Home / Contact
Agenda / Nieuws

7-13 juni '24 Publicatiedatum: 06 juni 2024

wijkbericht

Van zondag…
Afgelopen zondagochtend werden we in het Maranathacentrum genodigd aan de tafel des Heeren. Vooraf bediende ds. W. Westland het Woord uit Psalm 63 vers 6a: “Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden;
David is op de vlucht voor Absalom als hij in de woestijn van Juda komt. Een dorstig land. En daar verlangt zijn ziel naar God. Dat kun je vandaag ook nog ervaren. Dat het leeg is in je hart. En dat je je daarom vanmorgen afvraagt of je zo wel kunt aan de tafel kunt gaan.
De overvloed waar David het over heeft is de gemeenschap met God in de dienst in de tabernakel. Die overvloed deelt de Heere ook uit in Zijn huis. Dat is het lichaam en bloed van Christus waardoor verzoening is aangebracht. Christus zegt: “Met Mijn gekruisigd lichaam voed Ik uw hongerige en dorstige ziel tot het eeuwige leven.”
Als er leegheid is in je ziel moet je niet denken: laat maar. Nee, dan hoor je: sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Het is heel wonderlijk en heerlijk dat hier over vet wordt gesproken. Dat werd als het beste deel van het offer beschouwd en was daarom altijd voor de Heere Zelf bestemd. En nu schenkt Hij dat aan mij. Is dat niet te groot? Jezus zegt: Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood moet sterven. Hij geeft Zichzelf. Dan eindigt het met: “Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen”.

Tot zondag…
Komende zondagavond heeft onze wijk dienst in de Nieuwe Kerk. Prof. dr. G. van den Brink zal dan voor ons voor gaan. We wensen elkaar gezegende diensten.

Meeleven
Mevrouw Van Duijn-Van Rijn kreeg een moeilijk bericht. Ze is al een tijd ernstig ziek, en nu kreeg ze te horen dat de artsen niets meer voor haar kunnen doen. Wat een moeilijke weg is dat. Dan kan het lijken of alle grond onder je voeten wordt weggeslagen. Zalig is het als we dan mogen leren te staan op het vaste fundament, Jezus Christus. Dat wensen en bidden we mevrouw Van Duijn en de haren van harte toe.
Ook leven we mee met Margreet en Janoach van Egmond en hun gezin. We wensen en bidden dat de juiste behandeling en medicatie gevonden mag worden.
Ds. Geene wordt binnenkort geopereerd. We hopen en bidden dat de operatie en verdere behandeling mogen slagen.
De kleine Hanne de Jong is vorige week geopereerd en dat is goed gegaan. We zijn er de Heere dankbaar voor en bidden om Zijn voortdurende leiding over het leven van dit kleine meisje. In het laatste bericht dat de ouders stuurden sluiten ze af met: “Heel veel redenen tot dankbaarheid. God is getrouw”. En zo is het.

Alle andere, niet genoemde zieken en moeiten brengen we ook bij de Heere. Bij Hem is raad, ook als wij het niet meer weten. Vertrouw op Hem.
Dominee Heikoop neemt afscheid van Katwijk. Er zal deze dagen veel door hem heengaan en veel op hem afkomen en natuurlijk ook op zijn vrouw en gezin. We wensen hem alvast voor nu Gods zegen en leiding. Volgende week komen we er nog wat meer op terug.

Giften
Ds. Van der Plas ontving € 25,00 en € 20,00 voor de wijkkas. Hartelijk dank

Bezinningswandeling donderdagavond 30 mei
We kijken terug op een mooie bezinningswandeling samen met broeders en zusters uit de Rehobothwijk en andere belangstellenden. Om 19:00u gestart vanaf het Marananthacentrum zocht iedereen een wandelmaatje uit die je niet of nauwelijks kende. Even wennen…maar hoe gaaf om te zien hoe de gesprekken zich verdiepten. Wandelen is een aangename manier om echt even in gesprek te gaan. Het Onze Vader vormde de leidraad van de wandeling. Er werd zo’ n anderhalf uur door de duinen en over het strand gelopen. Wat een rijkdom om deze prachtige natuur in onze ‘achtertuin’ te hebben liggen. Na afloop stond er koffie/thee met wat lekkers klaar. Daar werd door iedereen dankbaar gebruik van gemaakt. We willen de organisatie bedanken voor de geslaagde avond!

Beroepingswerk
Op de achtergrond worden er stappen gezet om tot een beroep op een predikant voor onze (wijk)gemeente te komen. Omdat dat altijd op de achtergrond en in stilte gebeurt, lijkt het soms alsof er niets gebeurt, zeker als het wat langer duurt. Maar we hebben echt niet stilgezeten. En u ook niet hoop ik. Ik bedoel: u gedenkt het toch zeker voortdurend in uw gebeden?

Ten slotte
Deze keer een citaat van John Lennox, wiskundige en professor aan de universiteit van Oxford. Als christen ziet hij geen conflict tussen moderne wetenschap en de Bijbel. In een toespraak aan de universiteit van Harvard zei hij het volgende: “Het christendom concurreert met geen enkele andere religie.  En dat betekent dat, voor zover ik kan zien, Christus de enige persoon is Die mij hier en nu de kennis van vergeving aanbiedt.  Dus in mijn leven probeer ik voor Hem te leven, niet om Zijn acceptatie te krijgen, maar omdat ik die al heb.  Het is niet gebaseerd op mijn prestaties of mijn verdiensten. Het is gebaseerd op de verdienste van Jezus Christus, die voor mij stierf en opstond uit de dood.

Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad.
h.J.M. Perdok

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter