Home / Contact
Agenda / Nieuws

Bijbelkringen

Er zijn dit winterseizoen mogelijk twee Bijbelkringen in Het Anker waarbij diverse gemeenteleden de leiding geven. Een kring voor 20+\jongeren en een kring voor ‘oudere’ gemeenteleden. Daarnaast zijn er ook kleinere Bijbelkringen die bij de deelnemers aan huis worden gehouden: de gemeentegroeigroepen. Voor elk wat wils! Zorg dat u/jij erbij bent!

Bijbelkring voor oudere gemeenteleden

Er wordt op dit moment nog gekeken wie deze kring zal gaan leiden en op welk tijdstip dit zal gaan plaatsvinden. We houden u op de hoogte, en u kunt nadere info vinden in het kerkblad en op de website.

Jongvolwassenkring en Bijbelkring 30 +

Dit winterseizoen zullen deze twee bijbelkringen samenkomen in de 20+ kring en zal worden geleid door Ruben Verloop. Voor thema's en data etc houdt de kerkbode en de website in de gaten.

Deze kring komt op dinsdagvond samen in Het Anker van 20.00 – 21.30 uur.

Voor de exacte data verwijzen wij u naar de agenda.

Sion zangavonden

Regelmatig worden er in de Oranjezaal van kerkelijk centrum "Het Anker" op zaterdagavond (aanvang 20.00 uur ) zangavonden gehouden. Er wordt gezongen uit diverse bundels. Alle leeftijden zijn van harte welkom! Tijdens de pauze is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kopje thee of koffie. De netto opbrengst van de collecte, die aan het einde van de avond wordt gehouden, wordt besteed aan een adoptiekind via Woord en Daad. De avond wordt geopend en beëindigd met gebed. De liederen worden door middel van een korte meditatie aan elkaar verbonden. Aan de Sion zangavonden, op iedere 2e zaterdag van de maand, kwam in het voorjaar een abrupt einde vanwege het coronavirus. Door de maatregelen die gelden kunnen we deze zangavonden nog niet opstarten. 

 

Gebedskring

In het nieuwe winterseizoen vindt ook de gebedskring plaats. Eén keer in de drie weken willen we op dinsdagavond van 19.45 – 20.30 uur samenkomen in Het Anker.

Na het lezen van een gedeelte uit de Bijbel over het gebed, willen met elkaar bidden voor het werk in de (wijk - ) gemeente, het jeugdwerk, het evangelisatiewerk, het zendingswerk, gemeenteleden in ziekte en zorg, Israël, etc., etc. Wie zelf hardop mee wil bidden is welkom, maar als u stil mee wil bidden, schroom niet om te komen!

Sion4Women

Sion4Women is een groep enthousiaste jonge vrouwen. Twee keer in het jaar wordt er een avond georganiseerd door en voor vrouwen. Tijdens deze avonden is er ruimte om andere vrouwen te ontmoeten rond Gods woord. Er wordt een boeiende spreker uitgenodigd en er is de mogelijkheid om wat liederen te zingen met elkaar. Na afloop is er tijd en ruimte om na te praten met een hapje en een drankje. Het afgelopen seizoen hebben we helaas niet af kunnen maken en ook voor komend seizoen kunnen we nog niet veel plannen maken. Achter de schermen gaan we wel aan de slag wat de mogelijkheden voor komend seizoen kunnen zijn. Wil je meer informatie over onze avonden? Neem eens een kijkje op onze Facebookpagina: “Sion4Women” of Instagramaccount: "Sion4Women”. Hier vind je ook impressies van hoe de afgelopen avonden zijn geweest. Houdt deze kanalen en het kerkblad in de gaten voor de ontwikkelingen rond onze avonden. Onder voorbehoud kun je de volgende datum al in je agenda zetten: Op woensdag 17 februari 2021 komt Arie de Rover spreken in het Anker. Heb je ideeën of vragen? Mail naar: Sion4women@hotmail.com

Sion koffieochtenden

De organisatie van de koffieochtenden is in handen van een aantal enthousiaste vrouwen die van de Heere Jezus houden en daarom hun talenten willen gebruiken in de gemeente. Elk seizoen beleggen zij als werkgroep een aantal koffieochtenden. Doel hiervan is om te leren hoe we in het dagelijks leven handen en voeten kunnen geven aan ons geloof. Ook willen wij met elkaar als vrouwen gemeente zijn. Wij proberen een eigentijds thema te bespreken en nodigen daarbij een spreker/spreekster uit, om zo samen in de Bijbel handvatten te vinden. Daarbij is er voor de muzikale ondersteuning een zanggroep aanwezig. De ochtenden vinden plaats in Het Anker. Om 9.15 uur staat de koffie klaar, om 9.30 uur beginnen zij. Er is helaas geen oppas. Voor verdere informatie zie het kerkblad, de Facebookpagina "Sion Koffieochtend", de kranten en op de website. 

Contactmorgens

Er zijn vooralsnog in dit winterseizoen geen contactmorgens gepland. Deze morgens speciaal voor de oudere en alleenstaande gemeenteleden kunnen nog niet op een verantwoorde manier plaatsvinden. Wij betreuren dit ten zeerste en ook wij hopen dat er dit winterseizoen nog een doorstart mag plaatsvinden.

Mocht er weer een contactmorgen plaatsvinden dan informeren wij u hierover via het kerkblad en op de site van de Hervormde Gemeente Katwijk.

Wijkavonden

Wijkavonden

Als wijkgemeente Sion hebben wij het besluit genomen om tot aan de kerstperiode geen wijkavonden te organiseren. Dit in verband met de maatregelen die in acht genomen moeten worden naar aanleiding van het coronavirus.

Zodra wij de wijkavonden kunnen hervatten zullen wij u op de hoogte brengen. Wij verwijzen u daarvoor naar het kerkblad en de sites van de Hervormde Gemeente Katwijk.

Contact

Predikant
Vacant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
Email scriba

Weekmeditatie - nr.4

Zo helpe mij God

Wat een verademing was het om vorige week woensdag naar de inauguratie van president Biden te kijken. Na vier jaar geschreeuw van zijn voorganger was het een weldaad om naar de toespraak van de nieuwe president te luisteren. Een oproep om de ziel van de natie (‘een natie onder God’) weer terug te vinden, een oproep tot eenheid, tot vrede, tot gerechtigheid, niet in eigen kracht, maar met Gods hulp. Zijn Naam werd aangeroepen aan het begin en aan het eind. Er was halverwege zelfs een stil gebed voor de vele coronaslachtoffers en de vele nabestaanden (in totaal 400.000 doden!). En Biden eindigde met: ‘Zo helpe mij God!’ Volstrekt in lijn met zijn verzoenende woorden.

Ik las pas dat Prediker 9 vers 17-18 aan deze inauguratie, deze grote ommekeer, doet denken: ‘Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van de wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is beter dan het wapengekletter van een dwaas, hij alleen richt al veel goeds te gronde’. Salomo, die dit schreef, had God om een wijs en opmerkzaam gevraagd en gekregen. We zien dat uit zo’n hart woorden voortkomen die de eeuwen verduren! Als een gewelddadige geest van ik-gerichtheid en verdeeldheid plaatsmaakt voor een vredelievende geest van dienstbaarheid, eenheid en vrede, dan gebeurt er iets waar Christus ons toe oproept.

Los van alle politieke standpunten is er voor Amerika veel veranderd, ook voor de hele wereld, de praktijk moet het verder uitwijzen. Maar de haast ontroerende rede van Joe Biden was een goed begin. Hij sprak als een herder, hij zocht naar de ziel van al zijn onderdanen, of ze voor of tegen hem gestemd hebben. Hij bekende dat hij de grote problemen niet zelf kan oplossen, maar dat hij daar God en al zijn mensen voor nodig heeft.

We mogen er best wel een beetje jaloers op zijn. Dat er op de bijzondere momenten van een land zo openlijk de naam van God aangeroepen wordt en het gebed een grote plaats krijgt. Zullen we dat in ons land nog eens meemaken? Nu we als christenen zo in de minderheid zijn gekomen is dat op korte termijn niet te verwachten, maar het kan wel! We hebben het in de VS kunnen zien. Dat een van zichzelf vervulde heerser plaats maakt voor een dienaar die Gods hulp inroept. President Biden zou zich herkend hebben in ons Wilhelmus:

Dat ik toch vroom mag blijven

Uw dienaar t’ aller stond,

de tirannie verdrijven,

die mij mijn hart doorwondt.

Lees verder
Vacant
Wijkdominee Sion
Prediker 3:14-15

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter