Home / Contact
Agenda / Nieuws

21-27 juni '24 Publicatiedatum: 21 juni 2024

wijkbericht

Van zondag tot zondag…
Afgelopen zondagochtend 16 juni (vaderdag) hadden we als Maranthawijk dienst in de Pniëlkerk. Ds. M.D.P. Barth liet uit het boek Handelingen hoofdstuk 12:1-19 lezen. Herodus laat Jacobus onthoofden, staat er boven het hoofdstuk. Even verderop staat er boven het volgende stukje tekst: Petrus gevangen en verlost... Wat een contrast. En dat in hetzelfde hoofdstuk. Hoe kan dit, vraag je jezelf dan af? Waarom wel een uitredding bij Petrus maar niet bij Jacobus? Dat zijn moeilijke vragen. Waarom geneest de een wel en de ander niet? Waarom overkomt het jou nu net wel maar niet iemand anders? Gods wegen zijn niet onze wegen en Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En het loopt Hem niet uit de hand. Ondanks alle vragen en zorgen. We vinden de gemeente voortdurend tot God biddend. Op de knieën in tijden van nood. Ze hadden dat waarschijnlijk ook voor Jacobus gedaan, terwijl die door Herodes werd vermoord… Toch blijven ze aanhouden in het gebed. Moeten wij ook niet blijven bidden ook al kregen we vorige keer niet wat we hadden verwacht of verlangd van de Heere? Verder treffen we Petrus slapend aan. Hoe is dat mogelijk? Het zou waarschijnlijk zijn laatste nacht op aarde zijn. En dan kunnen slapen? Ondanks alles weet Petrus dat God als een Vader voor hem zorgt. Ik lag en sliep gerust van ’s Heeren trouw bewust… De uitkomst is wonderlijk. God stuurt een engel. En bevrijdt Petrus uit de gevangenis. Ik heb wel eens iemand horen zeggen; een christen is onsterfelijk, totdat hij of zij zijn/haar taak heeft vervuld… Rhodé kan haar oren niet geloven, ze rent naar binnen om de rest te vertellen dat Petrus op vrije voeten is. De vrienden zijn op dat moment in gebed voor zijn bevrijding maar geloven het dienstmeisje niet... Is dit niet zo herkenbaar? Je bidt voor uitkomst, herstel, genezing of genade maar je gelooft het gewoon niet wanneer God je gebed verhoort. Zullen we nooit te klein en te afstandelijk van onze hemelse Vader denken? Het Schriftgedeelte is hier het bewijs van. De Heere is een Abba Die zorgt. En met zo’ n zorgzame God in je leven is het elke dag Vaderdag!

Tot zondag
Aankomende zondagavond 23 juni heeft onze wijk dienst in de Nieuwe kerk. Prof. Dr. Jan Hoek hoopt deze dienst voor te gaan. Laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Zieken
We denken aan dominee Geene. Hij mocht afgelopen zondag zijn verjaardag vieren. Tegelijkertijd is hij ziek. We bidden de dominee en zijn vrouw Gods liefde en nabijheid toe. Ook in deze moeilijke en spannende tijd.

Ook denken we aan Margreet van Egmond. Ze verblijft nu al een aantal weken in GGZ Leiden. We bidden de Heere om herstel en genezing. Ook denken we aan haar man Janoach en hun kinderen. Laten we blijvend biddend om dit gezin heen staan.

Dankbaar
We zijn blij en dankbaar dat de kleine Hanne de Jong, dochter van Buizerd en Janneke de Jong weer naar huis mocht gaan. Dit na een verblijf van een aantal spannende weken in het LUMC. We wensen haar verder voorspoedig herstel toe. Wat zal grote zus Roos blij zijn dat haar kleine zusje weer thuis is.

Examens
Ook in onze wijk wapperden de vlaggen met tas: geslaagd. Van harte gefeliciteerd. En wijsheid toe gebeden voor de vervolgstappen die nu komen. Maar er waren ongetwijfeld ook adressen waar de vlag (nog) niet uit kon wegens een ‘her’ of ‘nog erger’. Laat de moed dan niet zakken. Wees trouw in het verder studeren en vervolg biddend dan je hobbelig pad. Ook die kunnen je brengen bij grote verrassingen.

Giften
Onze penningmeester Wim Sip is weer terug van vakantie. Hij heeft de volgende giften ontvangen:
Marja Meerkerk € 10,00 en Gert Jan Zwanenburg € 50,00 beide voor de wijkkas. Hartelijk dank!

Confettibijeenkomst
Voor de snelle lezer: aankomende donderdagavond is er weer een gezinsavond georganiseerd vanuit de confetticommissie. De avond start om 17:00u in het Maranathacentrum. De activiteit zal zijn speuren met confetti en aansluitend een patatje, snacks en limonade. We hopen op een gezellig avondje met elkaar!

Jongerenevent 
Afgelopen vrijdag 14 juni was er weer een geweldig gaaf jongerenevent georganiseerd bij het Maranthacentrum en op het schoolplein van de Rehobothschool. Het thema dit keer was Highland games. Na een kort bezinningsmoment en een mooi persoonlijk getuigenis mochten de jongeren zelf de handen uit de mouwen steken. Verschillende activiteiten zoals boogschieten, touwtrekken, boomstam zagen en spijkerbroek hangen zorgden voor de nodige zweetdruppels en hilariteit. Daarna was er ruimschoots gelegenheid om een hapje en een drankje te doen en elkaar te ontmoeten. Het weer zat gelukkig goed mee en de sfeer zat er goed in. Kortom; een geslaagde avond! We kijken al weer uit naar een komend event. Organisatie bedankt!

Beroep
Vanuit onze wijk zal er een beroep worden uitgebracht op ds. H.J.T. Lubbers, hervormd predikant te Woudenberg. Het beroep gaat in op D.V. vrijdag 21 juni 2024. Dankbaar zijn we dat we als kerkenraad deze dominee mogen vragen om onze Herder en Leraar te worden. De beroepingscommissie zat zondagavond 9 juni in de Dorpskerk in Woudenberg onder zijn gehoor. Na een gezegende dienst en fijn en hartelijk gesprek aansluitend in de pastorie keerden de broeders huiswaarts. Voor ds. Lubbers, zijn vrouw en kinderen breekt nu een spannende tijd aan. We bidden om wijsheid en duidelijkheid voor de dominee. Dat hij Gods stem mag verstaan en mag weten wat Zijn wil is. Ik zal u leren en onderwijzen van de weg die u gaan zal. Bidt u en jij met ons mee?

Ds. Lubbers hoopt op D.V. 30 juni om 18:00 uur voor te gaan in de Oude Kerk in Katwijk.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente ‘Maranatha’ en dienen uiterlijk donderdag 20 juni 2024 schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend per adres van de scriba Harm de Jong.

Wanneer u of jij de dominee wilt contacten kan dit via deze weg:
Fam. H.J.T. Lubbers
Woudenberg
h.j.t.lubbers@hervormdwoudenberg.nl

Beroepingswerk
Tegelijkertijd denken we aan het beroepingswerk van de Immanuelwijk en de Rehobothwijk. Ook in deze vacante wijken wordt vergaderd en gebeden om Gods leiding en wijsheid in het vinden van een nieuwe predikant.

Namens de wijkkerkenraad Maranatha een hartelijke groet,
Bert Aandewiel
 

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter