Home / Contact
Agenda / Nieuws

Met leeftijdgenoten samenkomen rondom de Bijbel. Samen praten over het geloof en alles wat daarmee samenhangt. Bijbelse thema’s en actuele onderwerpen behandelen.

We hopen dat jij (ook) komt!

  • Maandag: 17.00 - 17.45 uur (12/13 jaar)
  • Maandag: 18.30 - 19.15 uur (14/15 jaar)
  • Maandag: 19.15 - 20.00 uur (16/17 jaar)
  • Maandag: 20.00 - 20.45 uur (18+)
  • Maandag: 20.45 - 22.00 uur (belijdeniscatechisatie)
  • Dinsdag: 17.00 - 17.45 uur (12/13 jaar)
  • Dinsdag: 19.00 - 19.45 uur (18+)
  • Woensdag: 17.00 - 17.45 uur (14/15 jaar)
  • Woensdag: 19.00 - 19.45 uur (16/17 jaar)

Belijdeniscatechese

Belijdenis van het geloof afleggen….wat is dat precies? Het afsluiten van je catechese? Een kerkelijk examen? Nee! Het is een antwoord geven op de vraag van Jezus: En jij?! Heb jij Mij lief?! Hoe lang geleden ben je al gedoopt? Toen heeft God ‘ja’ tegen jou gezegd. Maar…, hij wacht nog op een antwoord. Op jouw ‘ja – woord’. Hoe lang moet Hij nog wachten?

Misschien zeg je: ik heb nog zoveel aarzelingen! Schroom niet! Ook al zou je aan het eind van het seizoen aangeven nog geen belijdenis van het geloof te kunnen afleggen, dan nog ben je hartelijk welkom! Voor vragen kan je altijd terecht bij ds. Wijnhorst, tel. 8871971.

We komen samen op maandagavond van 20.45 uur tot 22.00 uur.

Doopcatechese

Kinderen zijn een geschenk van God. Alleen je krijgt er geen ‘gebruiksaanwijzing bij hoe je ze moet opvoeden. Vandaar dat we de doopouders en andere belangstellenden van harte uitnodigen om met elkaar na te denken over vragen als: welke beelden van God breng je over aan je kind, hoe bidt je met je kind, kind en kerkdienst, wat zegt de Bijbel over godsdienstige opvoeding? Etc.

Huwelijkscatechese

Pasgetrouwde stellen en jongelui die toeleven naar hun huwelijk worden hartelijk uitgenodigd om de huwelijkscatechese o.l.v. ds. Wijnhorst te volgen. We denken na over vragen als: wat zegt de Bijbel over het huwelijk? Over de verhouding man – vrouw? Over seksualiteit? Over de kinderzegen? Over….

Contact

Predikant
ds. F. Wijnhorst
Boulevard 13, 2225 AA
T 071-8871971
Email predikant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
Email scriba

Jeremia 17:9-10

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter