Home / Contact
Agenda / Nieuws

31 mei-6 juni'24 Publicatiedatum: 06 juni 2024

wijkbericht

Van zondag…
We zien terug op de diensten van afgelopen zondag en 1e en 2e Pinksterdag.
1e Pinksterdag preekte ds. W. Meijer in het Maranathacentrum voor onze wijk. De preek ging over Handelingen 2: 21: En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. De Geest wordt in de Bijbel ook wel vergeleken met de wind. Denkend aan de kracht van de wind memoreerde ds. Meijer hoe ooit, toen het gebouw nog niet helemaal klaar en in gebruik was, een deel van de dakbedekking door een storm was weg gewaaid. De wind, die je niet ziet, niet kan pakken, maar waar je de gevolgen wel van merkt. We leven in de laatste dagen, zo citeert Petrus de profeet Joël in zijn toespraak. Je zou het een tussentijd kunnen noemen. Het is een tijd waarin oordelen en rampen plaats vinden. Hoe moet je daarin staan en hoe ontvang je de zegeningen van God? En dan zegt Petrus wat we lezen in de tekst. We worden opgeroepen om de Naam van de Heere aan te roepen. En wie dat doet, zonder aanzien des persoons, zál zalig worden. De Heilige Geest gaat je leren dat je uit jezelf God niet aan roept en tegelijkertijd leert Hij je om het te doen.

2e Pinksterdag, ging proponent N. Dijkdrent voor ons voor in het Maranathacentrum. Het ging over ademruimte. Als de Heere Jezus aan de discipelen verschijnt blaast Hij op hen met de woorden: ontvang de Heilige Geest. Hij groet de discipelen met de woorden “Vrede zij u”. Dat is meer dan zomaar een groet. Jezus schenkt Zijn vrede. We mogen, als we Jezus dat horen zeggen en we ons eigen hart kennen, daarvan opademen.

Afgelopen zondag bediende ds. C. Blenk in de voorbereidingsdienst op de viering van het Heilig Avondmaal het Woord uit Handelingen 11 : 15. We geloven dat het Pinksterfeest, net als Kerst en Pasen een éénmalig gebeuren is. Toch lezen we in Handelingen 10 en ook in Handelingen 8, in Samaria,  van een uitstorting van de Heilige Geest. Ds. Blenk wees op de waterval van Schaffhausen, waar de rivier de Rijn omlaag stort in meerdere cataracten, waar de rivier niet bevaarbaar is, maar later rustig wordt, door meerdere landen stroomt en zegen brengt. Dat lijkt op het werk van de Geest. In het licht van de viering van het Heilig Avondmaal kan een mens zich afvragen of hij wel vergeving van zonden heeft ontvangen. Je kan daar soms best mee tobben. Maar, zo hield ds. Blenk de gemeente voor, een kind van God ontvangt niet altijd alles tegelijk, en kan zo ook later door de bediening van de Heilige Geest meer bevestigd worden. Dan leer je dat de Rechter ook de Redder is. Dat is de grond van de vergeving van zonden.

Tot zondag…
Komende zondag hopen we in de morgendienst in het Maranathacentrum bijeen te zijn in een dienst van Woord en sacrament als we het Heilig Avondmaal mogen houden. Ds. Westland hoopt voor ons voor te gaan. De Heere nodigt zondaren aan Zijn tafel. Zondaren. Het avondmaalsformulier zegt: wij komen niet tot dit Avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Zoekt u uw leven buiten uzelf in Jezus Christus? Dan bent u uitgenodigd.

Meeleven
We leven mee met het gezin van Margreet en Janoach van Egmond nu Margreet nog in GGZ Leiden is opgenomen. Ook denken we aan de kleine Hanne de Jong en haar ouders in verband met de zorgen om en de komende operatie aan haar hart. Ook denken we aan ds. Geene die te horen kreeg dat hij ziek is en behandeld moet worden. Gemeente, staan we biddend om onze broeders en zusters met zorgen heen? Psalm 68 zingt: “(...) bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.”
We danken ook met Huig en Agatha van de Plas en hun kinderen Hugo, Hidde en Kristie voor de geboorte van een dochter en zusje: Lena Abby. De kleine Lena is geboren op 18 mei.

Giften
Coby van der Meij ontving € 50,00 voor de wijkkas; Theresa van der Plas/Hanneke Schaap €  20,00 voor het verjaardagsfonds fonds; Marja Meerkerk ontving € 10,00 voor de wijkkas; Ds. Van der Plas ontving  € 10,- en € 20,- voor de wijkkas. Allen hartelijk dank

Bezinningswandeling
Voor de snelle lezer nog een herinnering: Op D.v. donderdag 30 mei willen de Rehoboth- en de Maranathawijk een strand- en duinwandeling gaan maken; voor mannen vrouwen. Het doel is om verdieping en verbinding vanuit het Woord te zoeken. Tijdens de wandeling willen we nadenken over ‘Het Onze Vader’. De wandeling zal om 19.00 uur vanuit het Maranathacentrum gestart worden. Rond 20.30 uur hopen we weer terug te zijn. We willen afsluiten door met elkaar wat te drinken. We hopen dat u aansluit. Zie ook het grijze kader elders.

Safe the date: 2e Confetti avond
Na het overheerlijke en gezellige pannenkoekenfeest, is het nu tijd voor de tweede activiteit van Confetti. Dus, jonge gezinnen opgelet, op 20 juni gaan we vanaf 17 u. ‘Speuren met Confetti’. Alle jonge gezinnen in de wijkgemeente Maranatha ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Zien we jullie dan?

Kerkenraad
We vragen uw voorbede voor het beroepingswerk en voor de invulling van de vacature in de kerkenraad.

Ten slotte
Ik kocht laatst bij de kringloopwinkel van de Brug het boek “De navolging van Christus” van Thomas á Kempis. Hierbij een paar citaten:

  • Zalig die weet wat het zegt Jezus te beminnen en zichzelf gering te achten om Jezus wil.
  • Wie ware en eeuwige glorie begeert, bekommert zich niet om de tijdelijke glorie.
  • Heb Hem lief en houd Hem tot vriend. Hem, die u niet verlaten zal, wanneer allen wijken en die niet dulden zal, dat gij aan het einde verloren gaat.
  • De mens beschouwt de daden, maar God weegt de bedoelingen.
  • Alles, wat schijnt te zijn tot vrede en tot het hebben van geluk, is niets, wanneer Gij afwezig zijt, en het brengt in waarheid generlei geluk aan. Derhalve, het einde van alle goed, het hoogtepunt des levens en de diepte der wijsheid zijt Gij en op U boven alles te hopen is de zeer sterke troost van uw knechten

Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad.
H.J.M. Perdok

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter