Home / Contact
Agenda / Nieuws

 

 

Ouderlingen

Jacob van der Plas 06-42477816
Andreasplein 1 t/m 5, Baljuwplein, Gasthuissteeg, Louwestraat 1 t/m 49 en 2 /8, Lijdweg, Princestraat, Princedwarsstraat, Schippersdam en Weeshuisstraat.

Theo Brussee 071-4075681
Boulevard 17 t/m 71, Elleboogstraat, Taatedam, Waaigat

Dick van Belen 071-4017168
Baljuwstraat, Boulevard 72 t/m 108, Havenstraat, Loggerstraat, Voorstraat 1 t/m 80

Jan van Duijn 06-11441497
Dwarsstraat, Noordeinde, Westpad
 

Leen Guijt 071-4074702
Emmaplein, Kon. Emmastraat, Kon. Wilhelminastraat, Zuidstraat 52 t/m 98

Vacant
Badstraat, Noordzeepassage, Perforatieleden, Salem/Duinrand, Wilbert/Overduin

Hans ten Hove 071-4073754
Prins Hendrikkade t/m 153

Arie van der Plas 071-4076261
Museumstraat,  Oostpad,  Torenstraat 2 t/m 8, Tramstraat 1 t/m 185

Dirk van der Plas 071-8878897
Hans van der Hoevenstraat 2 t/m 170, Tramstraat 2 t/m 52

Jan van der Plas 071-4074257
Tramstraat 54 t/m 328 (even nummers )

Leo van der Plas 071-4076745
Buitensluisstraat 1 t/m 61 en 2, Gasthuishof, Stationsstraat, Stengelingstraat, Zwanenburgstraat 60a t/m 60d

 


 

 

Jeugdouderlingen

Sander Heemskerk
06-53102213

Bram Plokker
06-20331546

Ouderling kerkrentmeesters

Arjan van Beelen
06-51421355

Corné den Besten
06-48774476

Amerik Schuitemaker
071-4015907

Diakenen

Bram Barnhoorn (Scriba)
071-4025985

Wilco van Delft
06-30275895

Martin Guijt
071-4019193

Gerrit Kloos
071-4075015

Henk Ouwehand (jeugddiaken)
06-40820390

Gerrit Remmelzwaal
071-4015860

Contact

Predikant
Vacant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
Email scriba

Weekmeditatie - nr.4

Zo helpe mij God

Wat een verademing was het om vorige week woensdag naar de inauguratie van president Biden te kijken. Na vier jaar geschreeuw van zijn voorganger was het een weldaad om naar de toespraak van de nieuwe president te luisteren. Een oproep om de ziel van de natie (‘een natie onder God’) weer terug te vinden, een oproep tot eenheid, tot vrede, tot gerechtigheid, niet in eigen kracht, maar met Gods hulp. Zijn Naam werd aangeroepen aan het begin en aan het eind. Er was halverwege zelfs een stil gebed voor de vele coronaslachtoffers en de vele nabestaanden (in totaal 400.000 doden!). En Biden eindigde met: ‘Zo helpe mij God!’ Volstrekt in lijn met zijn verzoenende woorden.

Ik las pas dat Prediker 9 vers 17-18 aan deze inauguratie, deze grote ommekeer, doet denken: ‘Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van de wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is beter dan het wapengekletter van een dwaas, hij alleen richt al veel goeds te gronde’. Salomo, die dit schreef, had God om een wijs en opmerkzaam gevraagd en gekregen. We zien dat uit zo’n hart woorden voortkomen die de eeuwen verduren! Als een gewelddadige geest van ik-gerichtheid en verdeeldheid plaatsmaakt voor een vredelievende geest van dienstbaarheid, eenheid en vrede, dan gebeurt er iets waar Christus ons toe oproept.

Los van alle politieke standpunten is er voor Amerika veel veranderd, ook voor de hele wereld, de praktijk moet het verder uitwijzen. Maar de haast ontroerende rede van Joe Biden was een goed begin. Hij sprak als een herder, hij zocht naar de ziel van al zijn onderdanen, of ze voor of tegen hem gestemd hebben. Hij bekende dat hij de grote problemen niet zelf kan oplossen, maar dat hij daar God en al zijn mensen voor nodig heeft.

We mogen er best wel een beetje jaloers op zijn. Dat er op de bijzondere momenten van een land zo openlijk de naam van God aangeroepen wordt en het gebed een grote plaats krijgt. Zullen we dat in ons land nog eens meemaken? Nu we als christenen zo in de minderheid zijn gekomen is dat op korte termijn niet te verwachten, maar het kan wel! We hebben het in de VS kunnen zien. Dat een van zichzelf vervulde heerser plaats maakt voor een dienaar die Gods hulp inroept. President Biden zou zich herkend hebben in ons Wilhelmus:

Dat ik toch vroom mag blijven

Uw dienaar t’ aller stond,

de tirannie verdrijven,

die mij mijn hart doorwondt.

Lees verder
Vacant
Wijkdominee Sion
Prediker 3:14-15

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter