. Wanneer u werkeloos bent geworden, of er is sprake van een handicap, of uw partner is overleden en daardoor zijn er (financiële) zorgen, schroom dan niet om contact op te nemen met diaken Gerrit Remmelzwaal (Telefoon 071-4045860)

Dames Comité Sion

De dames van het damescomité Sion bezoeken met name de oudere gemeenteleden (75+) rond hun verjaardag. Er vinden ook geboortebezoeken plaats, soms ook bezoeken rond ziekte en overlijden. Daarnaast zijn de dames betrokken bij de contactmorgens en oudere- en alleenstaande gemeenteleden en zijn ook behulpzaam bij de uitdelingen ronde de Kerst en Pasen. Voor nadere informatie of inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitster Atie Smit (Telefoon 071-8892134) 

 

 

 

Contact

Predikant
dr. G. van Zanden
Boulevard 13, 2225 AA
T 071-2301107
Email predikant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
scribasion2019@gmail.com

Weekmeditatie - nr.12

De megafoon

Nog niet zo heel lang geleden hoorden we president Obama in spierballentaal roepen: Yes, we can!! (ja, Wij kunnen het! ). Ook de Duitse bondskanselier lanceerde destijds haar bekende slagzin: Wir schaffen das! (het lukt Ons wel!) Ook onze koning en onze minister – president spraken ons ‘bemoedigend’ toe: met elkaar, door om te zien naar elkaar, slaan Wij ons wel door deze moeilijke periode heen. In al die toespraken helaas geen enkele oproep om de toevlucht te nemen tot onze almachtige God van Wie we alles moeten en mogen verwachten! En…laten we als kerken, laten we persoonlijk, voor de spiegel gaan staan: hebben wij steeds beleden dat we voor 100% afhankelijk zijn van onze hemelse Vader?! En…leven wij in diepe afhankelijkheid?! De bekende christelijke apologeet C.W. Lewis heeft eens gezegd: God zoekt contact met ons door Zijn Woord. Helaas laten we Hem vaak praten. Het gaat het ene oor in, het andere oor weer uit. Daarom gebruikt Hij soms schokkende gebeurtenissen als een megafoon om een dove wereld wakker te schudden! Zal Hij eindelijk gehoor krijgen…..

Lees verder
ds. F. Wijnhorst
Wijkdominee Sion
Matteus 7:11

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter