Home / Contact
Agenda / Nieuws

Doopdiensten 03 oktober 2020

Doopdiensten aankomende tijd

Ook in de afgelopen maanden zijn er kinderen geboren! God gaf het leven en ouders ontvingen in dankbaarheid. We zijn ook dankbaar dat veel ouders zich inmiddels hebben aangemeld met het verlangen dat hun kindje gedoopt zal worden.Met bijna alle ouders die zich tot nu toe hadden aangemeld is contact geweest en in overleg met hen zijn ze ingedeeld bij één van de doopdiensten in de komende tijd.
Er is een heel aantal doopdiensten!
Heb je je nog niet aangemeld, doe dit dan zo snel mogelijk bij het kerkelijk bureau.
Bij voorkeur per e-mail via: nelbrussee@hervormdegemeentekatwijk.nl. Vermeld u s.v.p. wel even uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en de doopnamen en geboortedatum van uw kindje!
Wanneer er op het moment van aanmelden toch al geen plaats meer is, wordt gekeken wanneer je dan wél kunt laten dopen. Voor de diensten waarin ds. Alblas voorgaat, kun je je niet meer opgeven.

Let ook op het DOOPONDERRICHT. Beide ouders verwachten we op het doopon- derricht van de kerkenraad in de wijk waarin ze wonen. Dat is op de volgende locaties om 19.00 uur:
- Wijkgemeente ’Andreas’: in de doopkamer van de Oude Kerk.

-  Wijkgemeenten ’Sion’, ’De Noord’, ’Morgenster’ en ’Immanuël’: in Het Anker.
-  Wijkgemeente ’Ichthus’: in de consistorie van de Ichthuskerk.
-  Wijkgemeenten ’Pniël’ en ’Bethel’: in één van de zalen van de Pniëlkerk.
-  Wijkgemeenten ’Maranatha’ en ’Rehoboth’: in één van de zalen van het Maranathacentrum

Hieronder staan de data van de doopdiensten en van het dooponderricht:

Zondag 1 november:

- Nieuwe Kerk: ds. P. Veerman (wijk Morgenster) - Oude Kerk: ds. J.B. Alblas
- Ichthuskerk: ds. D.M. Heikoop
- Pniëlkerk: ds. G. Lugthart

- Maranathacentrum: ds. J.S. Heutink

Zondag 8 november:

- Nieuwe Kerk: ds. J.B. Alblas

DOOPONDERRICHT ter voorbereiding op de diensten van 1 en 8 november: MAANDAG 12 oktober

Zondag 22 november:

- Nieuwe Kerk: ds. F. van den Bosch
- Oude Kerk: ds. J. Geene
- Ichthuskerk: ds. D. Jongeneel
- Maranathacentrum: ds. G. Lugthart

Zondag 29 november:

- Oude Kerk: ds. J.S. Heutink
- Ichthuskerk: ds. J.B. Alblas
- Maranathacentrum: ds. D.M. Heikoop

DOOPONDERRICHT ter voorbereiding op de diensten van 22 en 29 november: MAANDAG 9 november

Zondag 20 december:

- Nieuwe Kerk: ds. J.S. Heutink
- Oude Kerk: ds. D. Jongeneel
- Ichthuskerk: ds. P. Veerman
- Pniëlkerk: ds. F. van den Bosch
- Maranathacentrum: ds. J. Geene

DOOPONDERRICHT ter voorbereiding op de diensten van 20 december: MAANDAG 7 december

We zien ook als gemeente uit naar het moment dat het teken en zegel van het verbond zichtbaar mag zijn bij de kinderen van de gemeente. Wat een vreugde is dat voor ouders, wat een geweldige belofte geeft de Heere God. Wat is het ook voor heel de gemeente waardevol om te leven vanuit de doop, of beter gezegd, vanuit het verbond dat God met ons mensen heeft gesloten. Dat verbond mag het vaste fundament zijn in heel het leven, óók in deze onzekere tijden.

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter