Home / Contact
Agenda / Nieuws

Zondagsschool “Het Mosterdzaadje” 17 september 2020

Voor de ouders

Zoals eerder vermeld hopen we D.V. zondag 20 september weer te beginnen met ons wekelijkse zondagsschooluur.

Wij zijn zeer dankbaar met de positieve reacties en de medewerking van de Stichting Prohles, de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente en de Centrale Kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente. Dankzij de medewerking van deze instanties is het voor ons mogelijk om vanaf aanstaande zondag weer wekelijks op alle 7 locaties bij elkaar te komen en bij de kinderen het zaad van het Evangelie te zaaien.

Uiteraard houden wij ons hierbij aan de geldende richtlijnen van het RIVM.

De procedures die we volgen sluiten aan bij de geldende protocollen en maatregelen per locatie.

Enkele punten die op alle locaties gelden, willen we graag onder uw aandacht brengen.

  • Bij klachten blijven kinderen en medewerkers thuis.
  • Ouders worden niet toegelaten in de gebouwen. Bij noodzaak wordt eerst overlegd. (Dit betekent helaas dat ook de jongste kinderen niet meer door hun ouders in de klas kunnen worden gebracht)
  • De handen van medewerkers en kinderen worden bij ingang gedesinfecteerd.
  • 1,5 meter afstand tussen kinderen en leiding en leiding onderling.
  • Kinderen worden rechtstreeks naar hun klas geleid.
  • Op goede ventilatie wordt toegezien.

Menselijke maatregelen, procedures, protocollen. We moeten er verstandig mee omgaan. Maar gelukkig weerhouden ze niet Gods Woorden te verspreiden en hopelijk de kinderen niet om te komen. Is dan de Geest des HEEREN verkort? Nee, zeker niet! Hij werkt door alles heen. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en Het mag klinken tot in lengte van dagen. Bovenal mogen we Hem dankbaar zijn en bidden om Zijn zegen over dit werk onder de jonge kinderen.

Wij hopen alle jongens en meiden zondag weer in goede gezondheid te begroeten.

Het bestuur

Voor de kinderen

Zondagsschool “Het Mosterdzaadje”

Coronavirus, corona maatregelen, coronatest, enz. Dit soort woorden hebben we de laatste tijd heel veel gehoord. Nu begint dit berichtje er ook weer over.

Hallo jongens en meiden, misschien worden jullie al moe bij het horen van deze woorden. Of denken jullie steeds terug aan jullie zieke opa of oma. Of nog erger, is er iemand die jullie kennen overleden. Heel verdrietig. Vraag God de Vader in de hemel maar of Hij wil troosten.

Hebben jullie trouwens de laatste tijd ook gehoord van het Woord Jezus? Jezus Christus, Jezus de Zoon van God, Jezus de goede Herder, enz. Als jullie van Hem horen worden jullie toch niet moe? Nou, wel als Zijn heilige Naam gevloekt wordt. Alleen eerbiedig over Hem praten hoor.

Gelukkig als jullie blij worden als er over Jezus verteld wordt. Dat is fijn, want binnenkort, D.V. zondag 20 september, begint de zondagsschool weer. Daar zullen jullie Die Naam ook vaak horen.

Weten jullie nog dat we opeens moesten stoppen? En allemaal zoveel mogelijk thuis moesten blijven. Schooldeuren dicht. Klaslokalen leeg. Maar straks kunnen we weer. We mogen weer. Wel zijn er speciale regels. Maar die kennen jullie al van school: ouders niet mee naar binnen, handen ontsmetten bij de ingang, 1,5 meter afstand houden van meesters en juffen. Dat lukt jullie vast.

Dus goed onthouden, komende zondagg hopen we te beginnen. Jullie komen toch wel? We verwachten jullie.

Meesters en juffen

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter