Home / Contact
Agenda / Nieuws

Huidige Predikanten

 

De hieronder genoemde predikanten zijn de predikanten die de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee momenteel dienen.

J. Geene
1995 — heden

Gekomen van Zetten-Andelst. Intrede op 09-09-1995 met Hand. 4:12. Eerder die dag bevestigd door ds. A. Beens van Urk met 2 Petrus 1:16. Predikant wijkgemeente ‘Pniël’.

J.B. Alblas
2000 — heden

Gekomen van Ijmuiden. Intrede op zondag 2 1-05-2000 met thema “Een is alles” (schriftlezingen: Lucas 15 vs 1-10, 2 Korinthe 5 vs 1 la, vs 14-21) en eerder die dag bevestigd door zijn vader ds. P.Alblas te Barneveld met Lucas 11 vs 2. Predikant wijkgemeente ‘Ichthus’.

Afbeeldingsresultaat voor F Wijnhorst katwijk"

D. Jongeneel

2014 — heden

Gekomen van Arnemuiden. Intrede op 10 september 2014 uit 2 Korinthe 5 vers 14. Eerder die dag bevestigd door Ds. J. B. ten Hove met de woorden uit Openbaring 21 vers 5: „En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”

Afbeeldingsresultaat voor P Veerman Katwijk"

P. Veerman

2017 — heden

Gekomen uit Wilnis. Bevestigd door ds. P. Molenaar met de tekst van Mattheüs 14:22-33 (”Jezus wandelt op de zee”), met kerntekst vers 29a: „Hij zei: kom.” Thema van de preek was: ”Een goddelijk bevel”. Ds. Veerman deed ’s middags intrede met als kerntekst Spreuken 19:21: „In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de Heere, die houdt stand.

D.M. Heikoop

2017 — heden

Gekomen uit Rijswijk (Noord Brabant). De bevestigingsdienst werd geleid door ds. A. J. Zoutendijk en door ds. D. Heikoop. De tekst voor de prediking was Romeinen 10:15b In de intrededienst ’s middags preekte ds. Heikoop over Markus 7:34.

J.S. Heutink

2017 — heden

Gekomen uit Ede. In de bevestigingsdienst preekte ds. C. Blenk over Jesaja 30:20-21. In de intrededienst, ’s middags, werd eerst gekeken naar een opgenomen toespraak van burgemeester C. L. Visser (Katwijk) en ouderling J. van der Plas, voorzitter van de algemene kerkenraad. Ds. Heutink preekte over 2 Kronieken 20:12b. 

G. van Zanden

2022— heden

Gekomen van Urk. De bevestigingsdienst op zondag 23 januari 2022, werd geleid door ds. J. Tadema die preekte vanuit 1 Korinthe 9 vers 16 : 23 met als kerntekst vers 16, "Als ik het Evangelie verkondig, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. En wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig!."
Ds. van Zanden deed ’s middags intrede met als kerntekst, 1 Korinthe 4 : 21, "Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toekomen, of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid? 

 

©2023 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter