Home / Contact
Agenda / Nieuws

Vanaf 12 oktober wordt voor Sion de catechese gegeven op de maandagen:

16.45 - 17.30 uur: 12-, 13- en 14-jarigen

19.00 - 19.45 uur: 15-, 16- en 17-jarigen

19.45 - 20.30 uur: 18+

Voor onze wijk hebben we Koos van Beelen bereid gevonden om de catechisaties te geven. Koos heeft in Amsterdam (Noorderkerk) en Leiden (Marekerk) de nodige ervaring opgedaan in het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk en wil zich nu tot onze grote vreugde inzetten voor zijn eigen Katwijk. Hij zal zich nog nader voorstellen zowel via dit kerkblad als ook persoonlijk bij het begin van de catechisaties.

Contact

Predikant
Vacant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
Email scriba

Weekmeditatie - nr.16

Verzamelpunt

 

‘Ingeval van nood dient u zich naar het aangegeven verzamelpunt te begeven’. Op het schip zie je overal die bordjes. Daardoor weet je: er is een punt op dit schip, waar een reddingsvest èn reddingsboot wachten. Ik moet niet gaan rondrennen, op zoek naar redding. Als er iets gebeurt, dan kan ik naar dit verzamelpunt gaan en zijn er reddingsmiddelen, ook voor mij!

Deze wereld is een zinkend schip. De noodsignalen die uitgezonden worden laten ons overduidelijk horen: het water zal ons tot de lippen stijgen en hoger. Je kunt gaan rondrennen, op zoek naar allerlei reddingsmiddelen. Maar je zult ermee omkomen.

‘In geval van nood dienst u zich naar het aangegeven verzamelpunt te begeven’.  Dát verzamelpunt is Jezus! Er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten (!) worden. Dus: in geval van zondennood dienen we ons bij Hem te verzamelen. Bij Hem, Die om ons te redden de hemel verliet!

Lees verder
ds. F. Wijnhorst
Wijkdominee Sion
Lucas 11:28

Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter