Home / Contact
Agenda / Nieuws

28 juni-4 juli '24 Publicatiedatum: 01 juli 2024

wijkbericht

 

Van zondag tot zondag…
Zondagavond hadden we als wijk dienst in de Nieuwe Kerk. Prof. dr. Hoek uit Veenendaal behandelde zondag 16 uit de Heidelbergse Catechismus. Het thema was: Jezus overwint dood, graf en hel. Schriftlezing was uit 1 Samuël 17: 32-58. David verslaat de reus Goliath. Met moed en niet in dwaasheid maar juist in vertrouwen op de God van de hemelse legermachten stapte de zoon van Isaï naar voren. En met Gods hulp versloeg hij de reus. Daarmee was de overwinning in gang gezet. In Davids optreden herkennen we trekken van de grote Zoon van David, de Heere Jezus Christus. Hij is ten strijde getrokken tegen drie reusachtige machten: de dood, het graf en de hel. Wij mensen kunnen daar niet tegen standhouden. Maar Hij wel. Net zoals David trad Jezus naar voren. ‘Zie, hier ben Ik’. Vol liefde voor verloren mensenkinderen en in volledige overgave aan Zijn hemelse Vader ging Hij de trappen van vernedering af. Maar in Zijn dood lag de overwinning. Dood, graf en hel konden Hem niet houden. Zijn hellevaart werd hemelvaart. Wanneer je dit Evangelie mag geloven dan kan er toch niet anders dan liefde zijn voor deze Hemelse Koning? Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. (1 Korinthe 15: 55-57)

Tot zondag
Aankomende zondagavond 30 juni kijken we uit naar de komst van ds. H.J.T. Lubbers uit Woudenberg. Hij mag gaan preken op beroep zoals dat heet. In de Oude Kerk vindt de dienst plaats. We zien als wijkgemeente uit naar een hartelijke ontmoeting en een gezegende dienst onder Zijn onmisbare leiding!

Zieken
We denken Janoach en Margreet van Egmond en hun gezin nu Margreet al weer heel wat weken is opgenomen in GGZ Leiden. We bidden of de behandelingen en medicijnen hun genezend werk mogen doen.
We denk ook aan Dhr. Wim en Mevr. Elly de Best. Mevrouw de Best ondervindt op dit moment veel gezondheidsklachten en ernstige vermoeidheid. We bidden om Gods zegen en leiding in de onderzoeken die zij ondergaat en ook voor kracht en sterkte voor Wim op wie nu veel afkomt.
Ook noemen we de namen van Huig en Coby van Duijn. Coby is al lange tijd ernstig ziek, maar de situatie mag gelukkig stabiel zijn. Dat is reden om dankbaar te zijn. De afgelopen week is er weer gestart met kuren. We leggen haar en haar man in Gods hand.

Huwelijk
Saramarie Snoeij en Jeroen Schmidt hopen a.s. vrijdag 28 juni in het huwelijk te treden. Hun trouwdienst is om 16.00 uur in de Oude Kerk. De dienst zal geleid worden door onze oud-predikant ds. E.K. Foppen uit Den Haag. Wat mooi wanneer je mag ervaren dat de Heere jullie als man en vrouw bij elkaar heeft gebracht. We wensen het aanstaande echtpaar een mooie en gezegende dag toe!

Beroep
Afgelopen vrijdag is de beroepsbrief vanuit onze wijk aan Ds. Lubbers uit Woudenberg overhandigd. Drie spannende weken van afweging en overweging zijn daarmee ingegaan. We bidden of de Heere op de GOEDE weg zal leiden.

Vakantie voorbij
U kunt ds Van der Plas weer benaderen voor crisispastoraat. Zijn vakantie zit er weer op. We hopen dat hij -en zijn vrouw natuurlijk ook- weer fris en uitgerust de taken kan oppakken onder Gods zegen.

Giften
Onze penningmeester heeft de volgende gift ontvangen: Marja Meerkerk € 20,00 voor de wijkkas. Hartelijk dank.

Confettibijeenkomst
Afgelopen donderdagavond werd er vanuit de confetticommissie weer een gezinssamenzijn georganiseerd. Er waren veel ouders en kinderen die aan de uitnodiging gehoor hadden gegeven. Na een hapje en een drankje werd een fotospeurtocht met allerlei opdrachten afgewerkt. Het weer zat goed mee. Enthousiast kwamen de kinderen terug in het Maranathacentrum. Daarna kon iedereen zich tegoed doen aan patatjes met snacks. Voor de volwassenen waren er heerlijke salades gemaakt. Er werd afgesloten met gebed en liedjes op de gitaar. Het was goed om elkaar te zien en te spreken. We werden naar huis gestuurd met een heerlijke belofte van de Here God. Je zult Mij zoeken en vinden, wanneer je naar Mij zult vragen met heel je hart. (Jer. 29 vers 13) We zijn benieuwd naar de volgende datum!

Namens de wijkkerkenraad Maranatha een hartelijke groet,
Bert Aandewiel

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter