Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. (Handelingen 2: 42)

In Handelingen 2 wordt een foto getoond van de pasgeboren christelijke gemeente. Op die foto worden een aantal trekken getoond die bij de gemeente vandaag niet mogen ontbreken.

  • Zij volhardden in de leer van de apostelen. Wie christen wordt lijkt op een pasgeboren baby. En wat schrijft Petrus in één van zijn brieven? Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het Woord!
  • Zij volhardden in de gemeenschap. Christenen hangen – als het goed is – niet als los zand aan elkaar. Ze geven acht op elkaar. Ze leven met elkaar mee. In vreugde en verdriet.
  • Zij volhardden in het breken van het brood. Er kan worden gedacht aan de gezamenlijke maaltijden die ze toen in de gemeente hadden. Liefdemaaltijden. Er kan ook worden gedacht aan het heilig avondmaal.
  • Zij volhardden in de gebeden. U kent misschien de uitdrukking: het gebed is de ademhaling van de ziel. Ademhalen. Inademen en uitademen. Gods genade en kracht inademen en je zonden en zorgen uitademen.

De Hervormde wijkgemeente Sion is één van de tien wijkgemeenten van de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee. Ook al zijn we zo’n 2000 jaar verder we hopen dat de foto van onze wijkgemeente lijkt op de foto van die pasgeboren gemeente. Vandaar….

  • Om te volharden in de leer van de apostelen: de erediensten, de catechese, enz.
  • Om te volharden in de gemeenschap: het bezoekwerk, de koffieochtenden, de contactmorgens, de wijkavonden, de nieuwjaarsbijeenkomst, enz. (Voor zover deze activiteiten door de Corona maatregelen kunnen doorgaan.)
  • Om te volharden in het breken van het brood: de gemeenschappelijke broodmaaltijden en vanzelf de avondmaalsvieringen. (Voor zover deze activiteiten door de Corona maatregelen kunnen doorgaan.)
  • Om te volharden in de gebeden: de voorbede tijdens de erediensten, de gebedskring, enz.

Graag nodigen we u/jou uit om rond te kijken op onze website. Daar kan u/jij alle informatie vinden over (het doorgaan van) allerlei activiteiten. En…we ontmoeten u/jou graag bij de activiteiten. Van harte welkom!

Contact

Predikant
dr. G. van Zanden
Boulevard 13, 2225 HA
T 071-2301107
Email predikant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
scribasion2019@gmail.com

Weekmeditatie - nr.47

Twee penningen

Volgende week is er weer de jaarlijkse collecte voor het Leger des Heils en als coördinator voor Katwijk kon u me deze week aantreffen tussen stapels dozen en de bekende rode collectebussen in een dappere poging daar orde in te scheppen. Dat is gelukt! Nu staat een leger aan collectanten in de startblokken om de nodige penningen bij u op te halen. Druk bezig tussen bussen en dozen dacht ik vaak aan het mooie doel. Heilssoldaten die toch maar mooi iets voor elkaar krijgen wat ons als kerk maar moeilijk lukt. Opvang voor mensen die op straat, of erger, in de goot terecht zijn gekomen. In coronatijd is het er niet beter op geworden. Dan lees ik van buurthuis- en opvangprojecten, waar dak- en thuislozen weer een menselijk contact vinden, weer met medemensen kunnen praten en op de goede weg geholpen worden. Zondag zongen we nog van ‘der hulpelozen hulp’, zoiets is het Leger des Heils. Ik moet altijd denken aan die Samaritaan, die niet bij ‘het volk’ hoorde, maar wel barmhartig stopte bij een hulpeloze verwonde man aan de kant van de weg. Een priester en een Leviet waren al aan de overkant voorbijgegaan. Maar hij stopte en ‘was met innerlijke ontferming bewogen’. Hij verbond zijn wonden, bracht hem met zijn eigen rijdier naar een herberg en verzorgde hem. Toen hij de volgende dag verder moest, haalde hij twee penningen tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: ‘Zorg voor hem.’ En onze Here Jezus sluit deze gelijkenis af met een boodschap voor ons: ‘Ga heen en doet u evenzo.’

Volgende week ziet u vast die rode collectebussen verschijnen en ja, twee penningen… Ik las van een collecte-coördinator, die de penningen aan het tellen was en zich realiseerde: ‘deze collecte gaat mensenlevens veranderen.’ Van mensen die geen kant meer uit kunnen en verzuchten:

‘Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.’

Hans ten Hove

Lees verder
Vacant
Wijkdominee Sion
Hebreeen 1:1-2

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter