Home / Contact
Agenda / Nieuws

8-14 okt '21 05 oktober 2021

wijkbericht

Van zondag…

Afgelopen zondag mocht het Woord verkondigd worden door onze consulent ds. Jongeneel. Thema was nieuw!! Vanuit de Galaten brief mocht hij ons laten zien dat God alle dingen nieuw zal maken. Ook ons wil hij vernieuwen. Niks “oude normaal “maar een vernieuwd hart. Laten wij ons door Hem laten geleiden.

Tot zondag… 
Aanstaande zondag hoopt ds. Kunz voor onze wijk voor te gaan in de Ichtuskerk. Dat zal om 18.00 uur zijn. Alvast goede diensten toegewenst.

Giften..
Theresa van der Plas/Hanneke Schaap € 10,00; Gertjan en Marja Meerkerk € 20,00; Hans van der Meij/Joël Haasnoot € 20,00 wijkkas, ds. Van der Plas € 50,00 voor de kerk. Geefsters en/of gevers hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Vanuit de kerkenraad. 
Naar de orde van de kerk en volgens het rooster van de kerkenraad zijn dit jaar de volgende broeders verkiesbaar voor een nieuwe ambtstermijn: ouderling Anne Willem van Duijn, diaken Willem van Duijn, diaken Leendert Dirk Guijt, ouderling-kerkrentmeester Harmen Willem de Jong, ouderling Jan Knetsch, ouderling Gerrit-Jan Meerkerk, ouderling Floris Cornelis van der Plas,  ouderling-kerkrentmeester Willem Sip, De broeders Anne Willem van Duijn, Jan Knetsch en Willem Sip stellen zich niet herkiesbaar. De overige broeders stellen zich wel herkiesbaar. Met het oog op de verkiezing van nieuwe ambtsdragers worden leden van wijkgemeente ‘Maranatha’ uitgenodigd per vacature aanbevelingen te doen. Namen van mannen die naar uw mening in aanmerking komen om als ambtsdrager de wijkgemeente te dienen kunt u schriftelijk en ondertekend of per e-mail tot uiterlijk dinsdag 12 oktober indienen bij de scriba, ouderling M.L. van der Plas, Princestraat 4. Volgens de orde van de kerk is het ook mogelijk bezwaren in te dienen tegen de herverkiezing van de broeders die zich herkiesbaar stellen. Als van die mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt, worden zij herkozen verklaard.

Meeleven.
We kregen een bericht van geboorte op vrijdag 1 oktober van Thijmen Martin Buizerd Haasnoot. Zoon van Madelijne en Joel en broertje van Leonore. Met blijdschap uit Gods Hand ontvangen staat er boven de kaart. U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent God. Dat is al een belijdenis op zich. Mag de kleine Thijmen maar groot worden met deze woorden en een parel in Gods Hand zijn.  Dit laatste wensen wij ook onze broederouderling David Stelma en zijn vrouw Sandra toe bij de geboorte van Lieke Suzanne. Zij mochten op 30 september na Anna en Marien een derde kindje uit Gods hand ontvangen. Wij wensen beide echtparen Kracht en Sterkte toe in de opvoeding. We leven ook mee met de familie van broeder Guijt die zaterdag 2 oktober door een noodlottig ongeval om het leven kwam. We denken ook aan Erica Verdoes en vele anderen in de gemeente die ziek zijn. Moge de Heere u allen ondersteunen en sterken in de weg die gegaan moet worden.

Catechisaties Wijziging tijden catechisatie Maranathawijk
De tijden van de catechisatie van de Maranthawijk zijn aangepast. De tijden zijn nu:
- t/m 15 jaar van 19.00 tot 19.45 uur
- vanaf 16 jaar van 20.00 tot 21.00 uur
- nog steeds op dinsdagavond
Jammer dat we de eerste keer nog een aantal jongeren misten. Je bent altijd welkom.

Belijdeniscatechisatie.
Denk je erover om belijdenis van het geloof te doen of wil je meer in gesprek zijn over de kernpunten van het geloof? Dank ben je van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. Deelnemen aan deze groep verplicht je niet om aan het einde van het seizoen belijdenis af te leggen. Het kan ook voor jezelf verdieping van je geloof brengen. Door samen bezig te zijn met Gods Woord merk je hoe nieuwe dingen je hart kunnen raken.  Je kunt ook van elkaar leren, want juist in onze gesprekken komen dingen aan de orde die je ook bij jezelf kunt herkennen. Twijfel je nog? Geef je dan toch op, want we willen jou er graag bij hebben. Tijd en plaats regelen we in onderling overleg.  Dat kan misschien juist bij jou een drempeltje weg nemen. Geef je op bij de scriba Martien van der Plas of stuur mij een mailtje: aw.vanderplas@hetnet.nl . Graag tot ziens!

Seniorenkring
Dinsdag 12 oktober komen we weer bijeen met de Seniorenkring. Op de eerste kringmorgen was de opkomst verrassend goed. We hopen allen die er toen waren ook nu weer te ontmoeten. Maar er is nog volop plaats wanneer u ook wilt komen. Het zou fijn zijn om ook u in de kring te begroeten. We behandelen dit seizoen het leven van Samuel en gebruiken daarbij het boekje van Ds. W.J. Westland “Uw dienaar luistert”. Dit keer is 1 Samuel 2: 11-26 aan de orde “Opgroeien in Silo”. We komen bijeen van 10.00 tot 11.30 uur in het Maranathacentrum.

Tot slot.
We leven in een verwarde wereld. Om ons heen gebeurt van alles en nog wat waar wij door geraakt worden. Veelal negatieve dingen die ons onzeker kunnen maken. Maar laten wij toch opzien naar omhoog. Afgelopen zondag konden wij weer zonder allerlei beperkende maatregelen naar Gods Huis. De lofzang uit psalm 68 vers 10 mocht klinken en de klokken mochten hun geluid door het hele dorp laten horen. Laten wij toch zo mogen leven met het blij vooruitzicht om bij Hem te mogen wonen.

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.

Johan Berkheij

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter