Home / Contact
Agenda / Nieuws

17-30 mei '24 Publicatiedatum: 15 mei 2024

wijkbericht

Van zondag…
Zondagmorgen preekte ds. P. van Duijvenboden in de Pniëlkerk voor onze wijk vanuit Efeze 4:8-10. Thema: De Overwinnaar deelt uit. Paulus noemt de hemelvaart van Christus een overwinningstocht, daarbij refererend aan Psalm 68. De wolk, die Jezus opnam, was de heerlijkheid van God. De manifestatie van God. Wij begrijpen daar niks van, maar vanaf dat moment was Hij dus opgenomen in de heerlijkheid van Zijn Vader. Paulus zegt hier dat Hij toen als Overwinnaar naar de hemel voer. Hij nam de gevangenis gevangen. Welke gevangenis is dat dan? Dat is onze gevangenis. In onze tijd zijn we allemaal vrij. Niemand mag daar aan komen. Maar zijn we eigenlijk ooit wel vrij geweest? Hebben we die mogelijkheid wel? Is het u wel eens gelukt om een poosje niet te zondigen? De Heere een poosje op nummer 1 te zetten? We zijn gevangenen van de zonde. Soms moet je dingen doen waarvan je weet dat het niet goed is. Dat het zonde is. Dat is de macht van de zonde, de duivel, de dood.
Het grote wonder van het Evangelie is dat het het meest bevrijdende is wat er bestaat, terwijl veel mensen denken dat het Evangelie een soort gevangenis is. Is de zonde er dan niet meer? En de dood, en de duivel? Jazeker, maar ze zijn verslagen. En worden als buit meegenomen op de zegetocht van Koning Jezus. En Hij deelt gaven uit. Christus vaart op naar de hemel nadat Hij eerst uit de hemel is neergedaald. Dat leert ons dat Christus God Zelf is, die is neergedaald tot de laagste delen van de aarde. Dat ziet op Zijn menswording. Hoe laag was dat. Lager kon niet. Het mens-zijn wordt hier gekarakteriseerd als “laagste regionen”. Hij is, net als wij, de zonde gaan inademen. Hij was dat niet, Hij was geen zonde. Nee, Hij is tot zonde gemaakt. Onvoorstelbaar toch? De zonde is vernietigd doordat Christus Zichzelf helemaal gaf tot in de dood. En daardoor is Hij Overwinnaar. Vaak voelt het niet zo, maar als we in Christus zijn, staan we aan de kant van de Overwinnaar.
Jezus gaat de wereld weer een keer teruggeven aan Zijn Vader. Als alle kwaad en zonde en verdriet er niet meer zullen zijn en alles vol zal zijn van de Heerlijkheid des Heeren.

Tot zondag…
Komende zondag Eerste Pinksterdag 19 mei staat ds. W. Meijer uit Voorthuizen op het rooster voor de ochtenddienst in Maranatha. Geen onbekende in Katwijk. Hij was meester op de Prins Mauritsschool. Onder anderen mijn meester van de 3e klas. En later, samen met Arris de Jong, leider van jeugdvereniging Shalom. Op Tweede Pinksterdag zal kandidaat N. Dijkdrent voor gaan in Maranatha. En de week daarop, 26 mei, hoopt ds. C. Blenk voor ons voor te gaan in de avonddienst in het Maranathacentrum. Dit zal een dienst van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal zijn. We hopen op en bidden om gezegende diensten.

Meeleven
Op 25 mei is het echtpaar H. de Mol-van Beelen 50 jaar gehuwd. We feliciteren hen en allen die bij hen horen er van harte mee. 50 jaar samen is een zegen die niet ieder echtpaar is gegeven. Het is een zegen van Heere en we bidden hen toe dat ze dat ook zo mogen ervaren en met de dank in Hem mogen eindigen. Ook bidden we hen voor de toekomst de zegen van de Heere toe.
Op 29 april jl. is Mees Kuijt geboren. Hij is de zoon van Stefan en Samantha Kuijt, en het broertje van Sem en Luuk. We zijn met hen dankbaar dat de Heere nieuw leven gaf. We wensen ze van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun 3 gasten.
Naast vreugde en zegen zijn er ook zorgen. We noemen de kleine Hanna de Jong, waar er zorgen zijn om haar hart. We noemen Margreet van Egmond, die opgenomen is in GGZ. Ook de zorgen mogen we bij de Heere brengen. Onze eigen zorgen, maar ook die in en van de gemeente. Dat is ook gemeente zijn. Dat we in de voorbede, zowel openbaar, in de diensten, als persoonlijk, in de binnenkamer, elkaar brengen voor Gods troon. Daar kunnen we terecht. Met al onze zorgen (bekommernis zegt de oude Statenvertaling in 1 Petrus 5 vers 7). De HSV heeft: Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Bezinningswandeling
Veel kerkenwerk is inmiddels gestopt. De tijd van het winterwerk is weer voorbij. Maar gelukkig zijn er ook in de lente nog wijkactiviteiten te melden. Lees maar mee:
Op D.v. donderdag 30 mei willen de Rehoboth- en de Maranathawijk een strand- en duinwandeling gaan maken; voor mannen en vrouwen. Het doel is om verdieping en verbinding vanuit het Woord te zoeken. Tijdens de wandeling willen we nadenken over ‘Het Onze Vader’. De wandeling zal om 19.00 uur vanuit het Maranathacentrum gestart worden. Rond 20.30 uur hopen we weer terug te zijn. We willen afsluiten door met elkaar wat te drinken. We hopen dat u aansluit.

Bezinningsuur Heilig Avondmaal
Omdat deze kerkbode voor 2 weken is herinneren we u alvast aan het bezinningsuur voor de viering van het Heilig Avondmaal. Deze zal plaatsvinden op D.V. donderdag 30 mei. Nadere info volgt nog via de website en kanselafkondigingen.

Kerkhistorische lezing
Dinsdagavond 28 mei is er een kerkhistorische lezing om 20:00 uur in de Chr. Ger. Kerk.  Ds. A.S. Middelkoop hoopt te spreken over het onderwerp: Daniel Rowland – wellicht de invloedrijkste Christusprediker van Europa’. Mogelijke subtitel: ‘Geestelijke herleving toen en vandaag’. Hartelijk welkom en aanbevolen.

Gebedskring
De gebedskring voor de Rehobothwijk en Maranathawijk komt wekelijks samen op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 in de Rehobothschool.

Kerkenraad
We vragen uw voorbede voor het beroepingswerk, en voor de invulling van de vacature van Kees Heemskerk in de kerkenraad. En leden van de wijkgemeente herinneren we nog aan de oproep in de vorige kerkbode om namen in te dienen.

Ten slotte
Terwijl ik dit stukje voor de kerkbode schrijf, ligt de belijdenisdienst in de Nieuwe Kerk net achter ons. Veertien jonge mensen die hun geloof beleden, en zo toetraden tot de belijdende leden van onze gemeente. Zo zien we hoe de Heere nog altijd doorgaat met het bouwen van Zijn Kerk. We kunnen natuurlijk gaan zitten somberen, en ons er op blind staren dat deze aantallen vroeger minimaal per wijk waren. Dan is het glas half leeg. En natuurlijk is dat een teken dat de gemeente Gods en daarmee ook de invloed van Gods Woord en heilzame geboden in onze westerse samenleving aan betekenis inboeten. Er is meer sympathie voor de Palestijnen van Hamas, dan liefde tot het nageslacht van Abraham. En dat wordt dan vervolgens weer volledig overschaduwd door het “drama” van de diskwalificatie van de Nederlandse inzending op het Songfestival.
Maar de Heere werkt zo dat de Hervormde gemeente van Katwijk aan Zee werd uitgebreid met 14 belijdende leden. Geen voorpaginanieuws. Nee, inderdaad. Veel meer dan dat. De HEERE regeert. Dat kan iedereen lezen die via de N206 van Leiden naar Katwijk komt. Dat wappert hoog boven de geluidswal uit. En daar is geen speld tussen te krijgen. Goddank niet!

Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad. H.J.M. Perdok

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter