Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. (Handelingen 2: 42)

In Handelingen 2 wordt een foto getoond van de pasgeboren christelijke gemeente. Op die foto worden een aantal trekken getoond die bij de gemeente vandaag niet mogen ontbreken.

  • Zij volhardden in de leer van de apostelen. Wie christen wordt lijkt op een pasgeboren baby. En wat schrijft Petrus in één van zijn brieven? Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het Woord!
  • Zij volhardden in de gemeenschap. Christenen hangen – als het goed is – niet als los zand aan elkaar. Ze geven acht op elkaar. Ze leven met elkaar mee. In vreugde en verdriet.
  • Zij volhardden in het breken van het brood. Er kan worden gedacht aan de gezamenlijke maaltijden die ze toen in de gemeente hadden. Liefdemaaltijden. Er kan ook worden gedacht aan het heilig avondmaal.
  • Zij volhardden in de gebeden. U kent misschien de uitdrukking: het gebed is de ademhaling van de ziel. Ademhalen. Inademen en uitademen. Gods genade en kracht inademen en je zonden en zorgen uitademen.

De Hervormde wijkgemeente Sion is één van de tien wijkgemeenten van de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee. Ook al zijn we zo’n 2000 jaar verder we hopen dat de foto van onze wijkgemeente lijkt op de foto van die pasgeboren gemeente. Vandaar….

  • Om te volharden in de leer van de apostelen: de erediensten, de catechese, enz.
  • Om te volharden in de gemeenschap: het bezoekwerk, de koffieochtenden, de contactmorgens, de wijkavonden, de nieuwjaarsbijeenkomst, enz. (Voor zover deze activiteiten door de Corona maatregelen kunnen doorgaan.)
  • Om te volharden in het breken van het brood: de gemeenschappelijke broodmaaltijden en vanzelf de avondmaalsvieringen. (Voor zover deze activiteiten door de Corona maatregelen kunnen doorgaan.)
  • Om te volharden in de gebeden: de voorbede tijdens de erediensten, de gebedskring, enz.

Graag nodigen we u/jou uit om rond te kijken op onze website. Daar kan u/jij alle informatie vinden over (het doorgaan van) allerlei activiteiten. En…we ontmoeten u/jou graag bij de activiteiten. Van harte welkom!

Contact

Predikant
Vacant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
Email scriba

Weekmeditatie - nr.37

Rust vinden in een onrustige wereld

We horen steeds meer dat mensen het niet meer trekken, de langdurige ongemakken door corona, het gevoel dat het nooit meer overgaat, veel verwijten en wantrouwen over en weer, het hakt erin. Voeg daarbij alle onrust in de wereld. Of de vastzittende kabinetsformatie. We weten: een huis dat tegen zichzelf verdeeld is zal niet bestaan. Het geeft allemaal een deprimerend en onrustig gevoel.

Maar misschien zien we dan toch veel zegeningen in ons eigen leven over het hoofd. Ik las daar in het Nederlands Dagblad een mooi stukje over van redacteur Roeland van Mourik. Erboven staat Dat veilige gevoel. Ik neem het voor een deel over. Laten we ons mee laten voeren langs stille wateren in een wereld vol wild gedruis. Adem in, adem uit. Luister:

“Dat veilige gevoel. Net gedoucht, haren gekamd, een schone pyjama aan, het bed verschoond. ‘Ik ga slapen ik ben moe’, een kus, een knuffel, welterusten.

Dat veilige gevoel. Net voor het eten, de pannen worden afgegoten, in de verte klinkt onweer, met z’n allen aan tafel, het Onze Vader, aardappels, groente en vlees.

Dat veilige gevoel. Net het huis binnengestapt, de geur van pannenkoeken, woensdag tussen de middag, een fijne verrassing, de dag is goed.

Dat veilige gevoel. Net op een bank in het warme kerkgebouw plaatsgenomen, een pepermuntje aan het begin van de preek, de aloude Bijbelse boodschap wordt uit de doeken gedaan, de slotzang: ‘Bij U Heer is de levensbron’.

Afghanistan, Haïti, Harskamp, de formatie, een alarmerend klimaatrapport, moord, brand, aanslagen, rampen, ongelukken.” Heeft dat het laatste woord? Of weten we in deze verwarrende tijd de weg terug te vinden naar de vertrouwde rust en de dagelijkse zegeningen in ons eigen leven? Dan komen we misschien weer tot onszelf. En tot God, bij Wie de échte rust te vinden is.

‘Voed het oud vertrouwen weder,

zoek in ’s Hoogsten lof uw lust,

want Gods goedheid zal uw druk

eens verwisselen in geluk’.

Hans ten Hove

Lees verder
Vacant
Wijkdominee Sion
Habakuk 3:17-19

Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining - toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter