Home / Contact
Agenda / Nieuws

Huidige Predikanten

 

De hieronder genoemde predikanten zijn de predikanten die de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee momenteel dienen.

Jan Geene
1995 — heden

Gekomen van Zetten-Andelst. Intrede op 09-09-1995 met Hand. 4:12. Eerder die dag bevestigd door ds. A. Beens van Urk met 2 Petrus 1:16. Predikant wijkgemeente ‘Pniël’.

Johannes Bartholomeus Alblas
2000 — heden

Gekomen van Ijmuiden. Intrede op zondag 2 1-05-2000 met thema “Een is alles” (schriftlezingen: Lucas 15 vs 1-10, 2 Korinthe 5 vs 1 la, vs 14-21) en eerder die dag bevestigd door zijn vader ds. P.Alblas te Barneveld met Lucas 11 vs 2. Predikant wijkgemeente ‘Ichthus’.

Afbeeldingsresultaat voor F van den bosch Katwijk"

F. van den Bosch

2008 — heden

Op 27 april 2008 bevestigd door W. Dekker uit Oosterwolde. De kerntekst voor de prediking was Psalm 47:6. In de intrededienst preekte dominee van den Bosch, die daarvoor 10 jaar werkzaamwas als zendingspredikant in Guatemala en Costa Rica, over Psalm 48 en Efeze 3. Het thema van de dienst was „Laven, Loven, Leven”.

Afbeeldingsresultaat voor F Wijnhorst katwijk"

F. Wijnhorst

2013 — heden

Gekomen ut Veenendaal. Ds. P. Vermaat uit Veenendaal leidde in de Oude Kerk te Katwijk de bevestigingsdienst. De tekst voor zijn preek was Markus 4:26-29, met als thema: ‘Zaaien aan Zee, met uiteindelijk het zicht op de Glazen Zee.’ In de intrededienst preekte ds. Wijnhorst over Lukas 14: 17b: ‘Kom, want alle dingen zijn nu gereed!’ Het thema was: ‘Hoort, Jezus roept u: kom tot het feest.’ Een uitnodiging tot het bruiloftsmaal, die rijkelijk uitgaat aan een ieder, maar die ook niet vrijblijvend is.

Afbeeldingsresultaat voor F Wijnhorst katwijk"

D. Jongeneel

2014 — heden

Gekomen van Arnemuiden. Intrede op 10 september 2014 uit 2 Korinthe 5 vers 14. Eerder die dag bevestigd door Ds. J. B. ten Hove met de woorden uit Openbaring 21 vers 5: „En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”

 

 

Afbeeldingsresultaat voor G lUgthart"

G. Lugthart

2016 — heden

Gekomen uit Gouderak. De bevestigingsdienst in de Oude Kerk werd geleid door Ds. D. Jongeneel. De tekst voor de prediking was 2 Korinthe 10:5. In de intrededienst preekte Ds. Lugthart over Handelingen 8:26-40, met als tekst vers 35

 

Afbeeldingsresultaat voor P Veerman Katwijk"

P. Veerman

2017 — heden

Gekomen uit Wilnis. Bevestigd door ds. P. Molenaar met de tekst van Mattheüs 14:22-33 (”Jezus wandelt op de zee”), met kerntekst vers 29a: „Hij zei: kom.” Thema van de preek was: ”Een goddelijk bevel”. Ds. Veerman deed ’s middags intrede met als kerntekst Spreuken 19:21: „In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de Heere, die houdt stand.

Afbeeldingsresultaat voor heijkoop katwijk"

D.M. Heikoop

2017 — heden

Gekomen uit Rijswijk (Noord Brabant). De bevestigingsdienst werd geleid door ds. A. J. Zoutendijk en door ds. D. Heikoop. De tekst voor de prediking was Romeinen 10:15b In de intrededienst ’s middags preekte ds. Heikoop over Markus 7:34.

 

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter