Home / Contact
Agenda / Nieuws

Bijbelkringen

Bijbelkringen

Er zijn twee bijbelkringen in Het Anker die worden geleid door ds. Van Zanden. Een kring op de woensdagochtend en een kring op de woensdagavond. Op beide kringen zal dezelfde stof/hetzelfde thema besproken worden. Daarnaast zijn er ook kleinere Bijbelkringen die bij de deelnemers aan huis worden gehouden: de gemeentegroeigroepen. Voor elk wat wils! Zorg dat u/jij erbij bent.

Woensdagochtend Bijbelkring 10:00 uur

Woensdagavond Bijbelkring 20:00 uur.

Sion zangavonden

We hopen in het kerkelijk centrum "Het Anker"op zaterdagavond ( aanvang 20.00 uur ) de zangavonden weer te houden. Er wordt gezongen uit diverse bundels. Alle leeftijden zijn van harte welkom! Tijdens de pauze is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kopje thee of koffie. De netto opbrengst van de collecte, die aan het einde van de avond wordt gehouden, wordt besteed aan een adoptiekind via Woord en Daad. Verderop leest u daar meer over. De avond wordt geopend en beëindigd met gebed. De liederen worden door middel van een korte meditatie aan elkaar verbonden.

De zangavonden worden gehouden op de volgende zaterdagavonden:

8 oktober 2022                    -                      11 februari 2023

12 november 2022              -                      11 maart 2023

10 december 2022              -                      15 april 2023

14 januari 2023                   -                      13 mei 2023

  

 

Gebedskring

De gebedskring vindt voortgang. Eén keer in de drie weken willen we op dinsdagavond van 19.45 – 20.30 uur samenkomen in Het Anker. Na het lezen van een gedeelte uit de Bijbel over het gebed, wordt met elkaar gebeden voor het werk in de (wijk -) gemeente, het jeugdwerk, het evangelisatiewerk, het zendingswerk, gemeenteleden in ziekte en zorg, Israël, etc., etc. Wie zelf hardop mee wil bidden is welkom, maar als u stil mee wilt bidden, schroom niet om te komen!

Voor meer info: Ouderling Arie van der Plas, tel. 071-4076261 of avdplas@kpnplanet.nl

We hopen de volgende data samen te komen:

18 oktober 2022                    -                      21 februair 2023

08 november 2022                -                      14 maart 2023

29 november 2022                -                      04 april 2023

20 december 2022                -                      18 april 2023

10 januari 2023                     -                       16 mei 2023

31 januari 2023                     -                       06 juni 2023

                                              -                       27 juni 2023

 

                   

Contactmorgens

Er zijn dit winterseizoen ook weer een aantal morgens speciaal voor de oudere en alleenstaande gemeenteleden. Goed voor het onderlinge contact en hopelijk steekt iedereen er ook nog wat van op. Tijdens zulke morgens houdt ds. Van Zanden een meditatie en is er meestal een gast die iets laat zien, iets vertelt of voor ons zingt. En…., we sluiten als dat mogelijk is elke morgen af met een eenvoudige broodmaaltijd!

De volgende donderdagochtenden hopen we om 10.00 uur in Het Anker samen te komen:

13 oktober 2022                         -           19 januari 2023                          -           25 mei 2023 (Pinksteren)   

17 november 2022                     -           23 februari 2023                                                       

15 december 2022(Kerst)       -          30 maart 2023 (Pasen)

 

Wijkavonden

Voor het seizoen 2022/2023 heeft de wijkgemeente Sion weer een interessant en leerzaam programma voor de wijkavonden opgesteld met boeiende sprekers. De wijkavonden zullen plaatsvinden in de grote zaal van Het Anker, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur voor ontvangst met koffie of thee.

Hieronder alle data, sprekers en onderwerpen:

Woensdag 12 oktober 2022: Henk Binnendijk: ‘Niemand is als hij - Geloven als Job

Woensdag 16 november 2022: Ds. René van Loon: ‘Lente in de kerk’ of zijn jongse boek.

Woensdag 14 december 2022: Ds. G. van Zanden Kerstwijkavond 

Woensdag 18 januari 2023: Ds. Kees Kant: Geloven zonder Israël’ of andere titel

Woensdag 22 februari 2023: Spreker volgt,

Woensdag 29 maart 2023: Ds. G. van Zanden Paaswijkavond 

Woensdag 24 mei 2023: Ds. G. van Zanden Pinksterwijkavond

Contact

Predikant
dr. G. van Zanden
Boulevard 13, 2225 AA
T 071-2301107
Email predikant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
scribasion2019@gmail.com

Weekmeditatie - nr.40

Gelezen en vanuit pastorie Zeezicht

Gelezen. Als er na alle vragen over de toekomst, ten slotte op de man af gevraagd wordt: hoe functioneert in uw leven wat er staat in de Nederlandse Geloofsbelijdenis: Wij verwachten die grote dag met een groot verlangen, mag ik zeggen dat er momenten zijn waarop ik zo zou willen overstappen van de preekstoel naar de hemel. Dat zijn momenten (bijvoorbeeld ook in het pastoraat) waarop de hemel de aarde raakt. Dan voel je ook de nabijheid van de Heilige Geest. Er zijn echter ook tijden dat ik moet constateren: wat hang ik nog aan deze wereld. God heeft me zoveel gegeven: een lieve vrouw, lieve kinderen, schattige kleinkinderen en alle andere dingen waarvan ik genieten mag. Ik heb een studeerkamer vol boeken die ik graag allemaal lezen wil. Dat dankbaar genieten is op zich niet zondig, maar ik moet er wel voor waken dat het aardse leven voor mij niet belangrijker wordt dan het verlangen naar de wederkomst.

J. Hoek in A. van Belzen, Verwachten wij die grote dag…?! Bezinning op de christelijke toekomstverwachting (Tholen: Lucas, 2022), p. 128.

Vanuit pastorie Zeezicht.

1. Adriaan van Belzen had al eens eerder een mooie interviewbundel gemaakt over hoe predikanten hun preek voorbereiden. Ik zat het juist met smaak te lezen toen hij mij een mailtje stuurde of ik wilde meewerken aan een volgende interviewbundel. Nu niet over de preek, maar over ‘de laatste dingen’. Ik dacht: daar heb ik veel te weinig verstand van. Met het voorbehoud dat ik geen profeet ben en dus niet in de toekomst kan kijken, heb ik toch maar toegezegd. Je moet je als predikant soms ook gewoon eens verdiepen in iets wat buiten je comfort zone ligt. Vorige week kwam Van Belzen het eindresultaat overhandigen. Bijzonder om jezelf terug te vinden in een rijtje illustere namen: de professoren H. Van den Belt, J. Hoek en W.J. op ’t Hof, maar ook een hele reeks afgescheiden dominees als W. Harinck, Van Rijswijk en A. Kort. Het interessantst zijn de antwoorden op Van Belzens laatste vraag: Hoe functioneert in uw leven wat er staat in NGB-artikel 37: Wij verwachten die grote dag met een groot verlangen? Voor wie geïnteresseerd is: ISBN 978-9490-165-444. Ruim 250 pagina’s leesplezier. Voor mijzelf hoop ik dat ik er tussen alle bedrijven door spoedig aan toe kom.

2. Het Woord gaat vóór! Zo hield onze broeder en ambtsgenoot Westland ons afgelopen zondag voor in de eerste dienst die hij leidde als predikant van Katwijk aan Zee. De preek ging over de preek. Dat hoort ook een beetje zo bij een intrededienst. Voor de aanwezige dominees – en dat waren er nogal wat – scherpen zulke preken altijd even op. Predik het Woord! Als ik voor mijzelf mag spreken, besef ik eigenlijk maar nauwelijks hoe groot de verantwoordelijkheid is die op de schouders van een predikant rust. De Heere zei tegen Ezechiël (in mijn eigen woorden): als jij tegen de mensen zegt dat alles in orde is met hen, maar het is niet in orde – dan ben jij degene die daarvan de gevolgen moet dragen (Ezechiël 33:8). Ik meen dat het dominee R.P. van Rooijen was die me die tekst een jaar of acht geleden voorhield, juist toen ik mijn eigen prediking in ernst naast Gods Woord begon te leggen. Als je daar een vol besef van zou hebben, zou je de kansel toch niet meer op durven! Toch wens ik alle dominees en mijzelf toe, dat we maar nooit gaan proberen om onder de beklemming van dat profetenwoord vandaan te kruipen. Laat het maar wegen. Want uiteindelijk is Zijn last licht blijken en Zijn juk zacht.

3. Na het ‘amen’ van de preek was het nog haasten en vliegen, want ik werd die avond op een kansel in Veenendaal verwacht. Dat was krap! Wel zo krap, dat de ouderling al (tevergeefs) had lopen zoeken naar mijn telefoonnummer en de liturgie voor het preeklezen al uit de kast had gehaald. Maar geen nood: klokslag 18:30 uur konden we de kerk in en we hebben het, naar mijn beleving, goed gehad onder Gods Woord. Het is te hopen dat dominee Breugem uit Boven-Hardinxveld het beroep van Veenendaal gaat aannemen. Dan hebben ze ook geen last meer van hopeloos verlate gastpredikanten. Overigens: vorige week was ik ’s ochtends naar Noorden om te preken en toen ging het ook al bijna mis. Ik had gedacht dat Noorden zo’n typisch piepklein polderdorpje was met in het midden een hoge kerktoren met een haan erop. Nu stond er in het midden van het dorp wel een joekel van een kerk, maar bovenop de toren stond een kruis en de kerk bleek gewijd aan de heilige Martinus. Ik vroeg een kerkgaande vrouw naar de hervormde kerk, maar die wist ze niet te staan. Toen ben ik maar in de richting van het kleine kerktorentje in de verte gereden. En inderdaad: dat was de Noordse hervormde kerk. Zo’n schattig gebouwtje waar ze de collecten binnen hengelen met zwarte zakken aan eikenhouten stokken.

En waarachtig: ik was op tijd!

Met een hartelijke groet vanaf de wurref, ook namens mijn vrouw en ‘de gasten’, uw

Lees verder
dr. G. van Zanden
Wijkdominee Sion
Johannes 8:12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter