Home / Contact
Agenda / Nieuws

Bijbelkringen

Er zijn vier Bijbelkringen in Het Anker waarbij ds. Wijnhorst leiding geeft. Een kring voor jong volwassenen en drie kringen voor ‘oudere’ gemeenteleden, waarbij één kring tijdens de ochtend plaatsvindt en twee in de avond. Daarnaast zijn er ook kleinere Bijbelkringen die bij de deelnemers aan huis worden gehouden: de gemeentegroeigroepen. Voor elk wat wils! Zorg dat u/jij erbij bent!

Bijbelkring op de ochtend

Dit is een kring voor gemeenteleden van alle leeftijden die liever overdag samenkomen. We staan dit winterseizoen stil bij Openbaring 1 t/m 3. Openbaring 1 is een soort inleiding, daarna volgen zeven brieven van Jezus vanuit de hemel aan zeven gemeenten in Klein-Azië. We horen bemoedigingen en vermaningen. We kunnen er veel van leren met het oog op ons eigen gemeenteleven.

Deze kring komt op woensdagochtend samen in Het Anker van 10.00. -11.30 uur.

Jongvolwassenkring

Een kring voor twintigers. We staan dit winterseizoen stil bij Mattheüs 5 t/m 7. De Bergrede van Jezus. Eén van die gedeelten van de Bijbel die (jonge) mensen steeds weer heeft geïnspireerd tot navolging en gehoorzaamheid. Een aantal hoofstukken van het Mattheüs-evangelie, het evangelie dat het meest een Joods karakter heeft. Mattheüs schildert Jezus af als de nieuwe Mozes, in Wie de wet haar vervulling vindt. Je zou deze hoofdstukken een inburgeringscursus in Gods Koninkrijk kunnen noemen. 

Deze kring komt op dinsdagvond samen in Het Anker van 20.00 – 21.30 uur.

Bijbelkring 30+

Een kring voor 30 – 50 jarigen. (Overigens…we kijken daar niet strak naar). We staan dit winterseizoen stil bij Openbaring 1 t/m 3. Openbaring 1 is een soort inleiding, daarna volgen zeven brieven van Jezus vanuit de hemel aan zeven gemeenten in Klein-Azië. We horen bemoedigingen en vermaningen. We kunnen er veel van leren met het oog op ons eigen gemeenteleven.

Deze kring komt op dinsdagavond samen in Het Anker van 20.00 – 21.30 uur.

Bijbelkring voor 50 plussers

Een kring voor 50 plussers. (Overigens…we kijken daar niet strak naar). We staan dit winterseizoen stil bij Openbaring 1 t/m 3. Openbaring 1 is een soort inleiding, daarna volgen zeven brieven van Jezus vanuit de hemel aan zeven gemeenten in Klein-Azië. We horen bemoedigingen en vermaningen. We kunnen er veel van leren met het oog op ons eigen gemeenteleven.

Deze kring komt op donderdagavond samen in Het Anker van 20.00 – 21.30 uur.

Voor de exacte data verwijzen wij u naar de agenda.

Sion zangavonden

Regelmatig worden er in de Oranjezaal van kerkelijk centrum "Het Anker" op zaterdagavond (aanvang 20.00 uur ) zangavonden gehouden. Er wordt gezongen uit diverse bundels. Alle leeftijden zijn van harte welkom! Tijdens de pauze is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kopje thee of koffie. De netto opbrengst van de collecte, die aan het einde van de avond wordt gehouden, wordt besteed aan een adoptiekind via Woord en Daad. De avond wordt geopend en beëindigd met gebed. De liederen worden door middel van een korte meditatie aan elkaar verbonden. 

 

Gebedskring

In het nieuwe winterseizoen vindt ook de gebedskring plaats. Eén keer in de drie weken willen we op dinsdagavond van 19.45 – 20.30 uur samenkomen in Het Anker.

Na het lezen van een gedeelte uit de Bijbel over het gebed, willen met elkaar bidden voor het werk in de (wijk - ) gemeente, het jeugdwerk, het evangelisatiewerk, het zendingswerk, gemeenteleden in ziekte en zorg, Israël, etc., etc. Wie zelf hardop mee wil bidden is welkom, maar als u stil mee wil bidden, schroom niet om te komen!

Voor meer info: ds. Wijnhorst, tel. 8871971 of fwijnhorst@ziggo.nl

Sion4Women

Dit seizoen worden er weer 2 koffieavonden georganiseerd, door een groep enthousiaste jonge vrouwen, onder de naam Sion4Women. We willen op deze manier als jongere vrouwen ons geloof handen en voeten geven in het dagelijks leven.

Wil je op een doordeweekse avond andere vrouwen ontmoeten rond Gods woord, zingen en luisteren naar een boeiende spreker? Jullie zijn van harte welkom! Het programma begint om 20.00 (inloop vanaf 19.45) en duurt tot ongeveer 21.30. Daarna kun je met een hapje en een drankje nog even over de avond napraten. 

Sion koffieochtenden

De organisatie van de koffieochtenden is in handen van een aantal enthousiaste vrouwen die van de Heere Jezus houden en daarom hun talenten willen gebruiken in de gemeente. Elk seizoen beleggen zij als werkgroep een aantal koffieochtenden. Doel hiervan is om te leren hoe we in het dagelijks leven handen en voeten kunnen geven aan ons geloof. Ook willen wij met elkaar als vrouwen gemeente zijn. Wij proberen een eigentijds thema te bespreken en nodigen daarbij een spreker/spreekster uit, om zo samen in de Bijbel handvatten te vinden. Daarbij is er voor de muzikale ondersteuning een zanggroep aanwezig. De ochtenden vinden plaats in Het Anker. Om 9.15 uur staat de koffie klaar, om 9.30 uur beginnen zij. Er is helaas geen oppas. Voor verdere informatie zie het kerkblad, de facebookpagina "Sion Koffieochtend", de kranten en op de website. 

Contactmorgens

Er zijn dit winterseizoen ook een aantal morgens speciaal voor de oudere en alleenstaande gemeenteleden. Goed voor het onderlinge contact en hopelijk steekt iedereen er ook nog wat van op. Tijdens zulke morgens houdt ds. Wijnhorst een meditatie en is er meestal een gast die iets laat zien, iets vertelt of voor ons zingt. En….we sluiten elke morgen af met een broodmaaltijd! 

Wijkavonden

Wijkavonden

De data voor de wijk(thema)avonden die plaatsvinden in Het Anker zijn:

         
       
1 april 20:00  ds. F. Wijnhorst Paaswijkavond
27 mei 20:00  ds. F. Wijnhorst Pinksterwijkavond
     
       

 

Contact

Predikant
ds. F. Wijnhorst
Boulevard 13, 2225 AA
T 071-8871971
Email predikant

Scriba
Br. Bram Barnhoorn
E.A. Borgerstraat 10, 2225 AR
T 071-4025985
Email scriba

Jeremia 17:9-10

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter