Home / Contact
Agenda / Nieuws

Bijbelkringen

Bijbelkringen

Er zijn twee bijbelkringen in Het Anker die worden geleid door ds. Van Zanden. Een kring op de woensdagochtend en een kring op de woensdagavond. Op beide kringen zal dezelfde stof/hetzelfde thema besproken worden. Daarnaast zijn er ook kleinere Bijbelkringen die bij de deelnemers aan huis worden gehouden: de gemeentegroeigroepen. Voor elk wat wils! Zorg dat u/jij erbij bent.

Woensdagochtend Bijbelkring 10:00 uur

Woensdagavond Bijbelkring 20:00 uur.

Sion zangavonden

We hopen in het kerkelijk centrum "Het Anker"op zaterdagavond ( aanvang 20.00 uur ) de zangavonden weer te houden. Er wordt gezongen uit diverse bundels. Alle leeftijden zijn van harte welkom! Tijdens de pauze is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kopje thee of koffie. De netto opbrengst van de collecte, die aan het einde van de avond wordt gehouden, wordt besteed aan een adoptiekind via Woord en Daad. Verderop leest u daar meer over. De avond wordt geopend en beëindigd met gebed. De liederen worden door middel van een korte meditatie aan elkaar verbonden.

De zangavonden worden gehouden op de volgende zaterdagavonden:

14 oktober 2023                    -                     10 februari 2024

11 november 2023                -                      9 maart 2024

9 december 2023                 -                     13 april 2024

13 januari 2024                    -                       11 mei 2024

  

 

Gebedskring

De gebedskring vindt voortgang. Eén keer in de drie weken willen we op dinsdagavond van 19.45 – 20.30 uur samenkomen in Het Anker. Na het lezen van een gedeelte uit de Bijbel over het gebed, wordt met elkaar gebeden voor het werk in de (wijk -) gemeente, het jeugdwerk, het evangelisatiewerk, het zendingswerk, gemeenteleden in ziekte en zorg, Israël, etc., etc. Wie zelf hardop mee wil bidden is welkom, maar als u stil mee wilt bidden, schroom niet om te komen!

Voor meer info: Ouderling Arie van der Plas, tel. 071-4076261 of avdplas@kpnplanet.nl

We hopen de volgende data samen te komen:

10 oktober 2023                    -                      13 februair 2024

31 oktober 2023                    -                      12 maart 2024

28 november 2023                -                       2 april 2024

19 december 2023                -                      23 april 2024

9 januari 2024                       -                      14 mei 2024

30 januari 2024                     -                      4 juni 2024

                                             -                       24 juni 2024 (ma)

 

                   

Contactmorgens

Er zijn dit winterseizoen ook weer een aantal morgens speciaal voor de oudere en alleenstaande gemeenteleden. Goed voor het onderlinge contact en hopelijk steekt iedereen er ook nog wat van op. Tijdens zulke morgens houdt ds. Van Zanden een meditatie en is er meestal een gast die iets laat zien, iets vertelt of voor ons zingt. En…., we sluiten als dat mogelijk is elke morgen af met een eenvoudige broodmaaltijd!

De volgende donderdagochtenden hopen we om 10.00 uur in Het Anker samen te komen:

12 oktober 2023                         -           18 januari 2024                          -           16 mei 2024 (Pinksteren)   

16 november 2023                     -           29 februari 2024                                                       

21 december 2023(Kerst)           -          21 maart 2024 (Pasen)

 

Wijkavonden

Voor het seizoen 2022/2023 heeft de wijkgemeente Sion weer een interessant en leerzaam programma voor de wijkavonden opgesteld met boeiende sprekers. De wijkavonden zullen plaatsvinden in de grote zaal van Het Anker, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur voor ontvangst met koffie of thee.

Hieronder alle data, sprekers en onderwerpen:

Woensdag 20 december 2023: Ds. G. van Zanden Kerstwijkavond 

Woensdag 20 maart 2024: Ds. G. van Zanden Paaswijkavond 

Woensdag 15 mei 2024: Ds. G. van Zanden Pinksterwijkavond

Contact

Predikant
dr. G. van Zanden
Boulevard 13, 2225 AA
T 071-2301107
Email predikant

Scriba
Br. Dick van Belen
Buitensluistraat 59, 2225 AJ
T 06-5778 0656
scribasion2023@gmail.com

Weekmeditatie - nr.22

Boswandeling

Boswandeling

 

‘Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand dat u toevertrouwd is.’ (2 Timotheüs 1:14)

 

Op een stralende vrijdagochtend mocht ik met een bevriende boswachter mee naar het duingebied ten noorden van Noordwijk voor de periodieke vogeltelling. Binnen een tijdsbestek van ongeveer vier uur loop je langs een vaststaande wandelroute en houd je ogen en oren scherp. Elk vogeltje dat je hoort of ziet, wordt gelokaliseerd en genoteerd. Bij bijzonder gedrag wordt een aantekening gemaakt. Voedsel of nestmateriaal in de bek levert extra punten op.

Voor mij als dominee betekent het opnemen van de vogelpopulatie vooral een ontspannende ochtend in de buitenlucht. Voor de boswachter is het slechts één van zijn of haar vele taken. Samen met de collega’s vormt hij een team dat een drievoudige doelstelling heeft: beschermen, beleven en benutten. Aldus het motto van Staatsbosbeheer. Een motto waarin geestelijke lessen liggen.

 

Beschermen

Het besef dat de natuur beschermd moet worden, leeft inmiddels wel zo breed dat het geen uitleg meer behoeft. Oude frituurolie loos je niet in een vennetje. Iemand die hout nodig heeft, loopt niet zomaar het duin in om een boom te kappen. Geen boswachter die dat hoeft toe te lichten! Maar dat je een hond moet aanlijnen omdat er anders konijntjes kunnen sneuvelen, of dat je alleen de paden bewandelen mag en niet achter het prikkeldraad mag komen – de boswachter moet het nog wel eens uitleggen en kan niet altijd rekenen op de sympathie van de recreant.

Moet genade ook beschermd worden? Aangezien het Nieuwe Testament vol staat met aanbevelingen, aansporingen en vermaningen aan de bekeerden in de christelijke gemeente is het antwoord: blijkbaar wel. Langs de smalle levensweg van een christen staat het prikkeldraad van Gods geboden gespannen. Niet om je onnodig kleerscheuren te bezorgen, maar om je op de gebaande wegen te houden. De weg ten Leven is immers niet breder dan één paar voetstappen: de voetstappen van de Heiland.

 

Beleven

Wie een wandeling door de duinen maakt en zich daarbij concentreert op wat er allemaal niet mag, doet zichzelf ondertussen flink tekort. Wees blij dat het gebied vrij toegankelijk is gemaakt! Dat er fiets-, wandel- en ruiterpaden zijn aangelegd. Dat er bankjes zijn geplaatst en strandopgangen zijn gemaakt. Er is zoveel om van te genieten dat je je leven lang in Katwijk wonen kunt, en toch nooit op de duinen uitgekeken raakt. Je moet er natuurlijk wel de schoenen voor aantrekken…

Ook genade is bedoeld om beleefd te worden. Velen hebben een grotendeels verstandelijk geloof. Ik geloof omdat ik geloven moet en ook geloven mag dat Jezus voor mijn zonden etc. Maar hoe Gods genade een vreugde en ontspanning geven kan die met geen pen te beschrijven is, hoe de hemel het hart kan vullen – we hebben er geen idee van. Dat is dan wel heel karig! Misschien is het goed om eens, in geestelijke zin, rustig op een bankje te gaan zitten om te overdenken en op je in te laten werken wat er te beleven valt op de Bijbelse heuvels van Horeb, Karmel, Sion en vooral: Golgotha.

 

Benutten

Ten slotte: Staatsbosbeer verdient ook aan de gebieden die het beheert. Cursussen worden aangeboden, zonnepanelen geplaatst en bomen worden gekapt. De opbrengst daarvan wordt weer geïnvesteerd in het gebied. Zo kan het bos zichzelf als het ware bedruipen.

Ook het koninkrijk van Gods genade is zelfvoorzienend. Dat maakt bescheiden. De Heere heeft ons niet nodig om Zijn Koninkrijk te laten groeien en bloeien. Het gaat zoals Jesaja heeft geprofeteerd: ‘het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.’ En omdat dát zo is… is de toegang tot dit wonderlijke landschap, om Jezus’ wil, geheel vrij en kosteloos. En dat zal ook altijd zo blijven.

 

ds G. van Zanden

Lees verder
dr. G. van Zanden
Wijkdominee Sion
1 Kronieken 17:20-22

Het is zoals ons altijd is voorgehouden, HEER: zoals u is er geen, er bestaat geen andere god dan u. En wie kan zich meten met Israël, uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor u zich hebt ingezet om het vrij te kopen en tot uw volk te maken, om zo voor uzelf een naam te vestigen door grootse en indrukwekkende daden: omwille van uw volk, dat u uit Egypte hebt bevrijd, hebt u vreemde volken verdreven. U hebt uw volk Israël voor altijd aan u toegewijd, en u, HEER, bent hun tot God.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter