Home / Contact
Agenda / Nieuws

8-14 maart '24 Publicatiedatum: 15 maart 2024

wijkbericht

Van zondag…

Zondagmorgen bediende ds. A.W. van der Plas voor onze wijk in de Oude Kerk het Woord en het Sacrament. We werden genodigd aan de tafel ván Christus. Aan de tafel mét Christus. Hij zat daar niet alleen, zoals op het schilderij. Nee, Hij zegt: Ik heb er vurig naar verlangt het Pascha mét u te houden. De weg van lijden ging Hij alleen. Maar als Hij het paaslam op de tafel ziet, ziet Hij al uit naar de overwinning die Hij voor al de zijnen zal behalen. En zo werden we genodigd. Zo riep Christus ons om die nodiging niet naast ons neer te leggen. Om niet te denken dat die niet voor ons bedoeld is. De Heere Jezus verlangt vurig met ons het Avondmaal te houden. Hij geeft mild en overvloedig. 't Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid. Wie God zoekt zal Hem prijzen

 

Tot zondag…

Komende zondag hoopt weer een “Kattukse” dominee voor onze wijk voor te gaan. Voor de avonddienst staat dr. J. van Beelen in de Pniëlkerk op het rooster. We hopen op en bidden om gezegende diensten.

 

Voorbede

We noemen hier de weduwe en nabestaanden van broeder F.L. Timm. Afgelopen zondag deden we ook voorbede voor hen in de dienst. Hij overleed op 28 februari en de begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op 6 maart. Er staan troostrijke woorden boven de kaart: “Vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn” We wensen en bidden de nabestaanden de troost van deze woorden toe. Ds. Geene zal er nader over berichten.

Ook noemen we de naam van mevrouw A. van der Plas - van der Marel die met een longembolie werd opgenomen in het ziekenhuis.

Deze, en andere gemeenteleden die te maken hebben met zorg, moeite en verdriet bidden we van harte de troost en nabijheid van de Heere toe. Onze moeiten, vragen en zorgen groeien Hem nooit boven het hoofd. Hij weet hoe zwak we zijn. Hij weet hoe kwetsbaar we zijn. En het is zo waar wat David al zong: “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf die vertroosten mij.”

 

Senioren-Bijbelkring

Op D.V. dinsdag 12 maart is om 10:00 in het Maranatha centrum weer de Senioren-Bijbelkring onder leiding van ds. A.W. van der Plas. Op deze bijbelkring zal deze keer de gelijkenis van de ponden naar aanleiding van Lukas 19: 11-27 worden behandeld. Welkom!

 

Paaswijkochtend

Op D.V. donderdag 21 maart hopen we de paaswijkochtend te houden. Voor meer informatie zie het grijze kader.

 

Gebedskring

De gebedskring voor de Rehobothwijk en Maranathawijk komt wekelijks samen op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 in de consistorie van het Maranathacentrum.

 

Giften

Voor de wijkkas ontvingen Coby van der Meij € 20,-, Joël Haasnoot en Cornelis van Duijvenbode € 20,- en Gert-Jan Meerkerk € 10,- en € 15,-. Hartelijk dank.

 

Beroepen

Het speelt zich voornamelijk achter de schermen af en daarom hoort u er maar weinig van, maar de kerkenraad en beroepingscommissie zijn druk bezig om voor onze wijk een nieuwe dominee te kunnen gaan beroepen. Een belangrijke en verantwoordelijke taak en we vragen u daarom ook dit beroepingswerk in uw voorbede te gedenken. Daarin betrekken we uiteraard ook de Immanuel en de Rehobothwijk. Want ds. Heikoop gaat onze Hervormde Gemeente verruilen voor de Gereformeerde Kerk op Urk. Hij ervoer het beroep vanuit die gemeente als de roep van de Heere Die hem op die plek in Zijn wijngaard een taak geeft. We bidden om kracht en genade voor de dominee en zijn gezin in de komende periode van loslaten en opnieuw verbonden worden. We bidden om wijsheid voor onze “buren” van de Rehobothwijk om wijsheid in het beroepingswerk dat ook zij moeten gaan aanvangen.

We bidden vooral of de Heere de Hervormde gemeente van Katwijk spoedig weer van nieuwe herders en leraars wil voorzien.

 

Ten slotte

Aan de situatie in de wereld lijkt maar niks te veranderen. Nog steeds oorlog in Oekraïne. Nog steeds geweld en haat tegen het volk Israël. Nog steeds veel leed in de Gazastrook. Nog steeds…… Dat blijft zo en er is voorzegd dat dit -naarmate de wereld naar het einde gaat- steeds meer en intenser zal worden. De duivel gaat rond als een briesende leeuw.

Maar ook: Nog steeds de verkondiging van het Evangelie. Nog steeds mensen die komen tot geloof ín en overgave áán de Heere Jezus. Nog steeds de kerk die zondag aan zondag samenkomt, wereldwijd. Het ontroerde me afgelopen zondag in de kerk in Harrisonburg te mogen ervaren dat dezelfde God die met zondaren in Katwijk gemeenschap had aan Zijn tafel, tegelijkertijd ruim 6.000 km verderop liet verkondigen dat de gemeente, als levende stenen, gebouwd wordt op de Rots Christus. Over gemeenschap der heiligen gesproken.

 

Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad.

H.J.M. Perdok

©2024 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter