Home / Contact
Agenda / Nieuws

Een gift voor de kerk. Wat kunt u daar fiscaal mee? Giften zijn onder te verdelen in Gewone giften en Periodieke giften.

Gewone giften

Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. U mag uw gewone gift aftrekken van uw inkomen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze hervormde gemeente is een ANBI.
 2. Uw gift is vrijwillig.
 3. U krijgt niets in ruil voor uw gift.
 4. U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw bankrekening of het overleggen van een kwitantie.

Naast bovengenoemde voorwaarden geldt er voor gewone giften nog een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken, maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomen en aftrekposten in box 1, 2 en 3 maar zonder uw persoonsgebonden aftrekposten.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60, -. Wat u meer hebt gegeven mag u aftrekken. Maximaal mag u aftrekken 10% van uw drempelinkomen.

Voorbeeld:

Uw drempelinkomen is € 27.000. het drempelbedrag is dan € 270, -  en het maximumbedrag € 2.700, - Als u € 450 aan gewone giften geeft, berekent u uw aftrek als volgt:

U geeft in totaal                          € 450, -
Af: drempel                                 € 270, -
Fiscaal aftrekbaar                       € 180, -

Het maximale bedrag dat u aan gewone giften kunt aftrekken is bij dit inkomen € 2.700, -.
Indien u een fiscale partner hebt dan dient u de gewone giften van u en uw partner bij elkaar op te tellen evenals de drempelinkomens.

Periodieke giften

Een periodieke gift is een gift die aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

 1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren (termijnen) betaalt.
 2. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
 3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

U mag uw periodieke gift helemaal (dus zonder drempel) aftrekken van uw inkomen als u aan de volgende voorwaarden voldoet;

 1. Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Onze hervormede gemeente  is een ANBI.
 2. U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die door een notaris is opgemaakt of in een overeenkomst die u zelf met de ontvangende instelling sluit. U kunt de overeenkomst downloaden van de site van de belastingdienst.
 3. U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Een gift die u deed vóór het sluiten van de overeenkomst is geen periodieke gift maar een gewone gift.

Periodiek schenken

Wist u dat er meerdere manieren zijn om van belastingvoordeel te profiteren voor uw giften? Zowel voor 'gewone' giften en donaties, als voor periodieke schenkingen en bedrijfsgiften. Zo bespaart u geld of kunt u meer schenken voor hetzelfde geld.

1. Gewone gift of donatie (zonder overeenkomst Periodiek schenken)

Heeft u afgelopen jaar een of meerdere giften of donaties gedaan? Dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen, door het totaalbedrag af te trekken bij uw belastingaangifte. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft de giften vrijwillig gedaan aan de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee (en/of andere instellingen die geregistreerd zijn als (culturele) ANBI of steunstichting SBBI).
 • U kreeg geen tegenprestatie voor de giften.
 • U kunt de giften aantonen met bijvoorbeeld bankafschriften of kwitanties.
 • Het totaalbedrag is minstens € 60, - en bedraagt minimaal 1% en maximaal 10% van uw drempelinkomen (dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek). 

Op de site van de belastingdienst vindt u meer uitleg hierover.

2. Periodieke schenking - meer doen voor hetzelfde geld

Om optimaal te profiteren van belastingvoordeel, kunt u ervoor kiezen een overeenkomst Periodiek Schenken aan te gaan. Dat betekent dat u minimaal 5 jaar achter elkaar, minstens 1 keer per jaar een gift overmaakt aan de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. U kunt dan het volledige bedrag - zonder minimum of maximum - elk jaar aftrekken van de inkomstenbelasting. 

Hoe werkt het?

 • U legt de gift vast in een Overeenkomst Periodiek Schenken. Dit formulier kunt u per mail opvragen bij het kerkelijk bureau: kerkelijk.bureau@hervormdkatwijk.nl. U krijgt de benodigde formulieren thuis gestuurd, voorzien van een begeleidend schrijven hoe te handelen (hier hoeft geen notaris meer aan te pas te komen).
 • U maakt minstens 1 keer per jaar uw bijdrage(n) over;
 • Deze bedragen zijn steeds ongeveer even hoog;
 • U schenkt minimaal 5 jaar achter elkaar. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. 

De periodieke schenking mag u volledig aftrekken van de belasting. In het rekenvoorbeeld hieronder ziet u wat u terug kunt ontvangen, bij een inkomstenbelastingtarief van 42%:

'Gewone' gift
Jaarlijkse schenking: € 100
Teruggave belasting: € 0
Uw netto schenking: € 100

Periodiek schenken
Jaarlijkse schenking € 172
Teruggave belasting € 72
Uw netto schenking € 100

Wellicht wilt u overwegen om uw 'gewone' gift of machtiging om te zetten in een periodieke schenking? Zo kunt u meer schenken voor hetzelfde geld. Download dan de Overeenkomst Periodiek Schenken (zie bijlage).

3. Bedrijfsgift

Doneert u vanuit uw BV aan de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee? Dan mag u die gift(en) van de winst aftrekken.  Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Voorwaarde is dat u de giften schriftelijk kunt bewijzen.

PS. Wist u dat bedrijfskosten volledig aftrekbaar zijn? Denkt u daarbij aan het sponsoren van een instelling of een activiteit of het plaatsen van een advertentie.

Wist u dat de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee de ANBI status heeft? Daardoor kunt u van belastingaftrek profiteren.

Meer weten?

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter