Home / Contact
Agenda / Nieuws

22-28 maart '24 Publicatiedatum: 25 maart 2024

wijkbericht

Van zondag tot zondag…
Zondag 17 maart
Afgelopen zondag ging ds. Barth ons voor in het Maranathacentrum. De Schriftlezing was uit Lukas 22:54-62 met als kerntekst voor de verkondiging Lukas 22 vers 61a. En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. Het is gemakkelijk om achteraf te oordelen. Ook over Petrus. Wanneer je denkt dat wij meer dan Petrus zijn hebben we het mis. Hij was namelijk wel de enige discipel die Jezus op een afstand bleef volgen bij de gevangenneming van onze Heiland in Gethsémané. De rest vluchtte bij Hem vandaan. Maar Petrus durfde echter niet te dichtbij te komen. Is dat herkenbaar? Wel in de buurt van Jezus willen blijven maar graag op een veilige afstand. We geven om Jezus, maar het mag ons niet alles kosten… En dan het verraad. Wie had dat gedacht? Petrus zelf in ieder geval niet. Maar Jezus wel. Hij weet wat van Zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak wij zijn, hoe klein wij zijn van krachten… Hij had het al voorzegd. Voordat de haan zal kraaien, Petrus, zul je Mij driemaal verloochend hebben. En dan de climax; het omdraaien van Jezus richting Zijn vriend. Hoe indrukwekkend moet die blik van verstandhouding zijn geweest… Jezus dacht op dat moment aan Petrus. Terwijl Hij voor een woedend Sanhedrin stond, dacht Hij toch aan Zijn trouweloze discipel. Petrus ging door de grond bij het kijken in de ogen van Zijn Zaligmaker, dat kan niet anders. Wat moet hij gezien hebben? Pure genade en grenzeloze liefde, denk ik. Milde handen, vriend’ lijk ogen, zijn bij U van eeuwigheid. Voor Petrus, maar o heerlijk Evangelie, ook voor ons!

Zondag 24 maart
Komende zondagmorgen staat het MC andermaal op het rooster. Onze dorpsgenoot kandidaat Nico Dijkdrent hoopt deze dienst te leiden. Gezegende dienst alvast.

Giften
Ds. A.W. van der Plas ontving  10 euro voor de wijkkas
De collecte van de senioren Bijbelkring bracht 164,80 euro op.
Hartelijk dank voor de ontvangen gelden!

Verhuizing
We verwelkomen Mevr. T. van Dijk-van Duijvenbode die deze week verhuisde.. De 93-jarige mevrouw van Dijk heeft lang uitgezien naar woonruimte in één van de DSV-tehuizen. Dus heel fijn dat ze daar nu woont. Een verhoord gebed.
We hoorden ook van de verhuizing van oud-ouderling Bas van der Plas van De Driehoek naar Overduin. Daar gaat hij nu definitief wonen. De zorgtaak werd thuis te zwaar. Al met al toch ingrijpend. We wensen Bas en Aagje Gods onmisbare zegen ook op dit stukje levensweg.

Jubileum
Echtpaar B. M. Hoogendoorn-Vooijs uit Rijnsburg hoopt op zondag 24 maart 25 jaar getrouwd te zijn. Bijzonder wanneer je als man en vrouw al zo lang in de band van het huwelijk bent bevestigd. We wensen jullie, en degenen die jullie dierbaar zijn, Gods zegen en nabijheid toe op deze heugelijke dag.

Bijbelkring
Dinsdag 12 maart was alweer de laatste keer dit seizoen dat de Bijbelkring bijeen kwam in het Maranathacentrum. Dominee Van der Plas behandelde de gelijkenis van de ponden uit Lukas 19 en had ook vragen bij dit Bijbelgedeelte gemaakt die genoeg gedachten en meningen losmaakten. Leerzaam. Fijn dat de dominee (en meestal kwam zijn vrouw ook mee) dit seizoen weer mocht ‘vullen’. We zien uit naar Gods zegen over dit stukje waardevol wijkwerk.

Tot slot
Gelezen bij Matthew Henry; “Het is niet genoeg dat wij de waarheid kennen en te zeggen dat we haar geloven. Wij moeten daar ook aan gehoorzamen.”

Namens de wijkkerkenraad Maranatha een vriendelijke groet,
Bert Aandewiel

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter