Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. (Handelingen 2: 42)

In Handelingen 2 wordt een foto getoond van de pasgeboren christelijke gemeente. Op die foto worden een aantal trekken getoond die bij de gemeente vandaag niet mogen ontbreken.

  • Zij volhardden in de leer van de apostelen. Wie christen wordt lijkt op een pasgeboren baby. En wat schrijft Petrus in één van zijn brieven? Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het Woord!
  • Zij volhardden in de gemeenschap. Christenen hangen – als het goed is – niet als los zand aan elkaar. Ze geven acht op elkaar. Ze leven met elkaar mee. In vreugde en verdriet.
  • Zij volhardden in het breken van het brood. Er kan worden gedacht aan de gezamenlijke maaltijden die ze toen in de gemeente hadden. Liefdemaaltijden. Er kan ook worden gedacht aan het heilig avondmaal.
  • Zij volhardden in de gebeden. U kent misschien de uitdrukking: het gebed is de ademhaling van de ziel. Ademhalen. Inademen en uitademen. Gods genade en kracht inademen en je zonden en zorgen uitademen.

De Hervormde wijkgemeente Sion is één van de tien wijkgemeenten van de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee. Ook al zijn we zo’n 2000 jaar verder we hopen dat de foto van onze wijkgemeente lijkt op de foto van die pasgeboren gemeente. Vandaar….

  • Om te volharden in de leer van de apostelen: de erediensten, de catechese, enz.
  • Om te volharden in de gemeenschap: het bezoekwerk, de koffieochtenden, de contactmorgens, de wijkavonden, de nieuwjaarsbijeenkomst, enz. (Voor zover deze activiteiten door de Corona maatregelen kunnen doorgaan.)
  • Om te volharden in het breken van het brood: de gemeenschappelijke broodmaaltijden en vanzelf de avondmaalsvieringen. (Voor zover deze activiteiten door de Corona maatregelen kunnen doorgaan.)
  • Om te volharden in de gebeden: de voorbede tijdens de erediensten, de gebedskring, enz.

Graag nodigen we u/jou uit om rond te kijken op onze website. Daar kan u/jij alle informatie vinden over (het doorgaan van) allerlei activiteiten. En…we ontmoeten u/jou graag bij de activiteiten. Van harte welkom!

Contact

Predikant
Vacant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
Email scriba

Weekmeditatie - nr.48

Wereldwijd advent

In ‘Petrus’, het kwartaalblad van de PKN, staat altijd een artikel, waarin twee vissers van mensen, dominees met een toepasselijke naam, Paul Visser en Rob Visser in gesprek gaan met een bekende Nederlander. Over geloven, kerk en samenleving. In het laatste nummer is Mark Rutte, onze minister-president, aan de beurt. De vissers vissen naar de mens en zijn geloof achter de premier. Het is boeiend hoe Rutte zich in zijn ziel laat kijken. In mei overleed midden in de coronacrisis zijn moeder, 96 jaar oud. ‘We mochten niet op bezoek in het verpleeghuis, alleen die laatste nacht.’ Zo is onze premier één van ons, hij weet wat het is. Zijn ouders hebben hem de Bijbel meegegeven als bron van normen en waarden, hoewel het Humanisme en de Verlichting voor hem ook bronnen zijn. Eerder zei hij in de Preek voor de Leek, dat zijn geloof ’49 procent twijfel is en 51 procent geloof.’ Ik moest wel een beetje glimlachen bij die 51 procent, de helft plus één. Dat zit in het DNA van onze premier, die altijd heel behendig meerderheden weet te versieren in beide Kamers.

Ook zijn geloof moet daar blijkbaar aan voldoen. Hoe het ook zij, hij neemt het serieus en is erop aanspreekbaar, al vult hij het in de praktijk meestal liberaal in. Het gesprek wekt sympathie op en we mogen dankbaar zijn dat hij er zo open over is. Wij moeten maar veel voor hem bidden, zeker in deze tijd. Mooi is dat hij een regel citeert uit een Bretons vissersgebed, dat ooit bij president Kennedy op zijn bureau stond: ‘O God, de zee is zo groot en mijn bootje is zo klein.’

Voormalig president Obama zei pas: ‘Als je niet religieus was vóór het presidentschap, dan leer je wel op de knieën te gaan in het Witte Huis.’ Hij hoorde het van zijn voorganger George W. Bush en hij was het er helemaal mee eens. Meermalen kwam hij er ook zelf niet meer uit en boog zijn hoofd en vouwde zijn handen.

Wat een contrast met andere groten der aarde, dictators die het christelijk geloof als een bedreiging zien van hun gezag, christenen vervolgen en kerken verwoesten. De leiders van Noord-Korea, China, Turkije en op een andere manier Putin. Of dat ze bol staan van hoogmoed en eigen eer, Trump voorop. Allemaal mensen die hun eigen waarheid creëren en de echte waarheid fake en fraude noemen. Als ze verloren hebben, hebben ze in hun eigen hoofd toch gewonnen. Terwijl wij in ons land onze zegeningen mogen tellen, zeggen we toch vaak tegen elkaar: ‘In wat voor wereld leven we, met zulke wereldheersers?’

Maar nu is het advent en lezen we het kerstevangelie. De lofzang van Maria klinkt weer. We worden door haar weer even boven al het aards gewoel uitgetild, boven waanzin en zogenaamde waarheid, als ze zingt: ‘Hij heeft hen die hoogmoedig zijn uiteengedreven, machtigen van de troon gestoten en nederigen verhoogd.’ Ik heb me er altijd over verwonderd dat de jonge Maria zich niet alleen verheugde in het Kind dat zij verwachtte en dat zij haar eigen Zaligmaker noemde, maar ook zong van wereldwijde vergezichten. Al die dingen die wij vandaag zien gebeuren, zag zij al. En zij wist toen al: het Kind dat ik draag zal de hoogmoedigen tot hun schande confronteren met de echte waarheid en Hij zal de nederigen oprichten, de kloof tussen rijk en arm overbruggen en een vrede op aarde brengen die ons aller verstand te boven gaat. Zijn sjaloom wordt wereldwijd. Zo gaan we op het kerstfeest aan. Wel in kleinere kring, maar tóch wereldwijd!

‘Ja, elk de vorsten zal zich buigen

en vallen voor Hem neer’

Lees verder
ds. F. Wijnhorst
Wijkdominee Sion
Matteus 9:36

Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter