Home / Contact
Agenda / Nieuws

Coronavirus en de kerk (update 26-03-2020) 20 maart 2020

Coronavirus en de kerk

In de afgelopen week is er opnieuw veel gebeurd als gevolg van de Corona-crisis. We denken allereerst aan de mensen die in het persoonlijk leven direct geraakt worden door de crisis. Dat betreft vooral de gezondheid van mensen, maar ook de enorme economische onzekerheid waar velen in terecht zijn gekomen. Onze gedachten en gebeden zijn ook zeker bij allen die werken in de zorg, thuis en in een ziekenhuis.

Er zijn ook nieuwe maatregelen door de overheid genomen. We zetten opnieuw op een rijtje wat dat voor ons als kerkelijke gemeente betekent.

Zondagse kerkdiensten

 • twee LIVE-uitzendingen, zowel ‘s morgens als ’s avonds, elke modaliteit één. Natuurlijk kunt u dit zoals altijd beluisteren via de kerkradio, maar ook kan iedereen de diensten beluisteren via de website van onze gemeente (www.hervormdkatwijk.nl). U ziet dan links bovenaan “kerkdiensten beluisteren”). De diensten vinden plaats in de Ichthuskerk en in de aula van begraafplaats Duinrust. Voor de kerkradio luiteraars wordt dit signaal uitgezonden op het kanaal van de Pniëlkerk. Vanaf zondag 29 maart zullen we beide diensten ook uitzenden via beelduitzendingen. 
  Helaas kunnen we bij deze diensten geen mensen toelaten, alleen (een deel van) de kerkenraad is aanwezig.
 • De dovendiensten: deze gaan niet door. Gelukkig zijn er voor de dove gemeenteleden via verschillende kanalen mogelijkheden om een kerkdienst te volgen met een gebarentaal-tolk (o.a. www.doofenkerk.nl)

Rouwdiensten en begrafenissen

 • Er zijn geen condoleance avonden en ook na een begrafenis is er geen mogelijkheid van ontmoeting. Meeleven kan dus alleen via telefoon of internet. Tijdens rouwdiensten mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Anderen kunnen de diensten meemaken via audio uitzendingen. De diensten vanuit de aula zijn voor iedereen te beluisteren via de website van onze gemeente en zal er ook een beelduitzending plaatsvinden. Voor de luisteraars van de kerkradio zullen de diensten worden uitgezonden op het kanaal van de Pniëlkerk.

Bijeenkomsten door de week

 • ALLE kerkelijke bijeenkomsten komen te vervallen.

Uitzendingen door de weeks

 • Via de kerkradio zijn er altijd al verschillende uitzendingen, zoals het ziekenhalfuurtje (elke dinsdag en vrijdag om 10.00 uur, verzorgd door één van de predikanten) en avondsluitingen. We proberen deze ook voor iedereen beschikbaar te krijgen via de website.
 • Vanaf maandag 23 maart verzorgen onze predikanten dagelijks een kort woord vanuit de Bijbel voor iedereen. Zij bespreken Psalm 113 tot en met 118. Deze Psalmen hebben een bijzondere plaats in de lijdenstijd en bieden ook veel handvatten ter bemoediging in de tijd waarin we nu leven. Elke dag wordt een nieuw bericht geplaatst op de website. U kunt deze hier vinden. Twee keer per dag zal het ook worden uitgezonden via de kerkradio. De uitzendingen vinden plaats om 15:00 en 19:00 uur op het bekende kanaal 7.

Pastoraat

 • Ook hierin is terughoudendheid geboden. Het advies is om contact met anderen te vermijden. Dat kan niet altijd, bijvoorbeeld bij overlijden. Maar ook dan is het van belang om de groep mensen, die elkaar ontmoet, zo klein mogelijk te houden, maximaal 5. En natuurlijk blijft het voorschrift om 1½ meter afstand te houden.
 • Ook het bezoek aan ouderen in de tehuizen is niet meer toegestaan en thuis wordt het afgeraden. Dat geldt zelfs voor de eigen familie en dus ook voor predikanten. Wel is er de mogelijkheid van telefonisch contact. We roepen vooral de kinderen van de mensen in de verzorgingshuizen op om, als telefonisch contact mogelijk is, het telefoonnummer door te geven aan de wijkpredikant, zodat hij contact kan opnemen.

Toch contact!
Zeker de predikanten willen nadrukkelijk aangeven dat ze wel bereikbaar zijn!

 • Telefonisch (eventueel met beeld)
 • Email
 • Whatsapp
  Kijkt u voor de gegevens hierover in de wijkberichten. Aarzel niet, ze zijn er ook in deze tijd voor u, in Zijn dienst!
   

Collecten
De collecten zijn een wezenlijk onderdeel van de eredienst. We geven voor de ander (diakonie) en voor het werk in onze gemeente. We zijn terughoudend in het oproepen om te geven. Voor velen is het ook financieel een onzekere tijd. Toch vragen wij u om te geven en doen daarbij een extra oproep aan hen die op dit moment (nog) niet zo zwaar getroffen worden op financieel gebied. Via GIVT kunt u ook thuis geven. Kiest u dan uit de lijst Herv.Gem.Katwijk aan Zee. Iets overmaken op de bankrekeningen van diaconie en kerk kan natuurlijk ook altijd.

Omzien naar elkaar
"Laaten we omzien naar elkaar”, zo is ook de oproep vanuit de overheid. Als kerk mogen we ons dat zeker aantrekken. Dát is gemeente zijn. Vergeet elkaar niet, zie elkaar en laat merken dat we elkaar zien. Juist wanneer persoonlijk contact zo beperkt moet blijven, is het belangrijk om op andere manieren contact te houden.
Daarbij kunnen we als gemeente voor elkaar ook iets betekenen, ook praktisch. Misschien kunt u in deze periode de deur niet uit, is degene die voor u altijd boodschappen deed zelf ziek geworden en noem maar op. Hebt u hulp nodig, neem contact op met de Haspadie of met het Welzijnskwartier. De telefoonnummers zijn:
Haspadie: 06-12623738 (mevr. J. Klok) / 06-48722714 (mevr. G.A. Geene)
Welzijnskwartier: 071-4033323
U kunt ook altijd de contactpersoon van de diaconie bellen (zie bovenaan de wijkberichten). Hier zijn vast ook wel extra mensen nodig! Bent u niet ziek en hebt u misschien juist in deze periode extra tijd, meld u aan!
Omzien naar elkaar…. dat betekent ook bidden voor elkaar. Verschillende mensen hebben nu extra tijd. Gebruik het goed!

Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter