Home / Contact
Agenda / Nieuws

Actie Kerkbalans 2021: Zorgen voor de kerk van morgen!

Download hier de folder

Groot tekort, snel slinkende reserves

Met de Actie Kerkbalans 2021 leggen we met name de financiële zorgen in het midden van de gemeente. De begroting van 2021 laat een groot tekort zien van ongeveer € 600.000. In de gemeente wordt meer dan eens gezegd dat er grote reserves zijn. Er zijn inderdaad reserves, maar met een jaarlijks tekort van deze omvang zijn we binnen enkele jaren door alle reserves heen. Zie daar onze grote zorg.

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het financiële huishoudboekje van onze gemeente weer in orde komt?

Het zou al heel mooi zijn als de inkomsten gelijk blijven. Op een andere plaats in deze kerkbode leest u over de Actie Kerkbalans 2020. Een prachtige opbrengst! Na zo’n mooi resultaat zeggen we het met enige schroom, maar het is toch de werkelijkheid: er gaat (veel) meer uit dan er binnen komt. Dat betekent dat we aan het werk moeten om de begroting toch sluitend te krijgen. We zijn dus op zoek naar mogelijke besparingen. Er gaan grote bedragen naar het onderhoud van de gebouwen, naar het personeel en naar de predikantsplaatsen. Naar al deze onderdelen wordt al heel kritisch gekeken, maar we moeten dan beslissingen gaan nemen die nog ingrijpender zijn. Denk bijvoorbeeld aan het afstoten van een kerkgebouw, het inzetten van veel meer vrijwilligers en aan het inkrimpen van bijvoorbeeld 2 predikantsplaatsen.

Extra inzet nodig

Dat is de ene kant van het verhaal, maar er ligt ook een opdracht om te zoeken naar een mogelijke stijging van inkomsten. De Actie Kerkbalans is daarbij van groot belang. Het moet toch voor ons met elkaar mogelijk zijn om een verdere stijging van de inkomsten te realiseren!
De hierboven geschetste besparingen passen niet bij onze roeping als gemeente in deze tijd. Waar vroeger veel ‘vanzelf’ ging, wordt nu veel inzet gevraagd van predikanten, kerkenraden en vrijwilligers. We hebben te maken met mensen die de aansluiting met de gemeente kwijtraken. In vele gezinnen wordt dat ervaren wanneer gekeken wordt naar kinderen en kleinkinderen. Daar is extra inzet nodig! We hebben te maken met meer ouderen in
de gemeente. Ook daar is extra inzet nodig. En er is zoveel meer te noemen.

Zorgen voor de kerk van morgen. Laten we samen zorgen voor voldoende financiële middelen! Laten we tegelijk ons vertrouwen op God vasthouden. Hij zorgt voor onze gemeente. God dank!

Data Actie Kerkbalans 2021

  • Uitdelen van de tassen met enveloppen aan de lopers: maandag 18 januari 2021
  • In de brievenbus bezorgen van de enveloppen bij de gemeenteleden: v.a. dinsdag 19 januari 2021
  • Ophalen van de enveloppen bij de gemeenteleden: v.a. maandag 25 januari 2021
  • Inleveren van de opgehaalde enveloppen op de telavond: vrijdag 29 januari 2021

Terugblik 2020

Dankbaarheid

“Alles wat nodig is”. Dit was het motto van de actie 2020. Het was een heel bijzonder en moeilijk jaar. De corona-crisis heeft het leven van ons allemaal in de greep gekregen, ook het kerkelijk leven. Wat doet het veel pijn om die donkere kerken en dichte deuren te zien. Maar we mogen ook ervaren dat de gemeente blijft en leeft. Dat maakt ons ook heel dankbaar. De verkondiging van het evangelie gaat door, internet
is van groot belang gebleken en gelukkig ook voor veel mensen, ook ouderen, toegankelijk! Helaas geldt dat niet voor iedereen, maar er mag wel veel op deze manier door blijven gaan.

Ook financieel heeft de crisis veel mensen geraakt. Wat zijn we daarom dankbaar dat u bent blijven geven! Eigenlijk is het wel om stil van te worden. Ondanks de dichte kerken, zijn de collecteopbrengsten vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar (de precieze bedragen zullen we u volgende week melden). Ook de vrijwillige bijdragen bleven binnenkomen. De eindstand is geworden € 1.011.360! Dat is bijna
€ 50.000 meer dan vorig jaar en voor het eerst is het totaalbedrag nu boven de € 1.000.000! We zijn u daar héél erg dankbaar voor! We zijn God dankbaar voor deze verhoring van ons gebed.

Andere inkomsten weggevallen

Bij een terugblik moeten we ook eerlijk zeggen dat
de corona-crisis de inkomsten van de kerk wel hard geraakt heeft. Gelukkig dus niet de bijdragen van de gemeenteleden. Maar we hebben mooie gebouwen en door middel van de verhuur wordt gezorgd voor de exploitatie daarvan. We kunnen als gemeente gebruik maken van bijv. Het Anker, omdat we het ook kunnen verhuren aan anderen. Die inkomsten zijn voor een groot deel weggevallen. Dat zorgt voor een gat in de financiële situatie. We hopen dat dit niet structureel is en dat in de loop van dit jaar ook de verhuur van onze gebouwen weer kan doorgaan!

Als we terugblikken op het jaar 2020 dan zien we de trouw van God. Want alles wat we nodig hebben, heeft Hij gegeven! Ook dit jaar mocht het evangelie van Jezus Christus klinken. God heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven heeft. God gaf alles, Zijn Zoon... ook voor u.
 

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter