Home / Contact
Agenda / Nieuws

5-18 juli '24 Publicatiedatum: 10 juli 2024

wijkbericht

Vakantietijd
Vanaf nu verschijnt de kerkbode weer in de vakantiemodus: één nummer per twee weken.
Allerlei adviezen kun je vinden op het internet om van werk- in vakantiemodus te komen. Dat houdt tegenwoordig heel wat meer in dan je bureaustoel verwisselen voor een strandstoel. Vakantie vieren is nog een hele kunst. Het is óók een gunst die voor velen (ook in uw omgeving misschien?) niet is weggelegd: zorgen, ziekte, ouderdom, armoede en wat niet al. Laat het lampje van naastenliefde en omzien naar elkaar ook in de vakantiemodus altijd blijven branden.

Kruispunt
Wie op vakantie gaat ‘neemt’ meestal menig kruispunt. Vroeger zat vaak naast de bestuurder de kaartlezer. Die zei: ga rechts of nee joh, gewoon rechtdoor. Ik zie het mijn schoonmoeder nog doen.
Dominee Lubbers staat óók op een kruispunt. Vier kanten trekken aan hem: Genemuiden, Lienden, Woudenberg en nu ook Katwijk. Laten we bidden: Heer’ wees Gij zijn Gids. Blijf dicht bij hem. Ga stap voor stap hem voor. En ’t mag ook in het meervoud want zo’n beroep raakt immers het hele gezin.
Hetzelfde wensen we ook ds Heutink toe, nu hij een beroep ontving van de hem zo bekende gemeente van Besoyen.

Preken op beroep
In de ‘beroepstijd’ komt de dominee ook een keer langs om te preken. Zondagavond was dominee Lubbers in ons midden. Fijn dat de kerk zo goed gevuld was. Dat tekent betrokkenheid en er werd intens geluisterd. In de Oude Kerk ging het Woord open bij 1 Kor. 15 en de preek werd een Paaspreek n.a.v. zondag 17 HC. Het thema was ‘Hij is de Heere van mijn leven’. En er waren drie punten (kapstokhaken): Pasen heeft alles te maken met mijn verleden (rechtvaardiging/vergeving), met mijn heden (heiliging/vernieuwing) en met mijn toekomst (heerlijkmaking/zaligheid). Heel wat (voor)beelden gebruikte de dominee in zijn preek. De slotzinnen waren een soort samenvatting: Is God dood? Bestaat God wel? O dat we morgen getuigen in echt geloof: Ja Hij leeft. Ik heb Hem ontmoet in Zijn huis. Hij weet raad met mijn schuldig verleden; Hij is mij nabij in mijn bestreden heden en Hij geeft mij zicht op een stralende toekomst. Maranatha. Amen. Het Maranathawoord ‘viel’; zou het Maranathawijk worden?

Contact
Wanneer u of jij de dominee wilt contacten kan dit via deze weg: Fam. H.J.T. Lubbers Jacobshoeve-erf 6, 3931 RZ Woudenberg h.j.t.lubbers@hervormdwoudenberg.nl Wie weet wat een hartelijke brief/kaart/email onder Gods zegen kan uitwerken?

Gastvoorgangers
De komende twee zondagen hopen ds J.T. de Koning en ds A. Baas voor onze wijk voor te gaan. Ze zijn geen onbekenden voor onze wijk. Voor u wel? Dan wordt het hoog tijd om eens kennis te komen maken.

Zieken
We noemen u nog eens de namen van hen die de laatste maanden hierin werden genoemd:
Mevr. E. de Best-de Vos, Coby van Duijn, Mevr. M. van Duijn-van Rijn, Margreet van Egmond, dominee Geene, Hanne de Jong, oud-koster Arie Messemaker. En de kring is nog breder. Er zijn ook ongenoemden. En er is nog zoveel meer dan zorg, ziekte en zwakte. “Bewaar hen o God en geef dat zij en wij tot U de toevlucht nemen”. (naar Psalm 16).

Droefheid
Wie in de Oude Kerk was, hoorde het al. Dat er voorbede voor het gezin en de familie van onze ambtsbroeder ouderling Bert Aandewiel werd gedaan. Zaterdagochtend 29 juni overleed zijn schoonvader Arie van Zijtveld, de vader van Annabeth, aan de gevolgen van longontsteking. Hij is 68 jaar geworden. Vrijdag 5 juli zal de begrafenis plaatsvinden. Wat een schok; wat een schrik. Heer’ houd Gij hen vast….! Dan is er troost.

Jubileum
Vrijdag 5 juli is een belangrijke dag voor Leen en Alie Guijt en hun hele familie. Dan passeert hun huwelijksbootje namelijk een belangrijke mijlpaal: 50 jaar getrouwd. Wel en wee in gezin, familie en vriendenkring bleef hen niet onbekend. Maar nu blijft toch over: ‘k Wil U o God mijn dank betalen U prijzen in mijn levenslied. Uw trouwe zorg wou mij bewaren, Uw hand heeft mij gevoed, geleid. Gij waart nabij in mijn bezwaren, nabij in elke moeilijkheid. En dat voor hen overblijft waar dat lied ook van zingt: Ik weet aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht; ik ken de Rots waarop ik bouwe. We hopen dat Leen en Alie ook hun gewaardeerde werk in kerkenraad en vrouwencontact nog een poosje met vreugde mogen voortzetten.

Actiedag.
Na de vorige, kleurige kerkbode zal het nog wel op uw netvlies staan: zaterdag 6 juli. Temidden van de vele hulpverleningsacties van de Reddingsdag is er ook genoeg te doen rondom de Oude Kerk. Immers het is ook actie- en gemeentedag van onze hervormde gemeente. Welkom.

Giften
Onze penningmeester meldde de volgende gift:
Coby van der Meij ontving € 20,- voor de wijkkas.
Hartelijk dank.

Godt voet alle creaturen
Ja dat staat op de bovenrand van de oude bijenkast die je in een hoekje van de botanische tuin van Leiden kunt zien. Ik stond daar pas vlakbij en moest daarover nadenken. Op internet zag ik dat ik niet de eerste was. Tegenwoordig zijn er onder de imkers ook grappenmakers. Eén zo’n bijenhouder schreef nadat hij dit gelezen had: Kennelijk heeft God het soms erg druk en moeten de goedwillende imkers op aarde bij-stand (zie je de woordspeling?) verlenen in drachtloze perioden. En hij vroeg zich af of er in het paradijs ook bijen zullen zijn.
Die in hout uitgebeitelde woorden deden mij echter aan vroeger denken toen het besef nog heel algemeen was van wat Psalm 145 bezingt: ’t Ziet al op U ’t blijft alles op U wachten Gij sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten G’ ontsluit Uw hand ontfermend en weldadig, opdat Uw gunst al wat er leeft verzadig’. Zullen we eens met dat versje deze vakantietijd ingaan?

Namens de wijkkerkenraad Maranatha een hartelijke groet,
Gert-Jan Meerkerk

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter