Home / Contact
Agenda / Nieuws

Belijdeniscatechisatie Publicatiedatum: 06 september 2022

Belijdeniscatechisatie

Op dit moment staat de teller op precies 23 aanmeldingen voor de belijdeniscatechese. Dat is verheugend en we zijn er dankbaar voor.

Het betekent wel dat we twee groepen moeten gaan vormen. We gaan deze week als moderamen van wijk Sion nadenken of we er goed aan doen om beide groepen op de maandagavond houden of dat we ook op dinsdagavonden belijdeniscatechisatie gaan houden. (En hoe we er tegelijkertijd voor kunnen zorgen dat de dominee een beetje ademruimte en tijd voor zijn gezin houdt.) Hierover meer in een volgende kerkbode.

Ondertussen blijft de oproep staan: heb je interesse om belijdeniscatechisatie te volgen, meld je bij ds.vanzanden@hervormdkatwijk.nl voor een kennismakingsgesprek in de pastorie.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter