Home / Contact
Agenda / Nieuws

Catechese

Met leeftijdgenoten samenkomen rondom de Bijbel. Samen praten over het geloof en alles wat daarmee samenhangt. Bijbelse thema’s en actuele onderwerpen behandelen. We hopen dat jij (ook) komt! 

Maandag   16:45 - 17:30 uur   12/13 en 14 jarigen
Maandag   19:00 - 19:45 uur   15/16 en 17 jarigen
Maandag   19:45 - 20:30 uur   18 - plussers
Maandag   20:30 - 21:30 uur   belijdeniscatechisatie

Contact

Predikant
dr. G. van Zanden
Boulevard 13, 2225 AA
T 071-2301107
Email predikant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
scribasion2019@gmail.com

Weekmeditatie - nr.12

De megafoon

Nog niet zo heel lang geleden hoorden we president Obama in spierballentaal roepen: Yes, we can!! (ja, Wij kunnen het! ). Ook de Duitse bondskanselier lanceerde destijds haar bekende slagzin: Wir schaffen das! (het lukt Ons wel!) Ook onze koning en onze minister – president spraken ons ‘bemoedigend’ toe: met elkaar, door om te zien naar elkaar, slaan Wij ons wel door deze moeilijke periode heen. In al die toespraken helaas geen enkele oproep om de toevlucht te nemen tot onze almachtige God van Wie we alles moeten en mogen verwachten! En…laten we als kerken, laten we persoonlijk, voor de spiegel gaan staan: hebben wij steeds beleden dat we voor 100% afhankelijk zijn van onze hemelse Vader?! En…leven wij in diepe afhankelijkheid?! De bekende christelijke apologeet C.W. Lewis heeft eens gezegd: God zoekt contact met ons door Zijn Woord. Helaas laten we Hem vaak praten. Het gaat het ene oor in, het andere oor weer uit. Daarom gebruikt Hij soms schokkende gebeurtenissen als een megafoon om een dove wereld wakker te schudden! Zal Hij eindelijk gehoor krijgen…..

Lees verder
ds. F. Wijnhorst
Wijkdominee Sion
Matteus 7:11

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter