Home / Contact
Agenda / Nieuws

Vanaf 12 oktober wordt voor Sion de catechese gegeven op de maandagen:

16.45 - 17.30 uur: 12-, 13- en 14-jarigen

19.00 - 19.45 uur: 15-, 16- en 17-jarigen

19.45 - 20.30 uur: 18+

Voor onze wijk hebben we Koos van Beelen bereid gevonden om de catechisaties te geven. Koos heeft in Amsterdam (Noorderkerk) en Leiden (Marekerk) de nodige ervaring opgedaan in het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk en wil zich nu tot onze grote vreugde inzetten voor zijn eigen Katwijk. Hij zal zich nog nader voorstellen zowel via dit kerkblad als ook persoonlijk bij het begin van de catechisaties.

Contact

Predikant
Vacant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
Email scriba

Jesaja 12:1-4

Op die dag zul je zeggen: 'Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.' Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: 'Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.'

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter