Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. (Handelingen 2: 42)

In Handelingen 2 wordt een foto getoond van de pasgeboren christelijke gemeente. Op die foto worden een aantal trekken getoond die bij de gemeente vandaag niet mogen ontbreken.

  • Zij volhardden in de leer van de apostelen. Wie christen wordt lijkt op een pasgeboren baby. En wat schrijft Petrus in één van zijn brieven? Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het Woord!
  • Zij volhardden in de gemeenschap. Christenen hangen – als het goed is – niet als los zand aan elkaar. Ze geven acht op elkaar. Ze leven met elkaar mee. In vreugde en verdriet.
  • Zij volhardden in het breken van het brood. Er kan worden gedacht aan de gezamenlijke maaltijden die ze toen in de gemeente hadden. Liefdemaaltijden. Er kan ook worden gedacht aan het heilig avondmaal.
  • Zij volhardden in de gebeden. U kent misschien de uitdrukking: het gebed is de ademhaling van de ziel. Ademhalen. Inademen en uitademen. Gods genade en kracht inademen en je zonden en zorgen uitademen.

De Hervormde wijkgemeente Sion is één van de tien wijkgemeenten van de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee. Ook al zijn we zo’n 2000 jaar verder we hopen dat de foto van onze wijkgemeente lijkt op de foto van die pasgeboren gemeente. Vandaar….

  • Om te volharden in de leer van de apostelen: de erediensten, de catechese, enz.
  • Om te volharden in de gemeenschap: het bezoekwerk, de koffieochtenden, de contactmorgens, de wijkavonden, de nieuwjaarsbijeenkomst, enz. (Voor zover deze activiteiten door de Corona maatregelen kunnen doorgaan.)
  • Om te volharden in het breken van het brood: de gemeenschappelijke broodmaaltijden en vanzelf de avondmaalsvieringen. (Voor zover deze activiteiten door de Corona maatregelen kunnen doorgaan.)
  • Om te volharden in de gebeden: de voorbede tijdens de erediensten, de gebedskring, enz.

Graag nodigen we u/jou uit om rond te kijken op onze website. Daar kan u/jij alle informatie vinden over (het doorgaan van) allerlei activiteiten. En…we ontmoeten u/jou graag bij de activiteiten. Van harte welkom!

Contact

Predikant
dr. G. van Zanden
Boulevard 13, 2225 AA
T 071-2301107
Email predikant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
scribasion2019@gmail.com

Weekmeditatie - nr.12

Geen aardse macht

De verkiezingen zijn weer achter de rug en als christenen kunnen we teleurgesteld zijn over de uitslag. Het christelijk smaldeel in ons parlement heeft als geheel weer moeten inleveren. Wat gaat dat betekenen voor de wetgeving rond ‘voltooid leven’? Voor het bijzonder onderwijs? Het christelijk geluid zal weer aan kracht inboeten. Toch is er gelukkig nog ruimte voor. Zal die ruimte er ook blijven bij de kabinetsformatie? De gekozen leiders die daarover gaan beslissen zijn gelukkig wijze en bedachtzame mensen, die allen in de campagne openlijk over hun geloof durfden spreken. Geen leiders die direct voor hun eigen succes gaan, maar een brede blik hebben en in de eerste plaats ons land uit de crisis willen leiden. Dat vraagt om stabiliteit en betrouwbaarheid. We moeten maar veel voor hen bidden. Het maakt ons bescheiden en zet ons op onze plaats. In de politieke machtsstrijd spelen we als christenen een bescheiden rol. Inderdaad: geen aardse macht bezitten wij.

In deze lijdensweek en week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal zingen we zelfs: ‘Geen aardse macht begéren wij, die gaat alras verloren.’ We denken aan onze lijdende Heiland, Die juist niets van aardse macht wilde weten, maar een veel hoger doel diende, ónze redding en verzoening van onze zonden.

Bij aardse macht, ook in het stemhokje, gaat het bijna altijd eerst om ons eigen belang en dan pas om dat van een ander. De Here Jezus ging ons voor op een heel ander pad: jezelf volkomen opofferen voor de ander. En Zelf heeft Hij dat tot in Zijn bittere dood volgehouden. Dat is een liefde die wij mensen niet kunnen bevatten, maar waardoor we wel de toekomst met vertrouwen tegemoet mogen zien, ongeacht welke overheid we krijgen. Deze liefde overwint alle dingen, persoonlijk, kerkelijk én maatschappelijk.

Ook in een samenleving, die het heeft over ‘voltooid leven’, over ‘dor hout’, een samenleving die dóór wil met opoffering van ouderen en kwetsbaren. Die houden de boel maar op. Paus Franciscus zegt daarover behartenswaardige dingen: ‘Een samenleving die geen ruimte laat voor ouderen, of hen afschrijft omdat ze problemen opleveren, lijdt aan een dodelijk virus.’ Het laat zien dat het coronavirus misschien niet ons grootste probleem is.

Laten we daarom niet alleen bidden voor onze overheid, maar vooral vertrouwen op onze Heiland, Die Zelf alles voltooid heeft, ja volkomen volbracht.

In Uw hoede zijn we wel geborgen,

ook als straks het oog ons breekt,

eenmaal zien wij toch de grote morgen

na de aardse lijdensweek.

Lees verder
Vacant
Wijkdominee Sion
Matteus 7:11

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter