Home / Contact
Agenda / Nieuws

29 mrt-11 april '24 Publicatiedatum: 25 maart 2024

Afgelopen en komende diensten

Zondagochtend 24 maart
Op palmzondag ging kandidaat Nico Dijkdrent ons voor vanuit Lucas 19:28-44. Boven de prediking stond: ‘De ezel en de steen’. Profetie, extase en symboliek kwamen samen in Jeruzalem bij de intocht van Jezus. Een climax. Een wonderlijk gebeuren. Het leek wel op een sprookje maar dat was het zeker niet. Het was werkelijkheid, de lijdensweg van Jezus was begonnen. Het lijkt mooi te starten, maar de tranen van Jezus wijzen op het tegendeel. Jeruzalem wilde niet. Het oordeel is haar verwoesting. Maar tegelijk, door hun val is de vrede tot de heidenen (lees: ons) gekomen, zegt Paulus. De Steen des aanstoots is Jezus Zelf, zittend op een ezel, zoals voorzegt. Maar de steen die door de tempelbouwers verachtelijk is een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers, van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het kruis van Jezus als middelpunt van ons geloof. Al het onze valt weg onder dat kruis. Alleen Jezus blijft over. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven.

Vrijdagavond 29 maart
Het is volbracht! Op Goede Vrijdag 19:30u hebben we als wijk dienst in de Oude Kerk. Ds. A.W. van der Plas mag ons woorden van schuld, lijden en verlossing gaan verkondigen.

Zondagavond 31 maart
Christus, onze Heer verrees! Eerste Paasdag worden u en jij uitgenodigd om de opstanding van onze Koning te vieren. Kandidaat Gerco Guijt mag deze dienst leiden in het Maranthacentrum.

Zondagochtend 7 april
In de Ichthuskerk hopen we dan weer als gemeente samen te komen. Gastpredikant Ds. A.J. Mensink uit Elburg staat op het rooster. We hopen u en jullie dan ook natuurlijk weer te zien.

In memoriam
Maandag 18 maart 2024 vroeg in de ochtend overleed Gijs van Duijn in de leeftijd van 92 jaar. Hij is gestorven als een dankbaar mens: het verwonderde hem dat hij als enige van zijn familie zo’n hoge leeftijd mocht bereiken samen met zijn vrouw Mar van Rijn met wie hij bijna 66 jaar getrouwd was. Gijs van Duijn was een doener. 50 jaren lang heeft hij vele huizen van zijn schilderwerk voorzien. Maar ook privé was Gijs een doener: de huizen waar hij met zijn Mar woonde werden door hem van bijzondere details voorzien. Ook hield hij van modelbouw en ander fijn handwerk. Gijs zal gemist worden door zijn familie en vrienden, in dankbaarheid voor alles wat hij in hun levens heeft betekend. Zij weten dat hij in de handen van Zijn Schepper is en laten de woorden van psalm 39 spreken: “En nu, wat verwacht ik Heere? Mijn hoop, die is op U!” Deze woorden waren ook het uitgangspunt in de rouwdienst in de aula op Duinrust die geleid werd door neef Maarten van Rijn.

Jubileum
Fam F.J. Zwaan- van der Spek is op 29 maart 50 jaar gehuwd. Dominee Van der Plas hoopt hen na Pasen op te zoeken. Hij kent de familie goed. Ook omdat in het verleden hun paden elkaar kruisten in een strandvak waar allebei de families een tent hadden. Vanuit de kerkenraad een hartelijke felicitatie én een zegenwens. Het jubileum valt precies op Goede Vrijdag.
Vandaar dat de woorden van McCheyne boven komen drijven:
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn,
‘gestorven voor mij!’ zal mijn zwanenzang zijn.

Zieken
We denken aan alle zieken in onze wijk. Soms bij naam genoemd, maar vaak ook niet. Vergeten we niet te bidden voor Gods genezing, troost, nabijheid en kracht voor alle broeders en zusters die worstelen met hun gezondheid? Dit zowel lichamelijk als psychisch. Gods is een Hoorder der gebeden. En het gebed van een rechtvaardige vermag veel.

Paaswijkavond en -ochtend
We kijken als wijk weer terug op mooie samenkomsten afgelopen week. Op de paaswijkavond werden de meditaties verzorgd door ds. A.W. van der Plas en muzikaal begeleid door Jacomine van Duijn, Julian Jonker, Marien Bremmer en Hugo van der Plas. Laatstgenoemde 10-jarige trompettist liet trouwens mooi van zich horen tijdens de verschillende liederen. Ook de kerkenraad zong broederlijk samen tot eer van Zijn grote Naam. Niet onverdienstelijk trouwens. Thema van de avond was het Lam van God overwint! Een eeuwige waarheid. De mooie opkomst en het gezellig samenzijn na het formele gedeelte maakte het tot een geslaagde gemeenteavond.
 
De paaswijkochtend had ook een prachtig thema; Mijn Verlosser Leeft! Ds. Van der Plas was ook nu weer bereid om de ochtend te leiden. Hartelijk dank dominee. Halverwege lieten de kleuters van de Rehobothschool vol trots horen wat voor paasliederen ze hadden geoefend. Wat klonk dat prachtig uit de mond van deze jonge kinderen. Aan het eind van de ochtend werd er afgesloten met een gezamenlijke lunch. Commissie, hartelijk dank weer voor bewezen diensten!

Giften
Van penningmeester Wim Sip kreeg ik het volgende bericht door. Collecte voor de paasbijeenkomsten brachten het volgende op: Paaswijkavond € 233,80 en paaswijkochtend € 510,85 en een gift van € 25,00 voor de kerkgebouwen. Hartelijk dank!

Paaswijkattenties
Afgelopen zaterdagochtend liep ik, net als veel andere broeders, door mijn wijk met de paaswijkattenties in mijn hand. Altijd goed wanneer je wat mag uitdelen bij verschillende adressen. Het zonnetje scheen en de wijkbewoners namen dankbaar de attentie in ontvangst. Het deed me goed. Eén wijkbewoner attendeerde me erop dat zijn zus uit een andere wijk een grotere attentie had gekregen… Wellicht had hij wat meer moeten geven aan de kerk, was zijn verklaring hierbij. Ik had verder geluk, de meesten mensen waren thuis en in voor een praatje aan de deur. Een medebroeder was hierin minder fortuinlijk, hij kwam op het idee om voortaan in het kerkblad een vooraankondiging te doen met Kerst en Pasen. Goed plan.

Geloofstoerusting
Graag verwijs ik nog even naar de toerustingsavond op donderdag 4 april in het Anker over het thema geloofsopvoeding o.l.v. ds. Westland. Dit is voor alle ouders met kinderen tussen de 0 -12 jaar. Mijn vrouw en ik hebben zelf in die leeftijdscategorie 5 kinderen dus ik voel me redelijk aangesproken. Belangrijk en goed dat zo’ n avond wordt georganiseerd. Na afloop is er een hapje en drankje.

Lentefair
Op D.V. zaterdag 6 april is er in het Maranathacentrum een Lente-fair. De opbrengst is voor een project van de GZB, ondersteuning van gemeenschappen door duurzame landbouw in Ethiopië. Zo mogen we ons samen inzetten voor onze naaste. Na de opening door Ds. Jongeneel, bent u om 10.00 uur hartelijk welkom. Er is van alles te doen voor jong en oud. Kom gezellig een kopje koffie drinken, een lekker visje eten, of een patatje. Ook is er van alles te koop: mooie stropdassen, kaarten, kraamcadeautjes, tassen, koek en taarten, speelgoed en nog veel meer! Er zijn mooie prijzen te winnen, o.a. een bezoekje aan de Keukenhof of een gave bestuurbare auto. En u kunt even snuffelen bij de boekenkraam en de rommelmarkt. Om 15.00 uur wordt de dag afgesloten door Ds. Geene. We bidden om een mooie opkomst en opbrengst.
Hartelijke groet namens bestuur en leden van vrouwenkring Damaris

Beroepingswerk
Binnenkort hopen we als Maranthawijk een nieuwe herder en leraar te kunnen beroepen. We vertrouwen op uw en jullie gebed voor dit belangrijke werk. Dat de Heere ons de predikant zal geven die wij nodig hebben en dat daarmee het werk in Zijn wijngaard hier voortgang mag vinden.

Tot slot
U liep de extra mijl
En stierf aan het kruis
U ging door de hel
En ik mag naar huis
U streed de zwaarste strijd
En toch hield u stand
Mijn leven ligt bevrijd
In uw doorboorde hand

Refrein van het lied ‘Goede Vrijdag’ van Matthijn Buwalda

Namens de wijkkerkenraad Maranatha heel goede diensten en fijne paasdagen toegewenst,
Bert Aandewiel

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter