Home / Contact
Agenda / Nieuws

De Heere Jezus gaf ons de opdracht om uit te gaan in de gehele wereld en alle volken te onderwijzen en hen te dopen in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest (inclusief de kinderen, aan wie ook de belofte van het evangelie toekomt).

Om die reden dopen we de kinderen van de gemeente. Beide ouders verwachten we op het dooponderricht van de kerkenraad in de wijk waarin ze wonen. Aanmelding voor de doop, uitleg van de betekenis van het sacrament, gesprek en gebed vinden daar plaats.Mocht u deze voorbereiding vergeten zijn, wacht dan tot de volgende maand. Op het invulbriefje wat u tijdens de inschrijving ontvangt kunt u daar aangeven in welke kerk en bij welke predikant u de bediening wenst. 

Om deel te nemen aan het dooponderricht dient u zich vooraf, tot uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de doopzitting, aan te melden via het volgende formulier:
Klik hier om het formulier te openen

Indien er geen aanmeldingen voor een wijk zijn binnengekomen, dan zal deze wijk ook geen dooponderricht houden.
Op welke datum er gedoopt wordt staat hieronder aangegeven. Welke predikant er dan zal voorgaan, dat kunt u lezen in de kerkbode of op de website.
Indien er aanmeldingen zijn, dan wordt het dooponderricht om 19.00 uur op de genoemde datum gehouden op volgende locaties:
Wijkgemeente ’Andreas’, in het Kerkhaventje.
Wijkgemeenten ’Sion’, ’De Noord’, ’Morgenster’ en ’Immanuël’ in Het Anker.
Wijkgemeente ’Ichthus’, in de consistorie van de Ichthuskerk.
Wijkgemeenten ’Maranatha’ en ’Rehoboth’ in één van de zalen van het Maranathacentrum.
Met het oog op de juiste inschrijving verzoeken wij u het trouwboekje mee te brengen. Na de bediening van de doop ontvangt u dit terug. Te zijner tijd ontvangt u ook de doopkaart.

In onderstaand overzicht staat vermeld tot welke datum u zichzelf kunt opgeven:

Doopdienst op: Dooponderricht op: Opgeven tot: Dienstdoende wijken
26 mei 2024 13 mei 2024 9 mei 2024 Sion, Morgenster, de Noord, Rehoboth
30 juni 2024 17 juni 2024 13 juni 2024 Maranatha, Andreas, Ichthus, Immanuël
1 september 2024 19 augustus 2024 15 augustus 2024 Andreas, de Noord, Maranatha, Rehoboth

 

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter