Home / Contact
Agenda / Nieuws

Nieuws Begraafplaatsen 17 september 2020

Onderhoud begraafplaatsen blijft punt van aandacht

Er bereiken ons de laatste tijd opmerkingen dat de begraafplaatsen er iets onverzorgder uitzien dan voorheen. Ook voor ons een bekend probleem, waar we al enige tijd een goede oplossing voor zoeken. Het valt niet mee om een goed en milieuvriendelijk onkruidbestrijdingsmiddel te vinden.

Vorig bestrijdingsmiddel verboden

De oorzaak dat de begraafplaatsen er minder verzorgd uitzien is dat het onkruidbestrijdingsmiddel glysofaat (Round Up) sinds kort verboden is. Dit product gebruiken wij dus niet meer en we moesten op zoek naar een andere wijze van onkruidbestrijding. Na uitvoerig overleg is gekozen voor heet-water-bestrijding om het onkruid op de paden “te lijf” te gaan. Het jaar 2020 is hiervoor een proefjaar en in november 2020 gaan wij deze methode evalueren.

Onderhoud grafmonumenten

Onkruid op en rond de monumenten werd ook altijd met glysofaat bestreden, dit namen de medewerkers mee in de werkzaamheden. Het was een effectief en weinig arbeidsintensief middel, dus het was niet veel extra werk, maar met heet water is dat wel heel anders.

Het onderhoud van de monumenten, dus ook de onkruidbestrijding, is overigens nooit een taak van de medewerkers geweest. Zo heeft het ook altijd in de reglementen gestaan. Alleen namen de medewerkers dit tot vorig jaar nog wel steeds mee in hun ronden.

In de nieuwsbrieven die verstuurd zijn naar alle rechthebbenden hebben we ook aandacht voor de andere manier van onkruidbestrijding gevraagd

Op zoek naar goede oplossing

Concluderend: Het probleem is ons bekend en wij blijven op zoek naar de beste wijze van onkruidbestrijding op de paden. We hebben daarover ook contact met andere begraafplaatsen om te horen hoe onze collega's daar met deze kwestie omgaan. Na de evaluatie in november hopen we u goed nieuws te kunnen brengen.

Stichting Beheer Begraafplaatsen

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter