Home / Contact
Agenda / Nieuws

Bijbelkringen

Bijbelkringen

Er zijn twee bijbelkringen in Het Anker die worden geleid door ds. Van Zanden. Een kring op de woensdagochtend en een kring op de woensdagavond. Op beide kringen zal dezelfde stof/hetzelfde thema besproken worden. Daarnaast zijn er ook kleinere Bijbelkringen die bij de deelnemers aan huis worden gehouden: de gemeentegroeigroepen. Voor elk wat wils! Zorg dat u/jij erbij bent.

Woensdagochtend Bijbelkring 10:00 uur

Woensdagavond Bijbelkring 20:00 uur.

Sion zangavonden

We hopen in het kerkelijk centrum "Het Anker"op zaterdagavond ( aanvang 20.00 uur ) de zangavonden weer te houden. Er wordt gezongen uit diverse bundels. Alle leeftijden zijn van harte welkom! Tijdens de pauze is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kopje thee of koffie. De netto opbrengst van de collecte, die aan het einde van de avond wordt gehouden, wordt besteed aan een adoptiekind via Woord en Daad. Verderop leest u daar meer over. De avond wordt geopend en beëindigd met gebed. De liederen worden door middel van een korte meditatie aan elkaar verbonden.

De zangavonden worden gehouden op de volgende zaterdagavonden:

8 oktober 2022                    -                      11 februari 2023

12 november 2022              -                      11 maart 2023

10 december 2022              -                      15 april 2023

14 januari 2023                   -                      13 mei 2023

  

 

Gebedskring

De gebedskring vindt voortgang. Eén keer in de drie weken willen we op dinsdagavond van 19.45 – 20.30 uur samenkomen in Het Anker. Na het lezen van een gedeelte uit de Bijbel over het gebed, wordt met elkaar gebeden voor het werk in de (wijk -) gemeente, het jeugdwerk, het evangelisatiewerk, het zendingswerk, gemeenteleden in ziekte en zorg, Israël, etc., etc. Wie zelf hardop mee wil bidden is welkom, maar als u stil mee wilt bidden, schroom niet om te komen!

Voor meer info: Ouderling Arie van der Plas, tel. 071-4076261 of avdplas@kpnplanet.nl

We hopen de volgende data samen te komen:

18 oktober 2022                    -                      21 februair 2023

08 november 2022                -                      14 maart 2023

29 november 2022                -                      04 april 2023

20 december 2022                -                      18 april 2023

10 januari 2023                     -                       16 mei 2023

31 januari 2023                     -                       06 juni 2023

                                              -                       27 juni 2023

 

                   

Contactmorgens

Er zijn dit winterseizoen ook weer een aantal morgens speciaal voor de oudere en alleenstaande gemeenteleden. Goed voor het onderlinge contact en hopelijk steekt iedereen er ook nog wat van op. Tijdens zulke morgens houdt ds. Van Zanden een meditatie en is er meestal een gast die iets laat zien, iets vertelt of voor ons zingt. En…., we sluiten als dat mogelijk is elke morgen af met een eenvoudige broodmaaltijd!

De volgende donderdagochtenden hopen we om 10.00 uur in Het Anker samen te komen:

13 oktober 2022                         -           19 januari 2023                          -           25 mei 2023 (Pinksteren)   

17 november 2022                     -           23 februari 2023                                                       

15 december 2022(Kerst)       -          30 maart 2023 (Pasen)

 

Wijkavonden

Voor het seizoen 2022/2023 heeft de wijkgemeente Sion weer een interessant en leerzaam programma voor de wijkavonden opgesteld met boeiende sprekers. De wijkavonden zullen plaatsvinden in de grote zaal van Het Anker, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur voor ontvangst met koffie of thee.

Hieronder alle data, sprekers en onderwerpen:

Woensdag 12 oktober 2022: Henk Binnendijk: ‘Niemand is als hij - Geloven als Job

Woensdag 16 november 2022: Ds. René van Loon: ‘Lente in de kerk’ of zijn jongse boek.

Woensdag 14 december 2022: Ds. G. van Zanden Kerstwijkavond 

Woensdag 18 januari 2023: Ds. Kees Kant: Geloven zonder Israël’ of andere titel

Woensdag 22 februari 2023: Spreker volgt,

Woensdag 29 maart 2023: Ds. G. van Zanden Paaswijkavond 

Woensdag 24 mei 2023: Ds. G. van Zanden Pinksterwijkavond

Contact

Predikant
dr. G. van Zanden
Boulevard 13, 2225 HA
T 071-2301107
Email predikant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
scribasion2019@gmail.com

Weekmeditatie - nr.47

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen.

Zeg niet, ik zoek Christus, maar kan Hem niet vinden. Dat is niet waar. Het is Christus Die u zoekt en niet u. (…) Zeg ook niet dat u alles gedaan hebt wat u kon doen en dat u nu op de Heilige Geest wacht. Dat is niet waar. Hij wacht op u. Hij wil in u wonen, als u zich niet langer tegen Hem blijft verzetten.

- H. Bonar, Geloof en leef!, p. 38, geciteerd in K. van der Zwaag, Afwachten of verwachten? De toe-eigening des heils in historisch en theologisch perspectief (Heerenveen: Groen, 2003), p. 208

Vanuit pastorie Zeezicht. Van aartsvader Jakob staat geschreven dat hij sinds zijn worsteling met God te Pniël mank ging aan zijn heup. Van de apostel Paulus weten we dat hij last had van een doorn in zijn vlees. Beiden werden er bij elke stap die ze zetten aan herinnerd dat ’s Heeren kracht in zwakheid wordt volbracht, en: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen.’ Het is een enkeling opgevallen dat ik de laatste tijd ook niet zo gemakkelijk loop. Dat komt: ik heb iets te fanatiek gedaan bij het hardlopen en heb daardoor een blessure opgelopen. Daarvan zou ik onze coach/trainer/ambtsbroeder AvD graag de schuld geven, maar het is eigen schuld en nu moet ik op de blaren zitten, en lijdzaam toezien hoe de wedstrijdjes van AV Rijnsoever aan mij voorbijgaan. Ondertussen word ik bij elke stap herinnerd aan wat Jakob en Paulus is overkomen, en dat is wel een zegen. En ik denk er maar achteraan: wie een goede herder wil zijn, moet helemaal achteraan de kudde lopen. Zo’n herder komt dus ook als laatste over de streep… Bovendien, laten we wel zijn: een geboren Zandloper wordt nooit een Duinloper.

 

Met een hartelijke groet vanaf de wurref, ook namens mijn vrouw en de gasten, uw

Lees verder
dr. G. van Zanden
Wijkdominee Sion
Hebreeen 1:1-2

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter