Home / Contact
Agenda / Nieuws

Huidige Predikanten

 

De hieronder genoemde predikanten zijn de predikanten die de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee momenteel dienen.

Jan Geene
1995 — heden

Gekomen van Zetten-Andelst. Intrede op 09-09-1995 met Hand. 4:12. Eerder die dag bevestigd door ds. A. Beens van Urk met 2 Petrus 1:16. Predikant wijkgemeente ‘Pniël’.

Johannes Bartholomeus Alblas
2000 — heden

Gekomen van Ijmuiden. Intrede op zondag 2 1-05-2000 met thema “Een is alles” (schriftlezingen: Lucas 15 vs 1-10, 2 Korinthe 5 vs 1 la, vs 14-21) en eerder die dag bevestigd door zijn vader ds. P.Alblas te Barneveld met Lucas 11 vs 2. Predikant wijkgemeente ‘Ichthus’.

Afbeeldingsresultaat voor F van den bosch Katwijk"

F. van den Bosch

2008 — heden

Op 27 april 2008 bevestigd door W. Dekker uit Oosterwolde. De kerntekst voor de prediking was Psalm 47:6. In de intrededienst preekte dominee van den Bosch, die daarvoor 10 jaar werkzaamwas als zendingspredikant in Guatemala en Costa Rica, over Psalm 48 en Efeze 3. Het thema van de dienst was „Laven, Loven, Leven”.

Afbeeldingsresultaat voor F Wijnhorst katwijk"

D. Jongeneel

2014 — heden

Gekomen van Arnemuiden. Intrede op 10 september 2014 uit 2 Korinthe 5 vers 14. Eerder die dag bevestigd door Ds. J. B. ten Hove met de woorden uit Openbaring 21 vers 5: „En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”

G. Lugthart

2016 — heden

Gekomen uit Gouderak. De bevestigingsdienst in de Oude Kerk werd geleid door Ds. D. Jongeneel. De tekst voor de prediking was 2 Korinthe 10:5. In de intrededienst preekte Ds. Lugthart over Handelingen 8:26-40, met als tekst vers 35

 

Afbeeldingsresultaat voor P Veerman Katwijk"

P. Veerman

2017 — heden

Gekomen uit Wilnis. Bevestigd door ds. P. Molenaar met de tekst van Mattheüs 14:22-33 (”Jezus wandelt op de zee”), met kerntekst vers 29a: „Hij zei: kom.” Thema van de preek was: ”Een goddelijk bevel”. Ds. Veerman deed ’s middags intrede met als kerntekst Spreuken 19:21: „In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de Heere, die houdt stand.

D.M. Heikoop

2017 — heden

Gekomen uit Rijswijk (Noord Brabant). De bevestigingsdienst werd geleid door ds. A. J. Zoutendijk en door ds. D. Heikoop. De tekst voor de prediking was Romeinen 10:15b In de intrededienst ’s middags preekte ds. Heikoop over Markus 7:34.

J. Heutink

2017 — heden

Gekomen uit Ede. In de bevestigingsdienst preekte ds. C. Blenk over Jesaja 30:20-21. In de intrededienst, ’s middags, werd eerst gekeken naar een opgenomen toespraak van burgemeester C. L. Visser (Katwijk) en ouderling J. van der Plas, voorzitter van de algemene kerkenraad. Ds. Heutink preekte over 2 Kronieken 20:12b. 

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter