Home / Contact
Agenda / Nieuws

Een bijzonder geschenk aan generaties na ons

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden , zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood.

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in een testament. Een gift via uw testament is een bijzonder geschenk waarmee u volgende generaties de kans geeft voort te zetten wat wij mochten ontvangen.

Waarom een testament?

In de wet is geregeld dat uw bezittingen na uw overlijden verdeeld worden onder uw nabestaanden. Met een testament kunt u een andere verdeling vastleggen, die past bij uw persoonlijke wensen en overtuigingen. Zo kunt u naast uw partner, kinderen of familie ook vrienden of de kerk opnemen. Familieleden betalen erfbelasting over wat zij ontvangen, als kerk zijn we hiervan vrijgesteld. Wat u aan de kerk nalaat komt dus volledig beschikbaar voor kerkenwerk.

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Door na te laten aan uw eigen kerk geeft u uw nalatenschap een bestemming die niet alleen dichtbij huis ligt, maar vooral dichtbij uw hart. U helpt de kerk ook in de toekomst als een levendige gemeenschap te functioneren die missionair en diaconaal aanwezig is in de directe omgeving. Als betrokken kerklid bent u waarschijnlijk gewend te geven aan uw kerk. Met een gift in uw testament zet u deze goede gewoonte voort.

Goed rentmeesterschap

Het opmaken van een testament past bovendien bij goed rentmeesterschap. Wat we bezitten, hebben we van god gekregen. Met een testament legt u zorgvuldig vast wat er na uw overlijden met uw aardse bezittingen moet gebeuren. Een gift in uw testament kan ook een uiting zijn van dankbaarheid aan God voor alle zegeningen die u van hem heeft ontvangen, en aan de kerkelijke gemeenschap waarvan u deel uitmaakt.

Legaat of erfstelling

U kunt de kerk via een legaat of erfstelling in uw testament opnemen. Bij een legaat laat u een vast bedrag of bijvoorbeeld een schilderij of juweel aan de kerk na. Bij een erfstelling benoemt u de kerk tot (mede-) erfgenaam. Daarbij geeft u aan welk percentage elk van de erfgenamen, waaronder de kerk, ontvangt. De kerk kan erfgenaam zijn naast kinderen of andere familieleden, of enig erfgenaam wanneer u bijvoorbeeld geen kinderen hebt.

Zo neemt u de kerk op in uw testament

Voor een testament gaat u naar de notaris van uw keuze. In een oriënterend gesprek bespreekt u uw wensen en vragen. De notaris formuleert uw wensen in een concepttestament. Is het testament akkoord, dan ondertekent u beiden, waarna het rechtsgeldig is. U kunt een testament op elk moment weer wijzigen. Ook wanneer u een bestaand testament heeft en de kerk alsnog wilt opnemen, kan de notaris dit aanpassen.

Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden, informeer daar vooral naar. Verder is het raadzaam in uw testament een executeur te benoem, iemand die het testament uitvoert. Tot slot is het belangrijk dat in uw testament de juiste tenaamstelling van de kerk, wijkgemeente of diaconie op te nemen waaraan u wilt nalaten. Informeer hiernaar bij onze contactpersoon.

Meer weten?

Wilt u meer weten over nalaten aan de kerk, neem dan contact op met de penningmeester van de kerkrentmeesters de heer A. Ouwehand, telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 19.00 en 21.00 uur op 06-51190764.

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter