Home / Contact
Agenda / Nieuws

Vanaf 12 oktober wordt voor Sion de catechese gegeven op de maandagen:

16.45 - 17.30 uur: 12-, 13- en 14-jarigen

19.00 - 19.45 uur: 15-, 16- en 17-jarigen

19.45 - 20.30 uur: 18+

Voor onze wijk hebben we Koos van Beelen bereid gevonden om de catechisaties te geven. Koos heeft in Amsterdam (Noorderkerk) en Leiden (Marekerk) de nodige ervaring opgedaan in het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk en wil zich nu tot onze grote vreugde inzetten voor zijn eigen Katwijk. Hij zal zich nog nader voorstellen zowel via dit kerkblad als ook persoonlijk bij het begin van de catechisaties.

Contact

Predikant
Vacant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
Email scriba

Weekmeditatie - nr.4

De gewoonste zaak.....

De gewoonste zaak van de wereld. Dat zeggen we als iedereen het doet en iedereen het gewoon vindt. Zo doen we nu eenmaal, ze denken we en dus vinden we: de gewoonste zaak van de wereld.

Soms klopt dat, in een bijzondere zin van het woord. Veel is ‘de gewoonste zaak van de wereld’. Maar dan wel ‘wereld’ in de betekenis van ‘alles wat zonder God is’ Daar is heel veel ‘de gewoonste zaak’  En er zijn christenen die dat ook zo zien.

Maar er zijn er ook die leven vanuit: ‘de gewoonste zaak van God’. Die mensen volgen hun Heere en Heiland, Jezus.  Die mensen weten wat ’de gewoonste zaak van de wereld is’, is over het algemeen ‘de on – gewoonste zaak van God’ en wat ‘de gewoonste zaak van God is , is voor het overgrote deel van de mensheid ‘de ongewoonste zaak van de wereld’ .

Gij geheel anders….toch?

Lees verder
ds. F. Wijnhorst
Wijkdominee Sion
Handelingen 13:38-39

U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter