Home / Contact
Agenda / Nieuws

7-13 jan '22 Publicatiedatum: 04 januari 2022

wijkbericht

Van zondag…
onder de prediking van Matt. 4 en 13 mochten de broeders ouderling Gert-Jan Meerkerk en  Floris Cornelis van der Plas, de broeder ouderling-kerkrentmeester Harmen de Jong en de diakenen Willem van Duijn en  Leendert Dirk Guijt herbevestigd worden in het ambt. En nieuw in het ambt van ouderling-kerkrentmeester mocht Arie Willem Jan van der Plas bevestigd worden. We wensen deze broeders namens de rest van de kerkenraad een gezegende visserij toe. Helaas moesten we ook afscheid nemen van een drietal broeders Jan Knetsch, Anne Willem van Duijn en Willem Sip.
Broeders hartelijk dank voor jullie broederschap in de kerkenraad voor al jullie bijdragen en wij wensen jullie Gods onmisbare zegen toe op jullie verdere pad.

Tot zondag… 
9 januari hoopt ds. A.W. van der Plas wederom voor te gaan in een dienst in het Maranathacentrum en wel de avonddienst.
Let op. Deze begint nog steeds om 16.00 uur. Gezegende dienst.

Giften..  
Via ds. Van der Plas mochten wij deze keer 20  en 10 euro  voor de wijkkas en 10 euro voor de zending ontvangen. De kerstwijkochtend heeft 346.60 euro opgebracht. Tijdens het rondbrengen van de kerstattenties mochten de broeders 527.25 euro ontvangen waaronder een gift van 20 euro voor de voedselbank. Daarnaast mocht de penningmeester nog  een gift van 10 euro, 2 van 20.00 euro en 2 van 25.00 euro ontvangen via de bank.
Gevers en/of geefsters weer hartelijk dank en van harte aanbevolen.

Vanuit de Kerkenraad
Namens de kerkenraad wensen wij u een gezond, gelukkig maar vooral een gezegend 2022 toe.

Meeleven.  
Erica Verdoes  is geopereerd.  Dankbaar zijn we met haar dat de uitslag goed was. Het traject van bestralingen is nog niet helemaal achter de rug maar er mag weer goede hoop zijn.
We mogen u ook nog twee huwelijksjubilea melden.
De familie van der Plas – van Beelen van de Vesta 4 was afgelopen 29 december 60 jaar getrouwd. Dat zijn niet alleen jaren van voorspoed en geluk geweest maar verdriet en zorgen zijn ook dit echtpaar niet bespaard gebleven. Wij wensen hun in de avond van het leven nog veel kracht en sterkte toe van Boven. Hij alleen kan helpen waar aardse hulp ophoud.
De familie van Duijn – van Beelen van de Regulus 47 is op dezelfde dag 55 jaar getrouwd. Ook hun wensen wij Gods onmisbare zegen toe. Dat doen we ook voor alle die in moeite en verdriet verkeren. Sla de ogen naar het gebergte heen en verwacht Hem dag en nacht.
In onze wijk is na een kort ziekbed  Jaap van Rijn, Branding 10, overleden. Op de rouwkaart, die wij ontvingen, staat het prachtige getuigenis dat hij in het volste vertrouwen door zijn Hemelse Vader is thuisgehaald. De begrafenis heeft donderdag 23 december plaatsgevonden. We denken aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en bidden om  troost in dit verdriet. Dominee Alblas heeft Jaap pastoraal begeleid.  

Senioren Bijbelkring
DV Dinsdag 11 januari komt de Senioren Bijbelkring weer bijeen. We bespreken 1 Samuël 3: 1-21. Het derde hoofdstuk van het boekje “Uw dienaar luistert” geeft ons toelichting en gespreksstof.
Graag zien we u weer om 10.00 uur in het Maranathacentrum. We gebruiken de grote wijkzaal en houden ons aan de Corona regels.
U bent hartelijk welkom.

Dank    
We danken voor de goede wensen die we uit Katwijk ontvingen en wensen u allen van harte Gods zegen toe voor 2022.
Ds. en mevr. Van der Plas

Tot slot.
Kerst is weer voorbij. Oudjaar en nieuwjaar ook. We beginnen weer aan een nieuw kalender jaar. Ik weet niet hoe het u vergaan is in deze voorbij gegane dagen. Mocht u met vreugde op het afgelopen jaar terug zien? Of was er een groot verdriet om welke reden dan ook? En hoe kijkt u naar het nieuw begonnen jaar? Met spanning over uitslagen die eraan zitten te komen?  Vol verwachting uitziende naar nieuw leven of een geboorte? Zoveel mensen, zoveel zinnen. Maar een ding is er niet veranderd. De God van hemel en aarde is dezelfde gebleven. Zijn Trouw en Waarheid staan onwankelbaar vast. En daarom mag u in vreugde of bij verdriet deze God danken en bidden. Hou dat maar vast in 2022.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij

©2022 Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Disclaimer Colofon Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter