Home / Contact
Agenda / Nieuws

De Heere Jezus gaf ons de opdracht om uit te gaan in de gehele wereld en alle volken te onderwijzen en hen te dopen in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest (inclusief de kinderen, aan wie ook de belofte van het evangelie toekomt).

Om die reden dopen we de kinderen van de gemeente. Beide ouders verwachten we op het dooponderricht van de kerkenraad in de wijk waarin ze wonen. Aanmelding voor de doop, uitleg van de betekenis van het sacrament, gesprek en gebed vinden daar plaats.Mocht u deze voorbereiding vergeten zijn, wacht dan tot de volgende maand. Op het invulbriefje wat u tijdens de inschrijving ontvangt kunt u daar aangeven in welke kerk en bij welke predikant u de bediening wenst. 

Om deel te nemen aan het dooponderricht dient u zich vooraf, tot uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de doopzitting, aan te melden bij het kerkelijk bureau (Voorstraat 74). Bij voorkeur per e-mail via: nelbrussee@hervormdegemeentekatwijk.nl. Vermeld in de mail a.u.b. uw naam, adres en uw telefoonnummer. U kunt zich tijdens openingstijden ook persoonlijk of telefonisch aanmelden 071-401 23 80. De openingstijden van het Kerkelijk Bureau kunt u hier vinden.
Indien er geen aanmeldingen voor een wijk zijn binnengekomen, dan zal deze wijk ook geen dooponderricht houden.
Op welke datum er gedoopt wordt staat hieronder aangegeven. Welke predikant er dan zal voorgaan, dat kunt u lezen in de kerkbode of op de website.
Indien er aanmeldingen zijn, dan wordt het dooponderricht om 19.00 uur op de genoemde datum gehouden op volgende locaties:
Wijkgemeente ’Andreas’, in het Kerkhaventje.
Wijkgemeenten ’Sion’, ’De Noord’, ’Morgenster’ en ’Immanuël’ in Het Anker.
Wijkgemeente ’Ichthus’, in de consistorie van de Ichthuskerk.
Wijkgemeenten ’Pniël’ en ’Bethel’ in één van de zalen van de Pniëlkerk.
Wijkgemeenten ’Maranatha’ en ’Rehoboth’ in één van de zalen van het Maranathacentrum.
Met het oog op de juiste inschrijving verzoeken wij u het trouwboekje mee te brengen. Na de bediening van de doop ontvangt u dit terug. Te zijner tijd ontvangt u ook de doopkaart.

In onderstaand overzicht staat vermeld tot welke datum u zichzelf kunt opgeven:

 

Doopdienst op: Dooponderricht op: Opgeven tot:
 Zondag 12 januari 2020  Maandag 30 december 2019  Dinsdag 24 december 2019
 Zondag 16 februari 2020  Maandag 3 februari 2020  Donderdag 30 januari 2020
 Zondag 22 maart 2020  Vervallen ivm corona  
 Zondag 26 april 2020  Vervallen ivm corona  
 Zondag 31 mei 2020  Vervallen ivm corona  
 Zondag 12 juli 2020  Vervallen ivm corona  
 Zondag 30 augustus 2020  Vervallen ivm corona  
 Zondag 20 september 2020  Afspraak via eigen wijk  
 Zondag 1 november 2020  Afspraak via eigen wijk  
 Zondag 29 november 2020  Maandag 16 november 2020  Donderdag 12 november 2020

©2020 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter