Home / Contact
Agenda / Nieuws

8-14 januari '21 05 januari 2021

wijkbericht

Van zondag…

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, die de hemel en de aarde gemaakt heeft.’ Met deze bekende woorden uit Psalm 124 begonnen we het nieuwe jaar op Nieuwjaarsochtend vanuit de Nieuwe Kerk. Een bemoedigend woord en zo mocht dat ook ervaren worden. Wij zeggen nog wel eens heel makkelijk: het komt allemaal wel goed. Maar daar heb je niet zoveel aan als het echt niet goed met je gaat en je er ook niet doorheen kunt zien. Waar je wel houvast vindt is in het Woord van God. Hij belóóft het: het komt goed! En Hij zorgt daar ook voor. Sterker nog: Hij heeft daar ten diepste al alles voor gedaan. Het kan nu alleen nog maar beter worden. Dat zijn grote woorden. Zeker als de omstandigheden je iets heel anders doen ervaren. En toch mogen we ons er aan optrekken.
Zijn Koninkrijk komt, vast en zeker!

In memoriam: Jacob van Rijn.
Op 16 december j.l. stierf in de leeftijd van 80 jaar Jacob van Rijn.
Br. van Rijn was al enige tijd ziek en hij wist dat hij ging sterven. Hij had het daar moeilijk mee, maar zocht zijn houvast in de psalmen. Als getuigenis staat boven zijn rouwkaart: ‘God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de HEER’, die hulp verschaft in nood.’(Psalm 27 : 1). Velen zullen Jaap van Rijn gekend hebben als de eigenaar van het Valutahuis. Decennialang was hij de eigenaar van de tabakswinkel in de Voorstraat, waar hij samen met zijn vrouw Corrie veel in te vinden was. Na zijn pensionering heeft hij zich met liefde en trouw gegeven aan de zorg voor Corrie, wiens gedachten steeds minder werden. Na haar overlijden viel er een gat in zijn leven. Dankbaar was hij voor de liefde en aandacht van zijn dochters, die hem ook in die laatste week, toen hij ging sterven, trouw omringd hebben. Dinsdag 22 december j.l. hebben we zijn lichaam begraven op de begraafplaats aan de Parklaan, nadat we in een rouwdienst in de Nieuwe Kerk stil stonden bij psalm 27. We condoleren zijn kinderen, kleinkinderen en ook zijn broer Dick, voor wie hij van zoveel betekenis mocht zijn. De Heere trooste hen met de kracht van Zijn Woord.

Meeleven.
Ik hoor regelmatig om mij heen van mensen die het coronavirus hebben. Soms vallen de klachten, soms ook niet. Hoe dan ook geeft het onrust en ongemak en blijkt telkens weer hoe grillig het virus is. In het bijzonder gaan mijn gedachten uit naar hen die in de afgelopen weken door het virus geliefden zijn verloren. Ook die verhalen hoor ik met enige regelmaat en raken me. Wat leven we in een moeilijke en verdrietige tijd! En dan zijn er ook nog eens al die beperkingen, die ons op allerlei manieren in de weg zitten. Ook als het gaat om het gemeenteleven. Wat missen we de onderlinge ontmoetingen, op zondag en doordeweeks! Graag spreek ik ook mijn meeleven uit met allen die in de zorg werkzaam zijn en voor wie de druk soms zo hoog is. De Heere geve kracht om dit belangrijke werk vol te houden! Ondertussen valt het in de gezinnen ook niet mee, hebben onze jongeren het moeilijk en maken ondernemers zich grote zorgen. Hoe moet het allemaal verder? Graag bemoedig ik u en jou met de woorden van Jesaja 40 : 27 – 31, i.b. vers 31: ‘Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’   

Catechisaties.
Vanwege de lockdown kunnen de catechisaties niet fysiek plaatsvinden. We gaan het daarom digitaal proberen. Dat heeft absoluut niet mijn voorkeur, maar ik wil de catechisaties ook niet cancelen. Ik hoop daarom dat de jongeren op dinsdagavond toch nog weer een uurtje achter hun laptop willen schuiven om mee te doen. Ik ben van plan dezelfde tijden aan te houden als de gewone catechisaties.

Wijkavonden.
Met de collega’s van de andere Bondswijken spraken we af de digitale wijkavonden in de tweede helft van het winterseizoen voort te zetten. Op deze manier hopen we een alternatief aan te kunnen bieden voor het wegvallen van heel veel andere activiteiten. We kregen trouwens bemoedigende reacties op de avonden in het eerste seizoen. Dat stimuleert ook om door te gaan!
De eerste keer is op D.v. 14 januari, o.l.v. ds. Veerman.

Verantwoording.
In de afgelopen weken werden er via de bank verschillende giften ontvangen voor de wijkkas: 1x € 5,00; 1x € 15,00; 3x € 20,00; 1x € 25,00; 1x € 30,00; 2x € 50,00 en 1x € 100,00.
Bij het uitdelen van de kerstattenties werd in totaal € 430,00 ontvangen.
Hartelijk dank voor al deze bijdragen. Erg fijn om te merken dat het werk in de wijk door u ook op deze manier ondersteund wordt!

Persoonlijk.
Hartelijk dank voor de kaarten en berichtjes die ik persoonlijk en wij als gezin in de afgelopen weken kregen. Juist nu doet dat extra goed. We mogen elkaar bemoedigen door te wijzen op de trouw van de HEERE. Hij laat niet los wat Zijn hand begonnen is en gaat ook nu door met Zijn werk. Dat vraagt ook om geloof! Als je gaat redeneren wordt je al snel somber. Maar wie omhoog kijkt, mag toch hoop hebben. Laten we in deze tijd ook proberen wat geduld te hebben met elkaar. Wie heeft het immers níet zwaar? Wat zou het erg zijn, als het virus niet alleen fysieke, maar ook emotionele of geestelijke afstand zou scheppen tot elkaar. Laten we elkaar, met hulp van de HEERE, in liefde blijven zoeken! Mede namens mijn gezin wens ik u en jou veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar wat voor ons ligt.

…. tot zondag.
Zoals het er nu naar uitziet zullen er a.s. zondag voor het eerst ook vanuit het Maranathacentrum met livestream diensten worden gehouden. Ik ben er blij mee dat er nu ook in Katwijk-Noord een kerk is waar dit mogelijk is en ik hoop dat dit de betrokkenheid vanuit de wijk ten goede komt. Dank aan de mannen van de techniek, dat ze zich hiervoor hebben ingespand. Aan mij de eer om als eerste voor de camera in het Maranathacentrum voor te gaan. Ik ben van plan om in de komende maanden uit het Johannesevangelie te lezen. Voor a.s. zondag denk ik aan de roeping de discipelen of de bruiloft te Kana.
Hopend op een gezegende zondag, groet ik u, mede namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart.

 

 

©2021 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter