Home / Contact
Agenda / Nieuws

Pastoraat\voorbede\dankzegging Publicatiedatum: 20 november 2023

Pastoraat\voorbede\dankzegging

Als er een pastorale situatie in onze wijk is waarvan u vindt dat ik ervan weten moet, kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen met mij of met scriba Van Belen. Als u een verzoek hebt om voorbede of dankzegging voor de zondagse dienst, probeer dat dan uiterlijk vrijdagavond bij ons te melden.

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter