Home / Contact
Agenda / Nieuws

Kerkenraad Publicatiedatum: 12 september 2023

Kerkenraad

Namens de kerkenraad van de wijkgemeente Sion wordt aan u het volgende bekend gemaakt. Voor de in dit jaar vallende tweejaarlijkse wisselperiode van de kerkenraad hebben wij eerder een oproep gedaan aan de gemeente om broeders aan te dragen voor de ontstane vacatures in de verschillende ambten. Er zijn opnieuw geen namen aangebracht. De kerkenraad is overgegaan tot het zelf benaderen en benoemen van geschikt geachte broeders. Dit heeft geleid tot het herbenoemen van J. van Duijn als ouderling. Nieuw benoemd worden W. Aandewiel (Tijmstraat 2) tot ouderling, J. de Vreugd (Lijdweg 9d) tot jeugdouderling, R. Haasnoot (Kanaalstraat 48 te Rijnsburg) tot ouderling-kerkrentmeester en C. Kromhout (Reijgersberglaan 41), G. van Rooijen (Duinstraat 5), J. van Duijn (Adrianastraat 9) en D. van Belen (Buitensluisstraat 59) tot diaken. Wij zijn dankbaar dat deze broeders hun (her)benoeming mochten aannemen.

Een wisseling van ambten is er van de broeders L. van der Plas (van ouderling-kerkrentmeester naar ouderling) en W. Barnhoorn (v.v.) en van broeder D. van Belen van ouderling naar evangelisatie-ouderling 

Nu degenen die verkozen zijn hun benoeming aanvaard hebben, maakt de kerkenraad bekend dat eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van deze broeders kunnen worden ingediend door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente Sion. Dit dient uiterlijk binnen 5 dagen schriftelijk en ondertekend te gebeuren bij de scriba van de wijkgemeente Sion, Bram Barnhoorn, EA Borgerstraat 10, 2225 AR Katwijk. 

 

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter