Home / Contact
Agenda / Nieuws

14-20 juni'24 Publicatiedatum: 10 juni 2024

wijkbericht

Gebed voor Israël.
Prof. G. vd Brink opende met ons Psalm 122. De psalm die allereerst en allermeest over Israël gaat. En over Jeruzalem, de stad van cultuur en recht, maar bovenal de stad van God, bij Wie je mag aankloppen om vergeving en verzoening om Christus’ wil. De dichter besefte hoe kwetsbaar dit alles is. Hoe door onze zonden het recht struikelt op de straat. Vandaar de dringende aansporing tot voorbede. Aan de hand van actuele, schrijnende voorbeelden schetste de dominee hoe het anti-semitisme weer oplaait en hoe uiterst ingewikkeld het is om in de huidige situatie tot vrede te komen. Je zou er cynisch van worden. Maar toch: het is nooit tevergeefs om uit de grond van je hart God te vragen in te grijpen. Hij Die Zijn Zoon uit een maagd deed geboren worden en Hem uit de dood opwekte zou Hij machteloos zijn? Nee. Hij kan vrede geven aan Israël en aan de volken rondom. Eenmaal zal dit gebed zeker verhoord worden. Dat tekent de trouw van God en Gods keus is onberouwelijk.

Tot zondag…
Komende zondagochtend heeft onze wijk dienst in de Pniëlkerk. Ds. M.P.D. Barth zal dan voor ons voor gaan. We wensen elkaar gezegende diensten.

Meeleven
Mevr. E. De Best- de Vos is afgelopen week wegens gezondheidsklachten opgenomen geweest in het ziekenhuis. Vrijdag mocht ze weer naar huis. Helaas is er nog geen duidelijke oorzaak gevonden wat het thuis zijn weer spannend maakt.
Ds. Geene kreeg een dag na de ingreep een bloeding waarvoor hij gelukkig met succes werd behandeld. Verder is er nog een heel traject te gaan, waarin we hem van harte Gods zegen toebidden.
Hanne de Jong ging van de IC naar een gewone verpleegafdeling. Dat betekent vooruitgang. Een dankzegging waard. Maar we blijven ook bidden of dit kleine meisje spoedig mag thuiskomen aan de Noordwijkerweg bij haar ouders Buis en Janneke de Jong en natuurlijk bij haar grote zus Roos.

Huwelijk.
Dat is lang geleden. Dat er onder verantwoordelijkheid van onze wijk een trouwdienst plaats vond. Maar dat gaat gelukkig veranderen. Vrijdag 28 juni hopen Jeroen Schmidt en Saramarie Snoeij elkaar het ja-woord te geven. En om 16.00 is er de trouwdienst in de Oude Kerk. Onze oud-predikant ds Foppen hoopt deze dienst te leiden. U bent er als gemeente natuurlijk ook hartelijk welkom. We feliciteren hen, hun ouders en familie met deze grote levensstap. ‘Ik zet mijn treden in Uw spoor’ zingt Psalm 17 vers 3. Dat mag ook in meervoud gebeuren. We bidden of de Heere hen levenslang zal leiden en vasthouden. We belijden ook Zijn leiding als mensen elkaar mogen vinden op de levensweg. Toekomstige woonplaats is Almkerk. Dat betekent ook dat er een eind gaat komen aan het correctiewerk van Saramarie voor de kerkbode. Jarenlang mocht ze op de achtergrond zo ook haar steentje bijdragen aan gemeenteopbouw. Op deze plek mogen we haar hiervoor hartelijk bedanken.

Vakantie ds Van der Plas
De maand juni is grotendeels de vakantiemaand voor ds Van der Plas en zijn vrouw. Dart gunnen we hen van harte. Als er crisispastoraat nodig is graag contact opnemen met onze scriba.

Gebedskring
D.V. 25 juni is er de laatste keer gebedskring vóór de zomerstop. Van 19.00 tot 20.00 in de Rehobothschool. Informatie over wanneer het volgende seizoen weer begint volgt te zijner tijd.

Beroepingswerk
Op de achtergrond worden er stappen gezet om tot een beroep op een predikant voor onze (wijk)gemeente te komen. Omdat dat altijd op de achtergrond en in stilte gebeurt, lijkt het soms alsof er niets gebeurt, zeker als het wat langer duurt. Maar we hebben echt niet stilgezeten. En u ook niet hoop ik. Ik bedoel: u gedenkt het toch zeker voortdurend in uw gebeden?

Afscheid
Ds. Heikoop nam in de dienst van afgelopen zondagmiddag afscheid van onze gemeente. Daarvoor was er al de gelegenheid voor de gemeente om de dominee en zijn vrouw persoonlijk vaarwel te zeggen. Nu is de tijd aangebroken van verhuizen, wennen, je weg weer vinden in een nieuwe omgeving, met andere mensen. En het vertrouwde wordt losgelaten. Dat zal best de nodige spanning geven. Gelukkig gaan ze niet in eigen kracht, en ook niet op eigen houtje. Als de Heere roept, trekt Hij ook mee. We bidden ze toe dat ze dat steeds weer mogen ervaren. En dat ze vervolgens in Urk tot rijke zegen mogen zijn.
Daarmee is de Rehobothwijk nu ook officieel vacant. In de vorige kerkbode hebt u al kunnen lezen dat ze al de nodige stappen hebben gezet. We wensen onze broeders wijsheid en licht van Boven toe in de zoektocht naar een nieuwe herder en leraar. Datzelfde wensen we ook de broeders van de Immanuëlwijk, en onszelf

Ten slotte
Er zijn Europese verkiezingen geweest. Er werden Israëlische gegijzelden bevrijd. De strijd in Gaza en Oekraïne gaat maar door. En ondertussen ook de verkondiging van het Evangelie. De Heere regeert.

Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad. H.J.M. Perdok

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter