Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. (Handelingen 2: 42)

In Handelingen 2 wordt een foto getoond van de pasgeboren christelijke gemeente. Op die foto worden een aantal trekken getoond die bij de gemeente vandaag niet mogen ontbreken.

  • Zij volhardden in de leer van de apostelen. Wie christen wordt lijkt op een pasgeboren baby. En wat schrijft Petrus in één van zijn brieven? Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het Woord!
  • Zij volhardden in de gemeenschap. Christenen hangen – als het goed is – niet als los zand aan elkaar. Ze geven acht op elkaar. Ze leven met elkaar mee. In vreugde en verdriet.
  • Zij volhardden in het breken van het brood. Er kan worden gedacht aan de gezamenlijke maaltijden die ze toen in de gemeente hadden. Liefdemaaltijden. Er kan ook worden gedacht aan het heilig avondmaal.
  • Zij volhardden in de gebeden. U kent misschien de uitdrukking: het gebed is de ademhaling van de ziel. Ademhalen. Inademen en uitademen. Gods genade en kracht inademen en je zonden en zorgen uitademen.

De Hervormde wijkgemeente Sion is één van de tien wijkgemeenten van de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee. Ook al zijn we zo’n 2000 jaar verder we hopen dat de foto van onze wijkgemeente lijkt op de foto van die pasgeboren gemeente. Vandaar….

  • Om te volharden in de leer van de apostelen: de erediensten, de catechese, enz.
  • Om te volharden in de gemeenschap: het bezoekwerk, de koffieochtenden, de contactmorgens, de wijkavonden, de nieuwjaarsbijeenkomst, enz. (Voor zover deze activiteiten door de Corona maatregelen kunnen doorgaan.)
  • Om te volharden in het breken van het brood: de gemeenschappelijke broodmaaltijden en vanzelf de avondmaalsvieringen. (Voor zover deze activiteiten door de Corona maatregelen kunnen doorgaan.)
  • Om te volharden in de gebeden: de voorbede tijdens de erediensten, de gebedskring, enz.

Graag nodigen we u/jou uit om rond te kijken op onze website. Daar kan u/jij alle informatie vinden over (het doorgaan van) allerlei activiteiten. En…we ontmoeten u/jou graag bij de activiteiten. Van harte welkom!

Contact

Predikant
dr. G. van Zanden
Boulevard 13, 2225 AA
T 071-2301107
Email predikant

Scriba
Br. Dick van Belen
Buitensluistraat 59, 2225 AJ
T 06-5778 0656
scribasion2023@gmail.com

Weekmeditatie - nr.16

Gelezen en Vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Met het kerkbezoek [in Klazienaveen, Drenthe] op zondag viel ’t eerst ook niet zo mee. Er kwamen er zo’n 20 tot 35. Maar ‘een onschokbaar geloof in den ál-bestierenden en bestemmenden God’ hield [dominee] De Weerd op de been. Op Eerste Kerstdag kwamen er opeens meer dan tachtig binnengestommeld. Maar een zondag later zaten er maar weer zes. Dat er midden in de zomer niet veel kwamen, dat snapte de domeneer nog wel, Het kerkje was van geteerd hout, met asbest gedekt. ‘Het was alsof men in een bakoven kwam.’ De kerkdeuren moesten echt open. ‘Toen kuierden heel kalm acht tot twaalf geiten naar binnen. Zaten de deuren dicht, dan klauterden de nieuwsgierige beestjes op een turfbult en keken door de ramen, juist niet tot meerdere stichting der gemeente.’

- J. van ’t Hul, ‘De domeneer van Turfland’, Oude Paden 28/1 (maart 2023), 52-57: p. 55

Vanuit pastorie Zeezicht. Dit is ons tweede Katwijkse voorjaar en eerlijk gezegd valt het een beetje tegen. Vorig jaar scheen bijna elke dag de zon, en nu is het al maanden grauw en grijs buiten… Nu zit er wel een voordeel aan slecht weer: je hebt het strand helemaal voor jezelf. Afgelopen zaterdag kwamen mijn ouders, zus en zwager naar Katwijk in verband met de vierde verjaardag van onze dochter, en één van de cadeautjes die ze hadden meegebracht was een stuntvlieger. Zo’n ding is levensgevaarlijk in de handen van een onbekwame vliegeraar als ik, maar zaterdagavond hadden we, op een enkele verkleumde Duitser na, toch het rijk alleen. Het zand zit nóg in mijn oren, maar het was erg leuk om met de kinderen te rennen en te schreeuwen en te vliegen over het strand. En voor zover ik weet zijn er geen gewonden gevallen.

Dominee en mevrouw Geene wensen we ook vanaf deze plaats van harte Gods zegen toe in verband met hun ophanden zijnde afscheid. Het zal niet gemakkelijk zijn om de herdersstaf neer te leggen. Al mag het misschien wat rust geven dat er hier in Katwijk zeven medebroeders achter de schapen aan blijven zitten, en wat belangrijker is: de grote Goede Herder blijft altijd waken over Zijn kudde. En voor de onderherders, al dan niet geëmeriteerd, draagt Hij minstens zoveel zorg als voor de schapen.

Met een hartelijke groet vanaf de wurref, ook namens mijn vrouw en de gasten, uw

Lees verder
dr. G. van Zanden
Wijkdominee Sion
Matteus 28:5-6

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.'

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter