Home / Contact
Agenda / Nieuws

3-9 maart '23 Publicatiedatum: 10 maart 2023

wijkbericht

Van zondag…:
onze oud-predikant ds. G. Lugthart ging voor in het Maranthacentrum afgelopen zondag. Het was goed elkaar zowel persoonlijk als onder het Woord te ontmoeten. Psalm 6 stond centraal in de preek. Daarbij lazen we de strijd van onze Heiland in de hof van Getsémané. Wat ging die strijd diep. Ds. Lugthart merkte op, en dat bleef hangen, ervoor te waken dat Zijn strijd er niet zomaar bij hoorde, dat het nu eenmaal onderdeel was van Zijn werk hier op aarde. Ondanks dat dat zo was, zullen wij nooit kunnen doorgronden hoe dat moet zijn geweest. Dan passen eerbied, nederigheid en ootmoed. Maar, tegelijkertijd dat wonderlijke….dat Hij dat voor mij deed. Ook voor mij? Ja, ook voor mij!

…tot zondag:
DV zondag 12 maart om 18:00 uur hoopt ds. P. van Duijvenboden voor te gaan voor onze wijk in het Maranathacentrum.
Hartelijk welkom in de dienst!
En gaat u elders? Eveneens gezegende diensten toegewenst!

Meeleven:
Coby van Duijn krijgt deze week te horen hoe de huidige behandeling gewerkt heeft en of die voortgezet kan worden. We bidden om een gunstige uitslag en om kracht en rust in God voor haar, haar man en kinderen.
Dankbaar zijn we ook dat we een tweetal huwelijksjubilea mogen noemen. Het echtpaar A. Noppe- van Biezen was 21 februari 55 jaar gehuwd.
Het echtpaar J. Roos – Vreeken was op 5 maart 60 jaar gehuwd. Respectievelijk zijn dat een smaragden en een diamanten jubileum. Blinkende stenen. We wensen beide echtparen de zegen toe van die ene blinkende Morgenster.

Seniorenkring:
de seniorenkring komt op DV dinsdag 14 maart weer bijeen om 10.00 uur in het Maranathacentrum. We behandelen Romeinen 4: 21-31 met behulp van hoofdstuk 4 “Gods gerechtigheid” uit het boekje Goudkoorts van dr. H. van den Belt.
Hiermee sluiten we het seizoen 2022/2023 ban de Bijbelkring af.
Weet u hartelijk welkom!

Zesjaarlijkse stemming:
Op DV maandag 13 maart vindt voor de Maranathawijk de “zesjaarlijkse stemming” plaats. In deze stemming kunnen de gemeenteleden een keuze maken over de wijze van verkiezen van ambtsdragers voor de komende zes jaar. De locatie is het Maranathacentrum, aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website van onze gemeente.

Bijbelkring:
geweldig! Dat is wat ik dacht toen onze scriba een mail doorstuurde over een 4 tot 6 wekelijkse Bijbelstudie-avond die gehouden gaat worden. Nou ja, geweldig, hoezo dan? Omdat het een initiatief is dat vanuit jongeren is gekomen. Misschien juist wel daarom. Meer verdieping in de Bijbel. Dat daar behoefte aan is, naast alle dagelijkse bezigheden en beslommeringen die er zijn. Op DV zondagavond 12 maart zal de eerste avond zijn. Inloop vanaf 19:45 uur, starten om 20:00 uur. Naast de geestelijke honger kan het natuurlijk zo zijn dat er trek is in wat lekkers. Daar wordt ook in voorzien. Kom! Neem vrienden mee!

Giften:
de volgende giften zijn ontvangen: ds. A.W. van der Plas 2 x € 10 (wijkkas), € 13,50 aan collectebonnen, € 15 (wijkkas) en 2 x € 20 (wijkkas). Gert-Jan en Marja Meerkerk € 20 (wijkkas), Hans van der Meij en Nico Dijkdrent € 10 (wijkkas), David Stelma en Marien Bremmer € 10 (wijkkas).
Hartelijk dank voor deze giften!

Tot slot:
afgelopen zondag was ik bij de preekbespreking die dit keer onder de verantwoordelijkheid van de wijk Morgenster plaatsvond. Mooi om jongeren van 12-15 jaar daar te ontmoeten. En samen te zingen. Dit soort initiatieven verdient het ook om blijvend voor te bidden. Wat is het rijk om te zien dat er nog velen zijn die vrijwillig komen. En tussen een broodje knakworst en een geintje door worden er dan rake dingen gezegd. Waar je zelf ook even over moet nadenken. En zo verbindt het Woord dan ook jong en oud. Tot eer en glorie van Zijn nooit volprezen Naam!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
David Stelma

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter