Home / Contact
Agenda / Nieuws

Een ontruimingsplan voor onze kerkelijke gebouwen Publicatiedatum: 17 januari 2024

Een ontruimingsplan voor onze kerkelijke gebouwen.

Als Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee moeten wij ons aan de geldende wet -en regelgeving houden. Dit betekent garant staan voor de veiligheid van werknemers en bezoekers.
Om dit goed te kunnen doen hebben wij een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)-rapport op laten stellen voor onze gebouwen. Omdat elk gebouw weer anders is hebben wij besloten voor elk gebouw een eigen rapport op te laten stellen.
Zo’n rapport geeft inzicht op gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu en schrijft voor wat er moet gebeuren als niet voldaan wordt aan de wettelijke eisen.

Vluchtroutes, orde en rust bewaren
Voor u als bezoeker is het van belang dat u op de hoogte bent van de vluchtroutes en dat u luistert naar de BHV-ers en ontruimers als er zich een calamiteit voordoet waarbij de Hoofd-BHV-er (de koster) besluit de dienst vroegtijdig te beëindigen.
Een dienst vroegtijdig beëindigen is geen gemakkelijke keus, maar kan soms wel noodzakelijk zijn.
In dat geval is het belangrijk dat de rust bewaard blijft en u dus doet wat er van u gevraagd wordt. Alleen zo kan alles rustig en in goede orde verlopen en worden de hulpdiensten niet gehinderd in hun werkzaamheden.
Hoe willen we dat gaan doen?

Ontruimingskaarten op de bank, gele hesjes
Verdeeld over de kerkzaal, op ‘tactische’ plaatsen, worden ontruimingskaarten op de banken geplakt met daarbij een geel hesje. Dit betekent dat, als u op een plaats gaat zitten waar zo’n ontruimingskaart geplakt is, u tijdens een calamiteit de persoon bent die de BHV-ers bijstaat en helpt met het eventueel ontruimen van de kerk. Dit klinkt ingewikkelder dan het is, op de kaart staat eenvoudig omschreven wat er van u verwacht wordt. En alles gebeurt op aanwijzingen van de koster (Hoofd BHV).

Ichthuskerk als eerste
Wij zijn maar gewoon aan de slag gegaan. De blauwdruk van het plan is nu klaar, deze is getoetst en er heeft al een oefening plaatsgevonden. Het eerste gebouw waarbij we dit plan in de praktijk gaan brengen is de Ichthuskerk. U vindt dus vanaf heden de ontruimingskaarten op de banken. De koster en zijn medewerkers zijn volledig op de hoogte gebracht van het plan.
Vanaf nu maken we, na de nodige aanpassingen, per gebouw een ontruimingsplan op maat. Zodra een volgend plan klaar is, zullen we dit ook publiceren op de website en u op de hoogte stellen via de kerkbode en andere mogelijke kanalen.
Het complete ontruimingsplan van de Ichthuskerk kunt u hier vinden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, kunt u deze mailen naar: PreventieMedewerker@hervormdkatwijk.nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Een veilige groet,

De werkgroep RI&E en preventiemedewerker

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter